{titre_mot}, {type_mot}

  • Apparu en : SPIP 1.9

-  {titre_mot=xxxx}, o {type_mot=yyyy} selecciona respectivament els articles lligats a la paraula clau el nom de la qual és «xxxx», o lligats a paraules clau del grup de paraules clau «yyyy». Si ens donen diversos criteris {titre_mot=xxxx} (o diversos {type_mot=yyyy}), es seleccionaran aquells que tinguin totes aquestes paraules a la vegada (novetat d’SPIP 1.9).

Autor merce Publié le : Mis à jour : 29/09/18

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands, Türkçe