#URL_PAGE

  • Apparu en : SPIP 1.9

#URL_PAGE (a partir d’SPIP 1.9) retorna un url del tipus «page» (cf. Utilitzar URLs personalitzats), cap a la pàgina passada en paràmetre i que podrà ser utilitzada en un enllaç.
Per exemple, per accedir a la pàgina generada per l’esquelet toto.html, situada a la vostra carpeta "squelettes", #URL_PAGE{toto} genera automàticament l’url spip.php?page=toto.
Es permet un segon paràmetre per afegir paràmetres a l’url. Exemple #URL_PAGE{toto,id_article=#ID_ARTICLE} generarà l’url spip.php?page=toto&id_article=XXX.

Si voleu transmetre diversos paràmetres, la sintaxi a escollir seria millor la següent: [(#URL_PAGE{message}|parametre_url{'id_article',#ID_ARTICLE}| parametre_url{'lang',#LANG})] que donarà spip.php?page=message&id_article=XXX&lang=YY.

El filtre parametre_url

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands