[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

#CACHE

Abril de 2010

Totes les versions d’aquest article:


L’etiqueta #CACHE{temps en condes} permet determinar el termini al final del que l’esquelet es calcularà de nou [1]. El temps s’expressa en segons. Es pot indicar en forma de càlcul.

Aquesta etiqueta es situa, generalment, al començament dels esquelets. Per defecte, si no hi és, la durada és de 24h (definida per la constant _DUREE_CACHE_DEFAUT).

Per exemple : #CACHE{24*3600*30} significa que cada mes (30 dies) el vostre esquelet es calcularà de nou.

Notes

[1var_mode=calcul a l’URL actualitza la memòria cau de la pàgina


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat