#SELF

#SELF retorna l’URL de la pàgina cridada, netejada de les variables pròpies de l’execució d’SPIP.

  • Apparu en : SPIP 1.8

#SELF (a partir d’SPIP 1.8) retorna l’URL de la pàgina actual. Les variables pròpies de l’execució d’SPIP (per exemple, var_mode) són suprimides.

Exemple: per una pàgina amb l’url spip.php?article25&var_mode=recalcul, l’etiqueta #SELF situada a article.html retornarà spip.php?article25.

Usos

-  Algunes etiquetes de formularis accepten un paràmetre per precisar a quina pàgina el visitant ha de ser redirigit després d’haver validat el formulari . Llavors, #SELF es pot utilitzar perquè retorni a la pàgina actual. Exemple: [(#FORMULAIRE_FORUM{#SELF})]

-  Amb el filtre |parametre_url, per afegir variables a l’URL de la pàgina actual. Exemple: [(#SELF|parametre_url{'id_mot','3'})] afegeix id_mot=3 a l’URL actual. Veure l’article |parametre_url per llegir-ne més detalls.

-  #SELF és útil a dins dels formularis, per fer que l’usuari retorni a la pàgina actual després de la validació:

<form action="#SELF">
[(#SELF|form_hidden)]
...
</form>

El filtre |form_hidden (SPIP 1.9) calcula els camps amagats (hidden) del formulari a partir dels arguments de #SELF. Vegeu |form_hidden.

SELF a dins dels esquelets inclusius

Quan un dels paràmetres de l’URL de la pàgina ha de ser recuperat en un esquelet inclusiu, s’ha d’afegir #SELF com a paràmetre de l’INCLURE. D’aquesta manera, es crearà una memòria cau diferent de l’esquelet inclusiu per cada URL [1].
-  <INCLURE{fond=mon_squelette}{self=#SELF}>
-  <INCLURE{fond=mon_squelette}{self}>
-  <INCLURE{fond=mon_squelette}{env}>

Aqusest paràmetre {self=#SELF} s’ha de passar també a un INCLURE quan es vol utilitzar l’etiqueta #PAGINATION a dins d’un esquelet inclusiu, ja que aquest reposa damunt la funció self per retrobar la variable debut_....

Notes

[1Això suposa una seguretat en front d’un potencial atac XSS.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands