#EVAL

  • Apparu en : SPIP 1.9

L’etiqueta tècnica #EVAL{} torna l’avaluació de l’expressió PHP passada en argument. Per tant:
#EVAL{2*7} mostra 14,
#EVAL{_DIR_IMG_PACK} mostra el camí cap el directori ecrire/img_pack/,
#EVAL{phpversion()} mostra la versió PHO del servidor
#EVAL{$_SERVER['REQUEST_URI']} ...

Com que aquesta etiqueta interpreta codi PHP, l’hem d’usar amb precaució.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands