[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

#EDITABLE

Juliol de 2010

Totes les versions d’aquest article:


Utilitzada a l’interior d’un esquelet de formulari CVT, l’etiqueta #EDITABLE indica si l’internauta ha d’introduir les dades d’un formulari.

Provant-la, l’esquelet pot amagar la part introduïda del formulari quan és cridat després de la validació.

L’exemple de Formularis CVT en exemples és:

[<p class='formulaire_ok'>(#ENV*{message_ok})</p>]
[<p class='formulaire_erreur'>(#ENV*{message_erreur})</p>]
[(#EDITABLE|oui)
        <form action='#ENV{action}' method='post'>
                #ACTION_FORMULAIRE{#ENV{action}}
                <label>Votre email</label>
                [<span class='erreur'>(#ENV**{erreurs}|table_valeur{email})</span>]
                <input type='text' name='email' value='#ENV{email}' />
                <br />
                <label>Votre message</label>
                [<span class='erreur'>(#ENV**{erreurs}|table_valeur{message})</span>]
                <textarea name='message'>#ENV{message}</textarea>
                <input type='submit' name='ok' value='ok' />
        </form>
]

Si s’acaben d’acceptar les dades, se n’informa a l’internauta
Si hi ha un error, es mostra
si s’està en fase d’introducció de dades, es mostra el formulari html


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat