{id_groupe}

-  {id_groupe=zzzz} (a partir d’SPIP 1.4) permet seleccionar els articles lligats a un grup de paraules clau; principi idèntic al {type_mot} anterior, però ja que es treballa amb un identificador (número del grup), la sintaxi serà més «neta». [Nota: Aquest criteri no es pot acumular (en l’actual estat de desenvolupament d’SPIP) amb l’anterior {type_mot=yyyy}]

Autor merce Publié le : Mis à jour : 14/04/10

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands