#AUTORISER

  • Apparu en : SPIP 2.0

Aquesta etiqueta s’ha introduït a SPIP 2.0. Aquesta etiqueta permet, pel que fa a l’esquelet, efectuar els mateixos controls que els que es poden fer en PHP amb la funció autoriser()

Retorna un espai si es dóna l’autorització i una cadena buida en cas contrari. Es posen tants arguments (i els mateixos) com els que posaríem a la funció autoriser().

Per exemple, per tal de saber si el visitant actual pot accedir a les estadístiques de l’article:

[(#AUTORISER{voirstats,article,#ID_ARTICLE})
    <a href='ecrire/?exec=....'>veure les estadístiques</a>
]

Igual que amb la funció autoriser(), es pot passar un #ID_AUTEUR en argument per demanar si l’autor en qüestió està autoritzat a .... .

Per exemple, per assenyalar amb una estrella els administradors i redactors en una llista d’autors:

<BOUCLE_a(AUTEURS){tous}>
    #NOM [(#AUTORISER{ecrire,'','',#ID_AUTEUR}) *]
</BOUCLE_a>

Un altre exemple, més avall, si el visitant te els drets de modificació de l’article, visualitzar un formulari per editar-lo, el qual, un cop validat, retorni a la pàgina en qüestió:

[(#AUTORISER{modificar, article, #ID_ARTICLE})
    #FORMULAIRE_EDITER_ARTICLE{#ID_ARTICLE, #ID_RUBRIQUE, #URL_ARTICLE}
 ]

Recorda: els arguments d’autoritzar són, per ordre, (faire, quoi, id, qui, options).

Per més detalls, us convidem a consultar la documentació de les funcions de inc/autoriser.php.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 01/10/13

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands