{!critère opérateur valeur}

Operador lògic del Complementari, indica que s’ha de tenir en compte el complement a l’operació.

Aquesta escriptura és sobretot útil pels bucles que fan intervenir unions múltiples entre taules: per exemple, paraules clau/articles o documents/articles...
Permet seleccionar no només les dades que no responen a l’equació sinó també aquelles que no estan cobertes pel criteri(una taula de la que la unió amb una altre taula no existeix).

{!titre_mot = 'X'} : retorna totes les dades excepte aquelles que van lligades a la paraula clau ’X’; és a dir, fins i tot les dades que no estan lligades a cap paraula clau.

{!id_rubrique < 12} : retorna les dades de les seccions que l’id #ID_RUBRIQUE no és estrictament inferior a 12 (per tant, que és igual o superior a 12).

{!id_auteur IN 1, 2} : retorna totes les dades que l’id autour no és ni 1, ni 2.

El següent exemple és més complexe. Indica que no és necessari tenir en compte els autors que tinguin un login que contingui la cadena ’utilisateur’.
{!login LIKE %utilisateur%}

vegeu, també, critère !opérateur valeur

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands