#AIDER

L’etiqueta #AIDER{} (a partir d’SPIP 2.0) permet visualitzar la icona de l’ajuda AIDE en el sí dels vostres esquelets.

  • Apparu en : SPIP 2.0

Aquesta etiqueta agafa com argument la clau del títol del submenú mostrat en l’iframe de l’esquerre de l’ajuda en línia.
També crea un enllaç (que obre un «pop-up») cap aquests paràgrafs concrets de l’ajuda.

Exemple:
#AIDER{ins_upload} crearà un enllaç clicable (pop-up o emergent) cap al paràgraf «Instal·lar fitxer per FTP o SCP» de l’ajuda en línia.

Per tal de conèixer tots els «punts d’entrada» (tots els arguments) que es poden fer servir, consulteu l’article Ampliar l’ajuda en línia.

Alerta: l’etiqueta #AIDER ha de rebre obligatòriament un argument. Si només hi ha #AIDER sol en un esquelet provocarà un error; si voleu cridar només el menú de l’ajuda en línia, guardant buit l’iframe de la dreta, heu d’escriure: #AIDER{' '} (heu de donar com argument un espai entre dos apòstrofs).

  
  
  

Vegeu també Ampliar l’ajuda en línia

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands, slovenčina