{vu}

El criteri {vu = ...} permet diferenciar els documents que jan s’han tractat per l’objecte al que estan units.

  • Apparu en : SPIP 2.0

El criteri « vu » comporta una associació document<->objecte (ja que un mateix document pot estar lligat a diversos objectes: article, secció, etc.). També s’actualitza amb cada modificació d’aquest objecte.

Si el document està « integrat » a dins d’un objecte (típicament: <imgXX> o <docYY|left> o fins i tot <embZZ> en el text d’un article per exemple), llavors aquesta associació document-objecte s’anotarà com a «vu = oui».

Per exemple, per mostrar el portafolis d’un article, es pot utilitzar, a l’interior d’un bucle articles, un bucle documents amb el criteri {vu = non}: d’aquesta manera, es mostraran en el portafolis únicament els documents que no s’han mostrat ja al cos de l’article.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands