#DISTANT

L’etiqueta #DISTANT mostra «si » o «no» segons si el document és distant (referenciat per un URL) o no.

Exemple (mostrar una miniatura per indicar que el document està allotjat en un lloc extern):
[(#DISTANT|=={oui}|oui) <img src="ext.png" alt="">]

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands