[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

{fusion champ_sql}

Agost de 2010 — mis à jour le : Octubre de 2010

Totes les versions d’aquest article:


El criteri fusion permet reagrupar els resultats d’un bucle SPIP segons els diferents valors d’un camp.

Si el bucle sense el criteri {fusion champ_sql} porta diversos registres que tenen el mateix valor de champ_sql, llavors, el bucle amb el criteri {fusion champ_sql} només en presentarà un d’aquests.

Per això, la petició SQL generada integra una instrucció GROUP BY.

Exemple ’pedagògic’

El següent bucle mostrarà els títols de tots els articles del lloc:

 1. <BOUCLE_tous(ARTICLES)>
 2. #TITRE
 3. </BOUCLE_tous>

Descarregar

El bucle següent, amb un criteri fusion que porti a la secció, partirà igualment de tots els articles, però els reagruparà per id_rubrique idèntica, i presentarà al final només un únic article per secció.

 1. <BOUCLE_extrait(ARTICLES){fusion id_rubrique}>
 2. #TITRE
 3. </BOUCLE_extrait>

Descarregar

Exemples ’aplicats’

El següent bucle mostra els 10 missatges més recents del fòrum, escollits per data i procedents d’una IP diferent:

 1. <BOUCLE_comment(FORUMS){plat}{par date}{inverse}{0,10}{fusion ip}>
 2. <INCLURE{fond=inc/intro_commentaire}{id_forum}>
 3. </BOUCLE_comment>

Descarregar

També és possible utilitzar expressions SQL en paràmetres del criteri. El següent bucle mostrarà la llista d’anys en els que, com a mínim, hi ha un article:

 1. <BOUCLE_annees_avec_articles(ARTICLES){par date}{inverse}{fusion YEAR(date)}>
 2. [(#DATE|annee)]
 3. </BOUCLE_annees_avec_articles>

Descarregar

Una contribució mostra com fer servir aquest criteri per llistar els articles per any i, després, per mesos. Vegeu

Atenció

Un criteri de classificació {par xxx} combinat amb el criteri {fusion champ_sql} no ens retornarà necessàriament els resultats esperats.

-  <BOUCLE_a1(ARTICLES){tout}{par id_article}> torna els articles classificats per id_article (de l’1 al 10000 per exemple).

-  <BOUCLE_a2(ARTICLES){par id_article}{fusion id_rubrique}> torna els articles, classificats per id_article després d’agrupar-los per id_rubrique, però aquests reagrupaments estan fets desordenadament i, a priori, sense cap classificació especial!

Vegeu també

-  el criteri {doublons}
-  el filtre |unique


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat