Afbeeldingen

Door welke parameters en filters in skeletten worden afbeeldingen beïnvloed?

Personalisering

-  _IMG_GD_QUALITE bepaalt bij gebruik van GD het renderingsniveau van afbeeldingen;
-  _IMG_MAX_HEIGHT definieert de maximale hoogte in pixels waarin een afbeelding zal worden geregistreerd;
-  _IMG_MAX_SIZE bepaalt de maximale grootte van een afbeeldingsbestand;
-  _IMG_MAX_WIDTH definieert de maximale breedte in pixels waarin een afbeelding zal worden geregistreerd;
-  _LARGEUR_MODE_IMAGE bepaalt vanaf welke grootte een afbeelding als document moet worden behandeld;
-  _LOGO_MAX_HEIGHT definieert de maximale hoogte in pixels waarbij SPIP een logo zal registreren;
-  _LOGO_MAX_SIZE definieert de maximale bestandsgrootte in kB waarbij SPIP een logo zal registreren;
-  _LOGO_MAX_WIDTH definieert de maximale breedte in pixels waarbij SPIP een logo zal registreren.

Filters in skeletten

-  |balise_img maakt een volledige HTML-tag (<img src="...) van de naam van het bestand waarop het wordt toegepast;
-  |couleur_xxxx is een serie van kleurbewerkingen op afbeeldingen;
-  |hauteur retourneert de berekende hoogte van dit element na filtering;
-  |image_passe_partout produceert de grootst mogelijke weergave van een afbeelding die binnen een aangegeven kader past;
-  |image_recadre kun je de kadrering van een afbeelding aanpassen (vgl. crop bij fotobewerking);
-  |image_reduire reduceert een afbeelding (indien nodig) tot de aangegeven waarde(s);
-  |image_reduire_par reduceert een afbeelding met een aangegeven factor;
-  |image_select kan een voorwaarde worden gesteld aan een erna volgende bewerking;
-  |largeur retourneert de berekende breedte van dit element na filtering.

Voorwaardes in lussen

-  {logo} selecteert objecten die een logo hebben;
-  {carre} selecteert uitsluitend vierkante afbeeldingen;
-  {paysage} selecteert uitsluitend afbeeldingen in landschapsformaat;
-  {portrait} selecteert uitsluitend afbeeldingen in portretformaat.

Artikelen over het werken met afbeeldingen

-  Een afbeelding aan een artikel toevoegen in SPIP 2
-  Een afbeelding aan een artikel toevoegen in SPIP 3
-  Opmaakcodes voor afbeeldingen in SPIP
-  Afbeeldingen en documenten
-  Styling van logo’s, afbeeldingen en documenten

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 30/07/16