{critère ?}

Un criteri condiconal (criteri associat a l’operador lògic ? ) no serà tingut en compte pel seu bucle si les dades requerides per aquest criteri estan presents a la variable d’entorn d’execució del bucle.

-  <BOUCLE_abc(ARTICLES) {id_rubrique ?}>

  • Si existeix un id_rubrique (nn) a la variable d’entorn d’execució del bucle, llavors el bucle només seleccionarà les dades corresponents a la igualtat id_rubrique = #ENV{id_rubrique}
  • Si no existeix id_rubrique la variable d’entorn d’execució del bucle, el criteri serà ignorat per complert.

-  Ens podem adonar que {id_rubrique ?} és equivalent a {id_rubrique?}.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands