{branche}

-  {branche} (a partir d’SPIP 1.4) selecciona el conjunt d’articles de la secció I de les seves subseccions. (És una mena d’extensió del criteri {id_secteur}. No obstant, a l’inrevés de {id_secteur=2}, no és possible cridar directament una branca fent, per exemple, {branche=2}: tècnicament parlant, és necessari que la secció en qüestió figura a dins del context actual. Aquest criteri l’usarem amb parsimònia: si el vostre lloc està ben estructurat, no l’hauríeu de necessitat, excepte en casos molt particulars.)

Autor merce Publié le : Mis à jour : 27/07/22

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands