{id_article}

-  {id_article} selecciona l’article que té com identificador id_article. Com que l’identificador de cada article és únic, aquest criteri retorna una o cap resposta.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 02/07/23

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands