{recherche}

-  {recherche} selecciona els articles que corresponen a les paraules indicades a la interfície de cerca (motor de cerca incorporat a SPIP).

L’article dedicat al motor de cerca dóna més informacions sobre la gestió de la publicació dels resultats.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 14/04/10

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands, Türkçe