{tout}

El criteri {tout} permet seleccionar les dades d’una taula com si cap altre criteri restrictiu no s’apliqués.
D’aquesta manera el seu ús serveix a més a més resum pel Webmestre ja que s’obté el mateix resultat que sense indicar cap criteri.

 • <BOUCLE_x(RUBRIQUES) {tout}>
  • totes les seccions són seleccionades, és a dir les seccions buides a més de les seccions que contenen elements publicats.
   Reservarem aquesta tria per necessitats molt específiques; per defecte, SPIP no mostra al lloc públic les seccions que no continguin cap element actiu, per garantir que el lloc no proposi «culs de sac» (navigation vers des pages ne proposant aucun contenu).
 • <BOUCLE_x(ARTICLES) {tout}>
  • tots els articles publicats (estat = publicat) són seleccionats a totes les seccions. Útil sobretot per mostrar, a la pàgina d’inici, els articles més recents (de la totalitat del lloc).
 • <BOUCLE_x(AUTEURS) {tout}>
  • se seleccionen tots els autors excepte aquells que s’hagin posat a la paperera (estat!= 5paperera), hagin escrit o no un article, siguin administradors, administradors restringits, redactors, visitants o inscrits de nou.
 • <BOUCLE_x(DOCUMENTS) {tout}>
  • tots els documents són seleccionats en la totalitat del lloc excepte els que tinguin el mode miniatures (mode != miniatura).
 • <BOUCLE_x(MOTS) {tout}>
  • totes les paraules clau són seleccionades a la totalitat del lloc.
 • <BOUCLE_x(BREVES) {tout}>
  • totes les breus publicades (estat = publicat) són seleccionades a la totalitat del lloc.
 • <BOUCLE_x(FORUMS) {tout}>
  • tots els fòrums publicats (estat = publicat) són seleccionats a la totalitat del lloc sense tenir en compte la seva jerarquia. Amb aquest criteri, podeu seleccionar tots els missatges sigui quina sigui la seva posició en un fil (amb el límit dels altres criteris, evidentment). Això permet, per exemple, mostrar els missatges per ordre estrictament cronològic, o comptar el nombre total de contribucions al fòrum.

A partir d’SPIP 2.0 :
Per saltar-se les últimes restriccions de selecció (“where statut=publicat” per exemple) i seleccionar veritablement tots els elements d’una taula, es pot fer servir la notació <BOUCLE_yy(prefixe_table)> on es precisa a sota la caixa el nom exacte —prefix comprès— de la taula de cerca [1].
per exemple per mostrar tots els articles sigui quin sigui el seu estat (en curs de redacció, proposat, publicat, paperera, refusat): <BOUCLE_yy(spip_articles)>


Fixem-nos que aquest criteri posseeix un àlies: el criteri {tous}.

Notes

[1atenció: no posar ’s’ per spip_forum

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, Español, français, Nederlands, Türkçe