[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

#EVAL

Abril de 2010

Totes les versions d’aquest article:


L’etiqueta tècnica #EVAL{} torna l’avaluació de l’expressió PHP passada en argument. Per tant:
#EVAL{2*7} mostra 14,
#EVAL{_DIR_IMG_PACK} mostra el camí cap el directori ecrire/img_pack/,
#EVAL{phpversion()} mostra la versió PHO del servidor
#EVAL{$_SERVER['REQUEST_URI']} ...

Com que aquesta etiqueta interpreta codi PHP, l’hem d’usar amb precaució.


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat