Installatie van SPIP

install0/Toegangsrechten instellen

Voorbereiding: Toegangsrechten instellen

Wannee je SPIP op je eigen server installeert, of je het gebruik van SPIP deelt met anderen, dan worden niet altijd de mappen met gegevensbestanden met de juiste rechten aangemaakt. Je moet dan ingrijpen met een FTP programma of met SSH om deze toegangsrechten handmatig in te stellen.

Het betreft vier mappen en SPIP geeft ze meestal aan. Het hangt ervan af hoe je SPIP gebruikt (zelfstandig of gedeeld) en van de versie van SPIP. Normaal gaat het om de mappen IMG, tmp, config en local.

De FTP («clients») werken onderling verschillend, maar komt in het algemeen neer op:

-  kies de map waarvan je de rechten wilt aanpassen;

-  zoek op je software naar de functie voor het aanpassen van de rechten;

-  bij een grafische interface kies je voor «Schrijven», voor «Anderen» (of voor «Alle gebruikers»):

-  beidt de interface een tekstmodus aan, dan voer je in «777».

Doe dit voor alle vier mappen die werden aangegeven, waarna de procedure automatisch verder gaat.

install1/Je SQL verbinding

Je SQL verbinding

Deze stap bestaat uit het aangeven van de informatie die benodigd is voor de verbinding tussen SPIP en de SQL server (met de database).

-  Adres van de database: afhankelijk van je provider hoef je alleen «localhost» aan te geven, of het adres van je site («www.mijnsite.org»).

-  De login van de verbinding: vaak gaat het om dezelfde login als je gebruikt voor FTP.

-  Het wachtwoord van de verbinding: vaak gaat het om hetzelfde wachtwoord als voor FTP.

-  Je zult deze informatie zelf moeten verstrekken. Dus heb je ze niet, dan zul je het je provider moeten vragen, anders kun je niet verder gaan met de installatie.

-  Zoals gezegd wordt deze informatie door je provider verstrekt: neem dus direct met hem contact op. Bij sommige providers vind je een online handleiding.

-  Heel vaak moet je ook om toegang tot SQL vragen bij je provider, of zelf een speciale handeling uitvoeren, omdat de SQL database niet standaard wordt geactiveerd.

install2/Keuze van database

De keuze van je database

-  Je moet de naam aangeven van de database die je door je provider werd aangeboden. Deze informatie wordt door de provider verstrekt. Dus heb je ze niet, dan zul je het je provider moeten vragen, anders kun je niet verder gaan met de installatie.

-  Ook deze informatie komt vaak overeen met je login voor je hosting account (en met je FTP account).

-  De eerste mogelijkheid (en meest voorkomende) is dat je een lijst ziet, waaruit je jouw gegevens moet selecteren om naar de volgende stap te kunnen gaan.

-  De tweede mogelijkheid is dat een enkele naam wordt aangegeven (omdat je provider zijn systeem zo heeft geconfigureerd). Je hoeft het slechts te bevestigen om verder te gaan.

-  De derde mogelijkheid (bij een professionele host) is dat je uitgebreide rechten hebt en zelf een database kunt aanmaken. In dat geval kun je een niet bestaande naam invullen bij «Een nieuwe database maken».

-  De laatste mogelijkheid is dat je gegevens niet in een lijst worden getoond en je zelf geen nieuwe database mag aanmaken. Je zult met je provider contact moeten opnemen.

install5/Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

De volgende stap is vrij simpel, maar vereist wel veel aandacht. Je bepaalt nu je inloggegevens voor je eigen site! Doe je dit onzorgvuldig, dan krijg je mogelijk geen toegang tot je site...

Wanneer je site volledig is geïnstalleerd, dan kun je deze gegevens alsnog aanpassen.

-  Je publieke identiteit: is wat verschijnt als auteurgegevens van je artikelen.

-  Je inloggegevens: zijn de gebruikersnaam en het wachtwoord die je zelf kiest om verbinding te maken met je SPIP systeem. Deze gegevens staan los van je hosting account en we raden zelfs sterk aan niet dezelfde gegevens te gebruiken!

ftp_auth/Verificatie via FTP

Authentificatie via FTP

Bepaalde functionaliteit van SPIP heeft direct invloed op de structuur en (soms ook) de inhoud van de database (zoals: een update, backup of restore...). Voor deze gevoelige functionaliteit is een identificatieprocedure via FTP toegevoegd, waardoor alleen personen die via FTP toegang tot de server krijgen ze mogen uitvoeren.

Deze twee stappen voer je dan tegelijkertijd uit:

erreur_mysql/Een probleem met een skelet?

Een probleem met een skelet?

Wanneer SPIP een fout tegenkomt in haar communicatie met de SQL database, zal op het scherm de query worden getoond die het probleem veroorzaakte, alsmede in het rood de foutboodschap die de database retourneerde.

Ee oorzaak van het probleem kan zijn:
-  een fout in de definitie van een skelet, bijvoorbeeld wanneer jeje site aan het aanpassen bent;
-  ofwel een fout in de database zelf.

Je zou bijvoorbeeld dit soort foutboodschap kunnen krijgen:
> Unknown column 'articles.chapi' in 'where clause'
wat aangeeft dat de lus een voorwaarde aanroept (chapi) die onbekend is.

Maar een melding van het type
> Can't open file: 'spip_articles.MYD'
geeft een ernstig probleem van de SQL databse zelf aan: controleer of je provider misschien iets heeft veranderd in de installatie en/of repareer je database. Ook kun je proberen een automatisch herstel van de database uit te voeren.

Artikelen

raccourcis/De typografische opmaakcodes

Voor een vereenvoudigde opmaak van de met SPIP gepubliceerde documenten beschikt het systeem over een aantal «opmaakcodes» bedoeld voor:
-  een eenvoudige toepassing voor gebruikers zonder kennis van HTML;
-  een geautomatiseerde pagina layout.

In SPIP documenten mag altijd HTML worden toegepast, maar toch raden wij aan om zoveel mogelijk van de opmaakcodes gebruik te maken, omdat ze gemakkelijker zijn te onthouden en ze bovendien het automatiseren van bepaalde processen mogelijk maken.

 

De eenvoudige opmaakcodes van SPIP

In de eerste plaats tonen we hier de meest gangbare en meest eenvoudige typografische opmaakcodes. Wil je nog een stapje verder gaan, dan vind je ook de meer complexe opmaakcodes.

N.B. De eenvoudige opmaakcodes beantwoorden al ruim aan de grootste behoefte en maken het publiceren van een artikel net wo eenvoudig als het schrijven van een email.

-  Automatische Franse typografie

Is je website in het Frans, dan zal SPIP automatisch de belangrijkste typografische regels respecteren, zoals niet-onderbreekbare spaties voor bepaalde leestekens zoals «:», «;», «!», «?» -, en niet-onderbreekbare spaties bij de « Franse aanhalingstekens ».

(Let op: deze functionaliteit werkt dus alleen op sites waarvan de hoofdtaal Frans is.)

-  Paragrafen maken

Om een nieuwe paragraaf te beginnen hoef je slechts een regel leeg te laten, net zoals je alinea’s in een email maakt.

Een eenvoudige regelterugloop zorgt niet voor een nieuwe paragraaf (en mogelijk zelfs geen nieuwe regel).

Wanneer je dat wil, mag je meerdere regels leeg laten zonder dat dit de presentatie verandert.


-  Knoppen (bullets) invoegen

Om een opsomming te maken, hoef je de nieuwe regel alleen maar met een streepje («-») te beginnen.

In dit geval volstaat een gewone regelterugloop (je kunt binnen dezelfde paragraaf opsommingen maken); maar laat je voor de regel met het streepje een regel leeg, dan wordt de opsomming door een lege regel vooraf gegaan.

Bijvoorbeeld:

- Dit is het eerste punt
- En dit is het tweede punt.

wordt:


-  Dit is het eerste punt
-  En dit is het tweede punt

Let wel, het gaat hier om het plaatsen van een bullet en niet om het maken van een lijst (waarover je hier meer leest).

-  Vet en cursief

Je zet een tekst in cursief schrift door hem tussen enkele accolades te plaatsen: «...tekst in {cursief schrift} door...».

Je zet een tekst in vetschrift door hem tussen dubbele accolades te plaatsen: «...tekst in {{vetschrift}} door...».

-  Tussentitels

Tussentitels worden in een tekst opgenomen met de bedoeling er structuur aan te geven. In SPIP geef je ze aan door de tekst tussen drievoudige accolades te plaatsen: «{{{De tussentitel}}}». Afhankelijk van de instelling in je stylesheet wordt het bijvoorbeeld vetgedrukt en gecentreerd weergegeven:

De tussentitel

-  Horizontale scheidingslijn

Je plaatst eenvoudig een horizontale lijn over de gehele breedte van de tekst door op een regel tenminste vier streepjes naast elkaar te plaatsen:

----

geeft:



-  Hyperlinks

Een hyperlink maak je eenvoudig met de volgende syntax:

SPIP is een initiatief van [minirézo->http://www.minirezo.net/].

wordt:

SPIP is een initiatief van minirézo.

(Het streepje en het haakje vormen een pijl die naar de URL wijzen.)

Het adres kan een absoluut adres zijn, bijvoorbeeld beginnend met http://), of een relatief adres (naar een andere pagina op dezelfde site), of een link naar een document gebruikmakend van een internet protocol (ftp://...), of een e-mailadres («[->minirezo@rezo.net]»)...

Speciale toepassing: je kunt het adres as link tonen door niets voor de «pijl» te plaatsen. Bijvoorbeeld:

[->http://dmoz.org/World/Deutsch/Kultur/Literatur/Autoren_und_Autorinnen/P/Proust,_Marcel/]

geeft:

http://dmoz.org/World/Deutsch/Kultu...

Wanneer het adres erg lang is, wordt de weergave afgebroken, maar de link zal nog gewoon functioneren.

Je kunt de taal van de pagina waarnaar de link verwijs aangeven. Daarvoor moet je de taalcode tussen accolades plaatsen.

[Un site en français{fr}->http:///www.adres.tld]

Dit wordt in het bijzonder aangeraden wanneer de doelpagina een andere taal heeft dan jouw pagina.

Wil je veel informatie over de link geven zonder de "klikbare" zone te vergroten, dan kan je een infobubbel aanmaken door voor de "pijl" een | te plaatsen gevolgd door de gewenste tekst:

[klik hier|Hier vind je alles wat je verder nog wilt weten->http:///www.adres.tld]

toont alleen klik hier, terwijl de rest pas verschijnt wanneer je de muis erover beweegt.

-  Links binnen de site

Dit zelfde systeem laat je ook toe links te maken tussen de verschillende pagina’s van je eigen SPIP-site. Je vermeldt daarvoor het nummer van het artikel, de rubriek, het nieuwsbericht waarnaar je wilt verwijzen: NUMERO wanneer je in het privé gedeelte een artikel, rubriek of nieuwsbericht bezoekt, zie je in een kader links in grote cijfers dit nummer staan.

Je neemt dat nummer alsvolgt op:

Specifieke toepassing: je kunt ook niets weergeven voor de «pijl» ([->aut13]...). SPIP voegt automatisch de nodige informatie toe. Bij een document of afbeelding is dat de titel (wanneer deze handmatig is toegevoegd); anders de naam van het bestand.

Ook hier werken de functies voor het toevoegen van de taal en de infobubbel net zoals hierboven aangegeven.

meer informatie: links naar een woordenlijst,
ankers.

-  Voetnoten

Een voetnoot wordt meestal aangegeven door een getal dat binnen een tekst is geplaatst en onderaan de pagina meer informatie verschaft.

In SPIP is deze functionaliteit (die in HTML moeizaam te realiseren is) geautomatiseerd: SPIP zorgt voor de nummering en maakt ook hyperlinks in een document om bij de corresponderende voetnoot te komen, en omgekeerd.

Je geeft hem in de tekst aan door middel van dubbele rechte haakjes: «De tekst [[Hier staat de aanvullende informatie.]] enzovoort.» wal worden aangegeven als: «De tekst [1] enzovoort.»

meer informatie: automatische voetnoten

-  Citeren

Het is bijvoorbeeld in een forum zinvol om soms te refereren aan een deel van een tekst uit de discussie. Voor een homogene weergave biedt SPIP hiervoor de opmaakcode <quote>...</quote>.

Bijvoorbeeld:

<quote>Dit is een citaat in SPIP.</quote>

Ik ben het er helemaal mee eens :-)

geeft:

Dit is een citaat in SPIP.

Ik ben het er helemaal mee eens :-)

Meer uitgebreide functies

De opmaakcodes die nu volgen bieden krachtigere functies en/of zijn bedoeld voor speciale toepassingen. Is dit je eerste kennismaking met de opmaakcodes van SPIP, dan is het niet zinvol het volgende uit je hoofd te leren. Je moet weten dat het bestaat en als je het echt nodig hebt, kom je terug op deze pagina.

-  Tabellen

Om heel eenvoudige tabellen te maken in SPIP kun je eenvoudig regels maken waarbij de «cellen» worden gesplitst door het symbool «|» (pipe), en de regels ook beginnen en eindigen met dit symbool. Voor en na de tabel moet je een regel overslaan.

Bijvoorbeeld deze tabel:

Naam Voornaam Leeftijd
Marso Ben 23
Capitaine onbekend
Philant Philippe 46
Cadoc Baby 4 mnd

is alsvolgt gecodeerd:


| {{Naam}} | {{Voornaam}} | {{Leeftijd}} |
| Marso | Ben | 23 |
| Capitaine | | onbekend |
| Philant | Philippe | 46 |
| Cadoc | Baby | 4 mnd |

Wanneer je alle items in de eerste regel in vetschrift zet, begrijpt SPIP dat het om de heading gaat en zal het de regel afwijkend weergeven. Maar deze heading is niet verplicht.

Je kunt ook een optionele legende en/of samenvatting geven. Niet verplicht, maar zeer zinvol voor slechtzienden, omdat ze een beter inzicht in de tabel geven.
Deze informatie wordt tussen dubbele pipes aangegeven:


||Legende|Samenvatting||
| {{Naam}} | {{Geboren}} | {{Stad}} |
| Jacques | 5/10/1970 | Paris |
| Claire | 12/2/1975 | Belfort |
| Martin | 1/31/1957 | Nice |
| Marie | 23/12/1948 | Perpignan |

wordt zo weergegeven:

Legende
Samenvatting
Naam Geboren Stad
Jacques 5/10/1970 Paris
Claire 12/2/1975 Belfort
Martin 1/31/1957 Nice
Marie 23/12/1948 Perpignan

Wil je geen legende maar wel een samenvatting aangeven, zet dan alleen de pipe: || | Samenvatting ||

Je kunt ook een cel samenvoegen met een vorige met deze syntax |<| voor een horizontale samenvoeging; of |^| voor een vertikale.

||Tabel met samenvoeging| Opmaakcode||
| {{Kolom 1}} | {{Kolom 2}} | {{Kolom 3}} |
| Rij 1 | R1C2 en R1C3 |<|
| Rij 2 | R2C2 en R3C2|R2C3|
| Rij 3 |^| R3C3 |

geeft

Tabel met samenvoeging
Opmaakcode
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3
Rij 1 R1C2 en R1C3
Rij 2 R2C2 en R3C2 R2C3
Rij 3 R3C3

Lijsten en genummerde lijsten maken

-  Een eenvoudige regelterugloop krijg je door _ (underscore) aan het begin van de regel te plaatsen, gevolgd door een spatie.

-  Je kunt inspringende opsommingen maken door toevoeging van een ster aan het streepje.

Aldus:

-* Je haar is:
-** lang;
-** krullend;
-** zwart;
-* maar mijn haar is:
-** blond;
-*** bleek; 
-*** gekleurd.

geeft:

-  En genummerde lijsten maak je met # in plaats van de ster:

-# eerste
-# tweede
-# derde

geeft:

 1. eerste
 2. tweede
 3. derde


-  Hyperlinks naar een externe woordenlijst

Je kunt eenvoudig een link maken naar een externe woordenlijst. Voor een gegeven term hoef je alleen maar deze opmaakcode te gebruiken [?term].

Een voorbeeld: « {Ben ik te min} is een lied van [?Armand] » geeft: «Ben ik te min is een lied van Armand

».

Test zelf eerst de functionaliteit om te zien of je werkelijk op de juiste pagina belandt.

De standaard gedefinieerde woordenlijst is Wikipedia die bepaalde conventies voor de benoeming vereist.

Je mag ook een andere woordenlijst gebruiken door na de term het teken # te plaatsen, gevolgd door de naam G van de woordenlijst. SPIP pas dan een functie glossaire_G toe op de term om de link te bepalen. Je moet deze functie opnemen in het bestand mes_options.php. Eindigt de naar G op cijfers, dan worden deze van de naam verwijderd en worden ze een tweede argument wat nuttig kan zijn in bepaalde woordenlijsten. Je schrijft dus:

[?read#man2]

waarbij de term read dus opgezocht wordt in sectie 2 van de woordenlijst met naam man.

Ook hier werken de aanduiding voor de taalcode en de infobubbel zoals eerder omschreven bij de andere hyperlinks.


-  Ankers

Je kunt «HTML ankers» in je tekst opnemen om bijvoorbeeld naar een deel midden op de pagina te springen. Je gebruikt daarvoor de opmaakcode:

[direct<-]

wat een anker maakt met naam direct. Daar kun je weer aan refereren in een link. Bijvoorbeeld voor artikel 3723 wordt de directe URL http://mijnsite/article3723#direct.

Je kunt ze ook gebruiken bij de eerder genoemde interne hyperlinks. In een artikel kan je dus opnemen «[lees hier meer->art3723#direct]».


-  Niet-automatische voetnoten

In de meeste gevallen voldoet het geautomatiseerde systeem van voetnoten. Toch kun je op een niet-automatische wijze een aanduiding voor de voetnoot aangeven.

Het principe bestaat uit het aangeven van de te gebruiken aanduiding tussen <...> aan het begin van de voetnoot te plaatsen:

Een «geforceerde» markering[[<xxx> De tekst van de voetnoot.]]

Volgens dit principe:

kun je automatische annotatie gebruiken[[Door de tekst van de voetnoot tussen dubbele rechte haakjes te plaatsen.]],
- maar ook de nummering forceren[[<23> Door het aangeven van het nummer tussen de symbolen «<» en «>».]],
- gebruik maken vaneen asterisk [[<*> Door de asterisk te plaatsen tussen de symbolen «<» en «>».]],
- voetnoten maken zonder referentie (ongenummerd); maar let op, want ze vormen geen link meer met de plaats waar de voetnoot werd aangegeven[[<> Er staat niets tussen de symbolen «<» en «>».]],
- een naam geven (alleen letters) als referentie; bijvoorbeeld voor namen[[<Rab> François Rabelais.]];
- een bestaande voetnoot herhalen[[<23>]] waarbij het nummer wordt aangegeven zonder verdere tekst.

geeft:

kun je automatische annotatie gebruiken [2],
-  maar ook de nummering forceren [23],
-  gebruik maken vaneen asterisk [*],
-  voetnoten maken zonder referentie (ongenummerd); maar let op, want ze vormen geen link meer met de plaats waar de voetnoot werd aangegeven,
-  een naam geven (alleen letters) als referentie; bijvoorbeeld voor namen [Rab];
-  een bestaande voetnoot herhalen [23] waarbij het nummer wordt aangegeven zonder verdere tekst.

-  Opmaakcodes kortsluiten

In sommige gevallen wil je aangeven dat een bepaald deel van een tekst niet moet worden «verwerkt» door het filter voor de typografische opmaakcode: je wilt de typografie niet laten corrigeren, of je wil broncode weergeven (zoals PHP, JavaScript...)...

De syntax hiervoor is:

<HTML>Niet te bewerken tekst</HTML>

wat geeft:

Niet te bewerken tekst

-  Informatica code weergeven

Soms wil je informatica code op een pagina weergeven (zoals in deze documentatie). De opmaakcode <code>...</code> dient hiervoor.

Voorbeeld:

 <code><?php   // dit is PHP
   echo "hallo";
?></code>

geeft:

<?php   // dit is PHP
   echo "hallo";
?>

Een andere opmaakcode kan worden gebruikt voor code die over meerdere regels verdeeld is: <cadre>...</cadre>. Dit plaatst de code in een «formulierveld» (wat op deze pagina veelvuldig gebeurt). Het voordeel van deze methode is dat je eenvoudig kunt knippen en plakken:: plaats de cursor in de tekst en «selecteer alles» (ctrl-A) waarna je de tekst kunt kopiëren (Ctrl-C). Een ander voordeel is dat in het formulierveld het links inspringen wordt gerespecteerd, terwijl diverse browsers dat in een gewone tekst negeren.

Een voorbeeld:

class Texte {
	var 
type = 'texte';
	var 
texte;
}

 class Champ {
	var 
type = 'champ';
	var 
nom_champ, 
id_champ;
	var 
cond_ervoor, 
cond_erna; // tabel van onjecten
	var 
fonctions;
}

[1Hier staat de aanvullende informatie.

[2Door de tekst van de voetnoot tussen dubbele rechte haakjes te plaatsen.

[23Door het aangeven van het nummer tussen de symbolen «<» en «>».

[*Door de asterisk te plaatsen tussen de symbolen «<» en «>».

Er staat niets tussen de symbolen «<» en «>».

[RabFrançois Rabelais.

arttitre/Titel, boventitel, ondertitel

Titel, boventitel, ondertitel

-  De titel is verplicht.

-  De boventitel en de ondertitel zijn optioneel. Heb je ze niet nodig, dan laat je ze leeg en de presentatie op de website zal zich daar volledig op aanpassen.

De beheerders van de site kunnen, als zij dit willen, het gebruik van de boventitel en/of de ondertitel onmogelijk maken via de «Configuratie».

artrub/De rubriek kiezen

De rubriek kiezen

Het menu toont de gehele hiërarchie van rubriekens (zoals ze door de beheerders werd opgebouwd): kies degene waarin je je artikel wil plaatsen.

artdesc/Korte omschrijving

Korte omschrijving

De korte omschrijving wordt gebruikt tijdens de navigatie binnen de site: hij geeft in het kort de inhoud van het artikel weer.

Deze omschrijving is optioneel. Je mag hem zo lang maken als je wilt, hoewel hij eigenlijk is bedoeld voor een korte tekst (van één of twee zinnen) die worden getoond in een opsomming (bijvoorbeeld op de homepage), het overzicht van artikelen per auteur, of bij zoekresultaten.

De beheerders kunnen ook dit veld in de «Configuratie» uitschakelen.

artchap/Introductie

De introductie

De intro, die in het Franse jargon chapeau wordt genoemd, is de inleidende tekst van het artikel. Het veld is optioneel.

De beheerders kunnen ook dit veld in de «Configuratie» uitschakelen.

artvirt/Doorverwijzing

Doorverwijzing

Met deze optie maak je een «virtueel artikel»: de titel, de datum en de auteurs staan op je site geregistreerd, maar de inhoud komt ergens anders vandaan.

Zo kun je in jouw SPIP systeem verwijzen naar artikelen die niet op de site gemaakt zijn (misschien heb je wel een oude site die nog niet met SPIP werkte).

Maar je kunt het ook gebruiken om naar een ander object binnen je site te verwijzen: zo kun je eenzelfde artikel dus toch binnen meerdere rubrieken opnemen!

Om aan te geven dat het om een «virtueel artikel» gaat, vul je het adres in van het doelobject in: een URL (bij een externe site) of de SPIP code naar het artikel, de rubriek, de nieuwsbrief, enz. (art123, br5, doc28, ...)

Om de doorverwijzing te verwijderen, maak je het veld «leeg».

arttexte/Tekst

De tekst van het artikel

Niets speciaals: dit is de tekst van je artikel.

-  Toch kan dit soms problemen opleveren: de lengte van de tekst. Voor zeer lange teksten (uit ervaring zeggen we vanaf 32 kB) kan het gebeuren dat de tekst wordt afgekapt of geweigerd bij het invoeren in SPIP. Dit probleem komt niet door SPIP zelf, maar door de web browser die je gebruikt. Wordt je hiermee geconfronteerd, probeer dan een andere browser.

-  De tekst kan je opmaken met behulp van de typografische opmaakcodes van SPIP.

artdate/Datum

De online publicatiedatum

De datum van een artikel correspondeert in het algemeen met de datum dat het artikel online ging (dus werd gepubliceerd op de website).

-  Deze datum wordt automatisch vastgelegd op het moment dat het wordt gevalideerd door een beheerder.

-  Toch kan de beheerder deze datum aanpassen.

artdate_redac/Vorige redactiedatum

De vorige redactiedatum

Deze functie is toegevoegd voor specifieke gevallen, waar SPIP wordt gebruikt om archieven te publiceren en deze archieven een andere datum moeten hebben dan de publicatiedatum.

Je kunt zo aangeven dat een artikel al eerder werd gepubliceerd: een bericht uit een krant, een boek... of een toekomstige publicatie.

-  Standaard wordt deze datum niet getoond: de knop «Geen eerdere redactiedatum weergeven» wordt bij het aanmaken van het artikel gekozen.

-  Wil je het wel dan kies je de optie «Datum weergeven» en kies je de juiste datum uit het kalendermenu.

Deze datum wordt dus niet automatisch door SPIP berekend tijdens de publicatie van het artikel. Daarom kan ze ook altijd worden aangepast.

De beheerders kunnen ook dit veld in de «Configuratie» uitschakelen.

artauteurs/De auteurs

De auteurs

Wanneer een beheerder of redacteur een artikel maakt, wordt deze automatisch als auteur aangewezen. Soms willen we deze auteur(s) aanpassen.

-  Een auteur toevoegen

Een rolmenu presenteert de lijst van redacteurs en je kunt er een nieuwe ateur in kiezen.

Bij meer dan 50 redacteurs wordt niet een rolmenu, maar een zoekveld getoond: geef de naam aan en klik op «Zoeken». Kies dan uit de voorgestelde namen.

-  Een auteur verwijderen

Achter elke auteur vind je een link om de auteur van de lijst van auteurs van dit artikel te verwijderen.

-  Een auteur vervangen

Hiervoor voer je de twee bovenstaande stappen uit.

-  Beheerders hebben veel meer mogelijkheden om met dewe lijst van auteurs te werken. Een redacteur kan wichzelf bijvoorbeeld niet van een artikel verwijderen. Wil een redacteur een artikel anoniem publiceren, dan moet hij dat een beheerder vragen.

logoart/Logo van het artikel

Logo van het artikel

Je kunt in SPIP aan ieder artikel een eigen logo toevoegen.Het wordt in de navigatie en boven het artikel zelf getoond.

Voor een artikel kun je:
-  geen logo gebruiken;
-  een eenvoudig logo opnemen;
-  een dynamisch logo opnemen dat verandert wanneer er met de muis overheen wordt gegaan.

-  Formaat van afbeeldingen

Wanneer je je afbeeldingen maakt (met je eigen grafische software), kun je uit de volgende bestandsformaten kiezen:
-  GIF (eventueel «geanimeerd»);
-  JPG;
-  PNG.

Om problemen te voorkomen weigert SPIP bestanden van meer dan 256kB. Tip: omdat deze «knoppen» elementen zijn van de grafische interface raden we een formaat van maximaal 10kB aan om te voorkomen dat het je site gaat vertragen.

De extensie van je bestand is belangrijk, maar de naam heeft geen enkele waarde.

Wil je een dynamisch logo maken, dat gebruik je twee bestanden van exact dezelfde afmetingen (in pixels).

-  Eenvoudig logo Je vindt de interface in de linker kolom met de vermelding «LOGO VAN HET ARTIKEL».

Afhankelijk van de versie en de taal van je browser klik je op de knop «Browse», «Kiezen», «Bestand»,... waardoor je via een interface een bestand kunt kiezen.

Klik daarna op Une fois ce fichier sélectionné, cliquez sur le bouton «Uploaden» en je logo wordt getoond. Het wordt gevolgd door een knop «Logo verwijderen», waarmee je het weer kunt weghalen.

-  Het logo vervangen Voor het vervangen van een logo voer je de twee bovenstaande stappen (in omgekeerde volgorde) uit.

Door dat het logo mogelijk nog in een «cache» van je browser staat, wordt mogelijk het oude logo weergegeven. Je moet de cache leegmaken om het nieuwe logo te kunnen zien.

-  Dynamisch logo

Na het uploaden van het eerste logo verschijnt ook een optie om een «LOGO VOOR ROLLOVER» te plaatsen. Je volgt dezelfde handeling als hierboven.

In je tekst hoef je niets aan te passen. Het logo zal automatisch worden weergegeven.

Het kan zijn dat de webmaster in de skeletten van een artikel heeft aangegeven dat het logo van de rubriek moet worden gebruikt wanneer een artikel geen eigen logo heeft.

artstatut/De status van een artikel

De status van een artikel

De status van een artikel kan zijn:
-  in redactie;
-  ter evaluatie;
-  gepubliceerd;
-  in de prullenbak;
-  geweigerd.

Met deze statuscodes, die alleen door een beheerder kunnen worden gewijzigd, wordt de site beheerd.

NB: De status wordt met een gekleurd vierkantje aangegeven.

Artikel in redactie

Wanneer een nieuw artikel wordt gemaakt, is de status automatisch «in redactie»: het wordt ingevoerd en aangepast (geredigeerd) door zijn auteur(s).

Een artikel «in redactie» is alleen zichtbaar voor de auteur(s) zelf en de beheerders. Andere redacteurs kunnen het niet zien.

Artikel ter evaluatie

Wanneer de auteur meent dat het artikel klaar is, kan hij het «ter evaluatie» aanbieden aan andere deelnemers, waarna er eventueel over kan worden gediscussieerd voor het wordt gevalideerd (gepubliceerd) of geweigerd.

Wanneer een artikel «ter evaluatie» is, kan het worden gevonden op de pagina «opvolgen» van alle gebruikers van het privé gedeelte, die worden uitgenodigd het te beoordelen en bediscussiëren in het interne discussieforum voor dat artikel.

Het bericht is dus zichtbaar voor alle redacteurs, maar kan alleen door zijn auteur(s) of een beheerder worden aangepast.

Artikel gepubliceerd

Na een eventuele discussie onder redacteurs kan een artikel worden gevalideerd door een beheerder, het wordt «gepubliceerd» en is zichtbaar op de publieke site.

Na publicatie kan alleen een beheerder het artikel nog wijzigen. Een auteur moet dus een beheerder vragen eventuele correcties toe te passen.

Artikel geweigerd

Een artikel dat «ter evaluatie» werd voorgesteld kan worden «geweigerd» als de beheerders beslissen het niet te publiceren.

Een «geweigerd» artikel is slechts zichtbaar voor de auteur(s) van het artikel en de beheerders.

Een «geweigerd» artikel kan niet door de auteur worden aangepast en kan dus niet opnieuw ter publicatie worden voorgesteld. Moet het worden aangepast, dan moet een beheerder het de status «in redactie» geven.

Artikel in de prullenbak

Alleen een beheerder kan een artikel in de prullenbak plaatsen.

Een artikel «in de prullenbak» is niet meer in het privé gedeelte zichtbaar, ook niet voor beheerders. Het is dus een status die met zorg gekozen moet worden: het artikel verdwijnt volledig! Na 24 tot 48 uur wordt het automatisch uit de database verwijderd.

-  Beheerders kunnen ten allen tijde de status van een artikel aanpassen en er bestaan hiervoor geen voorwaarden. Een gepubliceerd artikel kan direct «in redactie» worden geplaatst en zal van de publieke site verdwijnen. Toch is deze handelwijze af te raden omdat het artikel mogelijk al door robots van zoekmachines werd ontdekt, in een nieuwsbrief stond of via een RSS-feed bekend werd.

artprop/Een artikel voorstellen

Een artikel voorstellen

Wanneer een artikel «in redactie» is (zie rubriek «De status van een artikel»), komt een optie «Publicatie van dit artikel vragen».

Alleen de auteur van het artikel kan deze handeling uitvoeren.

Het artikel is vervolgens «ter evaluatie» aangeboden, wat wil zeggen dat alle redacteurs het kunnen zien en (in afwachting van validatie) erover kunnen discussiëren.

Let op: wanneer de status «ter evaluatie» werd gekozen, kan een auteur niet op dit besluit terugkomen en de status terugzetten naar «in redactie». Alleen een beheerder kan de status aanpassen.

Rubrieken

rubhier/Een hiërarchische structuur

De hiërarchische structuur van rubrieken

De structuur van rubrieken vormt de ruggegraat van je site. Ze bepaalt de interface, de navigatiewijze en de relatie tussen artikelen en nieuwsflitsen.

In SPIP is deze structuur hiërarchisch: een rubriek bevat subrubrieken die op hun beurt weer subrubrieken kunnen bevatten, enz.

In het voorbeeld hieronder zijn de rubrieken 1 en 2 hoofdrubrieken (die de grove indeling van de website bepalen).

De rubrieken 11, 12 en 13 bevinden zich binnen rubriek 1. De rubrieken 221 en 222 zijn onderdeel van rubriek 22, die weer een subrubriek is van rubriek 2.

Met de hierarchie bedoelen we het logische pad om bij een rubriek te komen. Zo is de hierarchie van rubriek 221: rubriek 2 en vervolgens rubriek 22.

De rubrieken 1 en 2 staan in de root van de site) en noemen we hoofdrubrieken.

Alleen beheerders mogen rubrieken aanmaken, wijzigen, verplaatsen of verwijderen.

rubrub/De rubriek kiezen

De rubriek kiezen

De werking van dit menu is uiterst simpel: het toont de volledige structuur van rubrieken (zoals ze door de beheerders werd gemaakt). Je hoeft slechts een rubriek te kiezen.

-  Een rubriek verplaatsen

Door middel van het menu kan een rubriek van plaats veranderd worden. Hierbij zal de gehele onderliggende structuur meeverhuizen, dus artikelen en subrubrieken.

rublogo/Logo van de rubriek

Logo van de rubriek

Je kunt aan iedere rubriek van de site een eigen logo geven. Dit kan een statisch, maar ook een dynamisch logo zijn (wat verandert als er met de muis oveheen wordt bewogen.

De installatie gebeurt op exact dezelfde wijze als bij <a href="./?exec=aide_index&aide=logoart" target="_top">het logo van een artikel.

N.B. De logo’s van rubrieken hebben een recursief gedrag: heeft een rubriek geen logo, dan zal dat van een bovenliggende rubriek worden weergegeven. Dit gaat door tot de root van de site, waar een standaard logo is aangegeven.

Dus heeft rubriek 222, dan gaat SPIP kijken op zoek naar een logo in rubriek 22, vervolgens in rubriek 2 en tenslotte in de root.

Het kan ook zijn dat de webmaster in de skeletten van een artikel heeft aangegeven dat het logo van de rubriek moet worden gebruikt wanneer een artikel geen eigen logo heeft.

Nieuwsflitsen

breves/Nieuwsflitsen

Nieuwsflitsen

Nieuwsflitsen vormen een methode om eenvoudig en snel publicaties in SPIP te doen. In tegenstelling tot artikelen, bevat een nieuwsflits slechts een beperkt aantal elementen: een titel, een tekst en een hyperlink. Zo is het systeem ideaal om de actualiteit te volgen, persberichten te plaatsen, enz.

brevesrub/Een rubriek kiezen

Positionering in de structuur van de site

Om hun gebruik te vergemakkelijken (en om te voorkomen dat ze op dezelfde wijze kunnen worden gebruikt als een artikel), is de integratie in de structuur beperkt tot het absolute minimum: een nieuwsflits kan alleen in een hoofdrubriek (dus een rubriek in de root van de site) worden geplaatst. In het rolmenu voor de keuze van de rubriek zullen dan ook alleen de hoofdrubrieken worden weergegeven.

breveslien/De hyperlink

De hyperlink in nieuwsflitsen

Aan elke nieuwsflits kan een URL met een titel worden toegevoegd. Het gaat hierbij op optionele informatie; de link hoeft niet te worden gebruikt.

NB: De veld verhindert overigens niet de opname van hyperlinks in de tekst van de nieuwsflits zelf. Deze link zal bij de nieuwsflitst in een apart kader worden weergegeven (of op een manier die de webmaster in zijn grafische ontwerp heeft uitgedacht).

brevesstatut/De status van een nieuwsflits

De status van een nieuwsflits

Het beheer van een nieuwsflits is eenvoudiger dan van een artikel. Een nieuwsflits heeft geen auteur. De status kan zijn: «Voorgesteld», «Goedgekeurd» of «Geweigerd». Alleen beheerders kunnen deze status aanpassen.

-  Een voorgestelde nieuwsflits

Een «voorgestelde» nieuwsflits wordt aangegeven op de pagina «Op te volgen»: alle redacteurs kunnen hem bekijken en aanpassen. Beheerders zien bovendien twee knoppen waarmee ze de nieuwsflits kunnen goedkeuren of weigeren.

-  Een goedgekeurde nieuwsflits

Een goedgekeurde nieuwsflits verschijnt op de publieke site en alleen beheerders kunnen hem nog aanpassen.

-  Een geweigerde nieuwsflits

Een geweigerde nieuwsflits wordt niet gepubliceerd en alleen beheerders hebben er nog toegang toe in het privé gedeelte.

breveslogo/Het logo van een nieuwsflits

Het logo van een nieuwsflits

Elk nieuwsflits kan een eigen logo krijgen. Het kan zowel een statisch logo zijn, of bestaan uit twee afbeeldingen, waarbij het tweede verschijnt wanneer met de muis over het eerste logo bewogen wordt.

De installatie van het logo gebeurt zoals bij het logo van een artikel.

Afbeeldingen en documenten

ins_img/Afbeeldingen invoegen

Afbeeldingen in de tekst invoegen

SPIP biedt je de moegelijkheid je artikelen en nieuwsberichten te illustreren met afbeeldingen. Dit gebeurt in meerdere stappen: je verstuurt de afbeelding naar je site en voegt hem vervolgens in.


voorbereiding: Formaten van de afbeeldingsbestanden

Wanneer je een afbeelding maakt (met je eigen software) kun je hem (om in SPIP te kunnen gebruiken) opslaan in één van de volgende formaten:
-  GIF (extensie .gif),
-  JPEG (extensie .jpg),
-  PNG (extensie .png).

Zorg er ook voor dat het bestand deze extensie heeft, anders zal je het in SPIP niet als afbeelding kunnen gebruiken.


Stap 1: Installatie van de afbeeldingen op de server

Voor je een afbeelding in je tekst kunt invoegen, zul je hem eerst op je webserver moeten installeren. Je doet dat via de grafische interface van SPIP.

Tijdens het «bewerken» van een artikel of nieuwsbericht zie je aan de linkerzijde een kolom met de titel «Een afbeelding toevoegen». Het is een invoerveld gevolgd door een knop die afhankelijk van de browser een andere titel heeft: «Choose file», «Browse», «Kiezen», «Bestand»,...

Wanneer je op de knop klikt wordt een venster geopend waarin je een bestand op je computer kunt selecteren. Daarna klik je op de knop «Uploaden».

Na deze handeling zie je de afbeelding in de linker kolom verschijnen, compleet met enkele indicaties...


Stap 2: De aan de afbeelding gekoppelde informatie

Zodra de afbeelding naar de server is gestuurd, verschijnt ze in de linker kolom. Je vindt er alle benodigde informatie.

-  Weergave als miniatuur. Een weergave van je afbeelding verschijnt. Is de afbeelding groter dan 200 pixels, dan wordt een verkleinde afbeelding weergegeven.

-  SPIP opmaakcodes. SPIP herinnert je aan de 3 «opmaakcodes» waarmee je de afbeelding in de tekst kan opnemen. Je ziet ook dat iedere afbeelding een nummer krijgt: «IMG1», «IMG2»... Deze «opmaakcodes» e=gebruik je in de derde stap.

-  Afmetingen. Afhankelijk van de versie van SPIP zie je onder de afbeelding de breedte en hoogte (in pixels).

-  Titel en omschrijving. Je kunt een naam en omschrijving aan iedere afbeelding geven. Klik daarvoor op de knop «Wijzigen».

-  De afbeelding verwijderen. Met de knop «Verwijderen» wis je het bestand. Wis ongebruikte afbeeldingen om geen onnodige schijfruimte op de server te gebruiken.


Stap 3: Een afbeelding in de tekst opnemen

De afbeelding staat keurig op de server, maar verschijnt nog niet in je artikel. Daarvoor gebruik je één van de «opmaakcodes» die SPIP biedt om een afbeelding in te voegen.

-  Afbeelding zonder commentaar

Bij iedere afbeelding zie je 3 opmaakcodes:
-  <img1|left>
-  <img1|center>
-  <img1|right>

Kopieer één van deze opmaakcodes (het getal correspondeert met dat van de afbeelding) en plaats het in de «Tekst» op de plaats waar je de afbeelding wilt laten verschijnen: «left» lijnt links uit, «right» lijnt rechts uit en «center» plaatst de afbeelding in tekst zonder dat de tekst er omheen loopt (wel bij links en rechts uitlijnen!).

Je kunt de opmaakcode ook zonder uitlijning invoeren (<img1>) waarbij de afbeelding in de tekst wordt meegenomen.

Bij de weergave vervangt SPIP de opmaakcode door de benodigde HTML en zal de afbeelding automatisch met de juiste maximale afmetingen worden weergegeven.

-  Afbeelding met titel en omschrijving

Wil je de titel en/of omschrijving onder de afbeelding weergeven, vervang dan door:
-  <doc1|left>
-  <doc1|center>
-  <doc1|right>

ins_doc/Documenten bijvoegen

Multimedia documenten bijvoegen

Je kunt ook multimedia (geluid, video, tekst...) toevoegen.

Beheerders kunnen ook documenten aan een artikel toevoegen. Het kan om een toevoeging gaan (als «bijlage»), maar ook op een opname in de tekst in de vorm van een ikoon.

Beheerders kunnen ook documenten direct in een rubriek plaatsen.

Let goed op het verschil tussen beide toepassingen: aan een artikel toegevoegd zijn het «bijlagen» die alleen samen met het artikel interessant zijn (en in een artikel in hun portfolio verschijnen). In een rubriek geplaatst zijn het elementen die gelijkwaardig zijn aan artikelen.


Stap 1 Installatie van documenten op de server

De installatie van de bestanden gebeurt via de interface «Een document toevoegen» in een artikel en via «Een document in deze rubriek publiceren» bij een rubriek.

Deze interface kun je in een artikel op twee plaatsen terugvinden: onder het artikel en in de linker kolom tijdens redactie van het artikel. Beide hebben exact dezelfde functie. Bij rubrieken gebruik je de pagina van de rubriek.

Denk eraan dar het te installeren bestand een extensie moet hebben die in de lijst van geautoriseerde bestandstypes van SPIP staat.

De interface is dezelfde als voor afbeeldingen. Net als voor afbeeldingen, kun je er bij grote bestandsformaten voor kiezen de bestanden eerst via FTP op de server te plaatsen.


Stap 2: Informatie en icoon

Staat het bestand op de server, dan verschijnt een informatiekader. Je kunt verschillende handelingen uitvoeren.

-  Icoon

In tegenstelling tot afbeeldingen, verschijnt een document niet direct in de tekst. Een icoon geeft hun aanwezigheid aan en de gebruiker kan erop klikken om het document te openen.

Dat icoon kun je kiezen, waarbij je voor het standaardlogo kunt kiezen of een persoonlijk icoon kunt toewijzen.

Het standaardicoon wordt automatisch geladen en hangt af van het bestandstype. Voordeel va dit icoon is dat het overal hetzelfde is en de gebruiker dus direct ziet waarom het gaat.

Wil je zelf een icoon toewijzen (een kleine afbeelding in GIF, JPG of PNG) dan kun je het uploaden. Heb je dat gedaan dan verschijnt een optie om het alsnog te verwijderen en het standaardicoon te gebruiken.

-  Bij de aanpassing van een artikel zie je de «opmaakcodes» waarmee je het document in de tekst kunt opnemen, net zoals bij afbeeldingen.

-  Je kunt er (net als bij een afbeelding) ook een titel en omschrijving aan geven. De grootte van een multimedia bestand wordt automatisch door SPIP aangeleverd.

-  Met de knop «Verwijderen» wis je het bestand van de server. Let op: verwijder alle niet-gebruikte documenten, omdat ze anders in de portfolio van het artikel zullen verschijnen!

-  In een rubriek kun je ook een publicatiedatum vermelden (net als bij een artikel). Ze zijn onmiddellijk zichtbaar op de publieke site (er bestaat geen procedure van «validatie» zoals bij een artikel of nieuwsbericht).


Stap 3: Documenten in de tekst van een artikel invoegen

Heb je voor de documenten van een artikel de vorige twee handelingen toegepast, dan zal bij publicatie hun icoon een lijst onder het artikel (in de portfolio) verschijnen.

Je kunt ze ook in de tekst opnemen, waarmee je klikbare iconen in de tekst plaatst.

De procedure is exact hetzelfde als bij een afbeelding, met het verschil dat het om hyperlinks gaat (je kunt op deze afbeeldingen klikken). Plaats de opmaakcode in de vorm <imgxx|yy> of <docxx|yy> afhankelijk van of je alleen de afbeelding (het icoon) of ook de titel en de omschrijving wilt weergeven.

Let op: wanneer je een document in de tekst opneemt, verschijnt het niet meer onder het artikel. Ze verschijnen dus ofwel in de tekst of onder de tekst, maar niet tweemaal.


Bijzondere situatie: Video’s en geluidsbestanden

Bepaalde formaten zijn speciaal bedoeld om in een webpagina te worden opgenomen (zoals een video).

Wil je bewerkstelligen dat niet het icoon maar direct de inhoud wordt weergegeven, dan kies je een waarde voor de hoogte en breedte die boven 0 liggen (vooe geluidsbestanden geeft je de breedte aan die je voor de knop van de progressiebalk wilt gebruiken, bijvoorbeeld 25 pixels).

Let op: de afmetingen verschijnen alleen bij bepaalde bestandsformaten die door SPIP zijn togelaten voor de integratie in een artikel (met name: avi, quicktime, real, flash).

Heb je deze formaten vastgelegd, dan zal een extra opmaakcode verschijnen in de vorm <embxx|yy> (van: «embed»).

Ken je dit type insluitingen goed, dan weet je dat je nog meer parameters kan toevoegen, zoals:

<emb54|center|autostart=true|quality=high>

ins_upload/Bestanden via FTP of SSH uploaden

Bestanden installeren via FTP of SCP

Sommige servers verbieden het uploaden van bestanden via een webinterface, of beperken hun grootte. En ook wanneer het mogelijk is, kan het moeizaam verlopen. Met SPIP kun je dit probleem omzeilen door de bestanden via FTP of SCP op de server te plaatsen.

Het is duidelijk dat je deze handelingen alleen kan verrichten als je toegangsrechten tot de server hebt.

-  De doelmap

De plaats waar je die bestanden moet opslaan hangt onder andere af van de versie van SPIP. Tegenwoordig is de submap upload van de map tmp, waarvan SPIP de volledige inhoud alleen aan beheerders toon. Voor individuele auteurs kan een submap met hun inlognaam worden gemaakt.

Nadat je je bestanden via FTP of SCP hebt geïnstalleerd, controleer je even of je die map inderdaad via de interface kunt benaderen.

-  Het rolmenu met bestanden

Wanneer je er nu voor kiest om bestanden van de server aan je artikel toe te voegen, zal een rolmenu alle bestanden tonen. Alleen toegestane veilige bestandsnamen worden getoond. Je kunt deze beveiliging dus omzeilen door je bestand een toegestane extensie te geven (bijvoorbeeld x.php hernoemen in x.txt).

In het menu maak je je keuze en valideert. Vergeet na het transfereren niet de (submap van) map upload te ledigen via FTP of SCP (het systeem heeft namelijk een kopie van de bestanden gemaakt).

-  Alle bestanden tegelijk

Wanneer je meerdere bestanden hebt getransfereerd, zie je ook een optie om in één keer alle bestanden op te nemen. Zo kan heel snel een gehele portfolio geladen worden.

Verzamelingen afbeeldingen en bestanden

Je mag een aantal afbeeldingen of documenten als één zipbestand opladen.

SPIP zal je dan vragen of je het gehele bestand, of het uitgepakte bestand wilt toevoegen en of je het gezipte bestand wilt bewaren. Bij het uitpakken worden dezelfde veiligheidsregels toegepast op de bestanden. Je kunt vragen om van ieder bestand de naam als titel mee te geven.

Trefwoorden

mots/Principe van trefwoorden

Trefwoorden

Eén van de belangrijke beperkingen van SPIP is zijn hiërarchische structuur: elk artikel staat in één enkele rubriek en dat geeft soms problemen met de indeling.

Trefwoorden bieden een transversale navigatie binnen de site. Door één of meer trefwoorden aan een artikel toe te wijzen, kun je een link maken tussen gelijksoortige thema’s in meerdere rubrieken.

Een trefwoord is dus pas interessant wanneer het aan meerdere objecten is toegewezen.

Uitsluitend beheerders mogen trefwoorden maken of wijzigen.

Vaak maakt de structuur van rubrieken het onnodig er trefwoorden aan toe te wijzen: artikelen met hetzelfde thema staan in dezelfde rubrieken. De beheerder kan dan besluiten om op de configuratie pagina het gebruik van trefwoorden volledig uit te schakelen.

artmots/De trefwoorden

De trefwoorden

Om een andere navigatie binnen de site aan te bieden kunnen trefwoorden aan artikelen, nieuwsberichten, gerefereerde sites en rubrieken worden toegewezen. Zo kan een bezoeker niet alleen per rubriek navigeren, maar ook op thema (aangeduid met een trefwoord) naar een ander artikel met dat zelfde trefwoord gaan.

Je kunt zoveel trefwoorden toewijzen als je wilt.

Een rolmenu toont je alle trefwoorden. Let op: vanaf 50 trefwoorden zal het rolmenu worden vervangen door een kleine zoekmachine waarin je het gezochte trefwoord intypt en op «Zoeken» klikt.

NB Alleen beheerders kunnen nieuw trefwoorden maken of bestaande aanpassen. Ze doen dat vanaf een speciale beheerpagina.

Beheerders kunnen het gebruik van trefwoorden voor de gehele site uitschakelen via de configuratie pagina van de site.

motsgroupes/Trefwoordgroepen

Trefwoordgroepen

Wanneer er veel trefwoorden gebruikt worden, kan het moeilijk worden ze snel te vinden. daarom kunnen ze worden ingedeeld in groepen. De interface wordt er overzichtelijker door.

Gerefereerde sites

reference/Aan een site refereren

Site referenties

SPIP biedt een compleet systeem om overzichten te maken van verwijzingen naar andere websites. Het laat toe:
-  een gegroepeerde lijst per rubriek te maken (in dezelfde rubriek als de artikelen, of een specifieke voor deze toepassing gemaakte rubriek (bijvoorbeeld een lijst met "aanbevolen websites");
-  elke site een logo toe te wijzen;
-  trefwoorden aan iedere site toe te kennen;
-  een persoonlijke beschrijving van de site toe te voegen.

Ook kun je (van sites die dit toelaten) automatisch de nieuwste publicaties overnemen (zie «Gesyndiceerde sites»).

Aan een nieuwe site refereren

Een knop op de pagina van een rubriek laat toe een gerefereerde site toe te voegen.

De «traditionele» methode bestaat uit het aangeven van de naam van de site, de URL en eventueel een beschrijving. Ook kun je een rubriek kiezen waar de site zal worden vermeld.

Onderaan deze pagina kun je aangeven of je deze site wilt syndiceren. Voor meer details over dit onderwerp kunje kijken in het artikel gesyndiceerde sites. Wil je alleen een verwijzing geven, dan kies je voor «Geen syndicatie».

Snelle referentie

Bij het aanmaken van een nieuwe gerefereerde site verschijnt bovenaan de pagina de mogelijkheid voor een versnelde aanmaking van de referentie, waarbij je zelf geen titel en beschrijving hoeft te geven. Je hoeft alleen de URL aan te geven, waarna SPIP zal proberen deze informatie van de gerefereerde site in te lezen. Daarna kun die gegevens alsnog aanpassen.

Wie kan sites ter referentie voorstellen?

In de configuratie van de site kunnen beheerders aangeven wie sites kunnen voorstellen: alleen beheerders, redacteurs, of zelfs bezoekers van de site (in welk geval een formulier hiervoor op de site beschikbaar zal zijn).

Toch kunnen alleen beheerders de sites goedkeuren. Zolang een site wordt voorgesteld kan hierover in een forum tussen alle bezoekers van het privé gedeelte worden gediscussieerd.

rubsyn/Gesyndiceerde sites

Gesyndiceerde sites

Websites die werken met behulp van een automatisch publicatiesysteem kunnen automatisch een bestand aanmaken dat een overzicht van de nieuwste publicaties bevat. Hiervoor bestaat een gestandaardiseerd formaat, wat het «backend bestand» wordt genoemd (in het RSS formaat, maar ook wel Atom feed genoemd).

Door zijn formaat kan dit bestand eenvoudig geanalyseerd worden om op die manier berichtuitwisseling tussen websites mogelijk te maken.

Bij iedere gerefereerde site kun je aangeven of die lijst van nieuwe publicateis moet worden opgehaald. Dit natuulijk op voorwaarde dat de site die mogelijkheid biedt.

-  Hoe vind je die «backend» bestanden?

Bij veel sites zijn de backend bestanden eenvoudig te vinden: het is een bestand in de root van de site met de naam «backend.xml» (ofwel «backend.php» of «spip.php?page=backend»).

Op veel sites staat de plaats van het backend bestand in de heading van iedere pagina aangegeven waardoor een browser deze automatisch vindt.

Ook zie je vaak een RSS-feed logo op sites staan die een hotlink naar het backend bestand bevatten.

-  Een gesyndiceerde site aan jouw systeem toevoegen

Wanneer je aan een site refereert in een van je rubrieken, kun je (naast de naam, de URL en een omschrijving te vermelden) deze site ook syndiceren (je gaat dus nieuwe berichten van deze site overnemen).

Daarvoor kies je de optie «Syndicatie» en geef je het adres aan waar het backend bestand van die site te vinden is. Na validatie zal een bericht je direct aangeven of de functie correct zal werken.

Mislukt de syndicatie:
-  verifieer dan de URL die je hebt aangegeven;
-  controleer of de site die je wilt syndiceren wel online is.

-  Référencement rapide

La fonction de référencement rapide d’un site (indiquer directement l’URL d’un site, SPIP se chargeant de récupérer automatiquement les informations nécessaires) est particulièrement adaptée aux sites syndiqués. En effet, au lieu d’indiquer lors du référencement rapide l’URL de la page d’accueil, préférez alors indiquer l’URL du fichier backend de ce site: SPIP récupèrera automatiquement un grand nombre d’informations et procèdera directement à la syndication.

-  Les articles syndiqués

Lorsque la syndication fonctionne, SPIP affiche la liste des derniers articles publiés par ce site. Voyez la page de l’aide consacrée <a href="./?exec=aide_index&aide=artsyn" target="_top">à la gestion de ces liens.

-  Le fichier backend de votre propre site

SPIP fabrique automatiquement le fichier backend de votre propre site. Cependant, n’oubliez pas de paramétrer le nom et l’adresse de votre site sur la page de <a href="./?exec=aide_index&aide=confnom" target="_top">configuration précise.

artsyn/Articles syndiqués

Les articles syndiqués

Lorsque vous réclamez la <a href="./?exec=aide_index&aide=rubsyn" target="_top">syndication d’un site, SPIP affiche la liste des derniers articles publiés sur ce site, sous la mention «Articles syndiqués tirés de ce site».

Pour chaque article, SPIP indique:
-  le titre de l’article (il suffit de cliquer sur ce titre pour accéder à l’article sur son site d’origine);
-  éventuellement les auteurs des articles;
-  éventuellement un descriptif de l’article.

Ces informations, tirées automatiquement du site référencé, ne peuvent pas être modifiées.

De plus, pour chaque article, un bouton «bloquer ce lien» vous permet d’en bloquer l’affichage sur votre propre site (parce qu’un article ne vous convient pas, parce qu’une erreur rend ce lien inopérant...). Vous pourrez à tout moment rétablir l’affichage de cet article sur votre site.

Il est possible de demander que chacun des futurs liens en provenance du site soit a priori bloqué. Les articles ainsi récupérés ne s’afficheront qu’une fois que vous les aurez, un par un, validés «à la main».

confhttpproxy/Utiliser un proxy

Utiliser un proxy HTTP

Si votre site se situe derrière un pare-feu (firewall), il peut être nécessaire de configurer un proxy HTTP pour aller chercher sur Internet les nouveautés de sites syndiqués.

Ce proxy doit autoriser les requêtes vers l’extérieur sans authentification aucune.

Indiquez, dans la configuration de votre site (section «fonctionnalités de SPIP»), le proxy au format suivant:

http://nomproxy:port/

nomproxy est le nom du serveur faisant office de proxy, et port le numéro de port TCP (le plus souvent 3128, 8080, voire 80) sur lequel envoyer les requêtes.

Attention: ce réglage est global: SPIP ira chercher tous les sites syndiqués à travers ce proxy. Depuis SPIP 1.9, il est possible de préciser que certains hôtes ne doivent pas utiliser ce proxy. Mais pour les versions antérieures ou pour des réglages encore plus fins, il faudra impérativement vous tourner vers l’administrateur de votre réseau.

Intern berichtensysteem

messut/ BErichten tussen gebruikers

Berichten tussen gebruikers

SPIP biedt een intern systeem waarmee berichten tussen gebruikers kunnen uitgewisseld.

Wanneer een bericht door een gebruiker wordt «verzonden» naar één of meerdere andere gebruikers, wordt een privé discussieforum gecreëerd. In SPIP kan een intern bericht dus ook als een privé forum worden beschouwd (je hoeft niet diverse berichten te versturen om te discussiëren; het volstaat om binnen hetzelfde bericht te blijven.

Let op: Deze berichten zijn privé, wat wil zeggen dat ook een beheerder ze niet kan zien. Toch is de vertrouwelijkheid beperkt: een beheerder kan met behulp van een database-tool altijd de inhoud ervan bekijken.

-  Een bericht/discussie maken

De eenvoudigste methode om een bericht te verzenden is om op het groene logo (een kleine «M» met een driehoek) die naast de naam van een gebruiker staat. Dit opent direct het formulier waarmee een bericht kan worden verzonden.

De tweede methode is door te klikken op de knop «Nieuw bericht» die op iedere pagina van het privé gedeelte van SPIP is te vinden. In dit geval moet je nog wel de naam van de andere gebruiker(s) aangeven.

De interface voor deze berichten is zeer eenvoudig.

Het enige wat je eigenlijk fout kunt doen, is te vergeten het bericht te «verzenden»: zolang het bericht «in redactie» is, kan alleen de auteur hem zien. Pas na verzending zien ook de geadresseerden het bericht (en kan het ook niet meer worden gewijzigd).

-  Een gebruiker toevoegen/verwijderen

Je kunt altijd een andere gebruiker als geadresseerde toevoegen: tijdens de redactie, maar ook na verzending.

Evenzo kan je een geadresseerde verwijderen. Met een knop «Niet langer deelnemen aan deze discussie» kan één van de deelnemers zichzelf uit de discussie verwijderen.

-  Een afspraak vastleggen

Ieder bericht kan worden omgezet in een afspraak: hij krijgt een datum en wordt aan de kalender/agenda in SPIP toegevoegd.

-  Kan je naar alle deelnemers van de site schrijven?

Aan bepaalde redacteurs kan geen bericht worden verzonden (en komen dan ook niet in de lijst «Deelnemer toevoegen» voor. Bij hun naam staat ook niet het groene logo:
-  redacteurs die zelf hebben besloten niet het interne berichtensysteem te gebruiken;
-  redacteurs die al meer dan 15 dagen niet zijn aangemeld (waardoor je beter een gewone email kunt sturen).

messpense/ Geheugensteuntjes

Geheugensteuntjes

Een geheugensteuntje is gelijk aan een bericht, maar heeft geen geadresseerde. Alleen de auteur zelf kan hem zien.

-  Een geheugensteuntje in de agenda zetten

De meest gebruikelijk toepassing is met een datum. Zo wordt de auteur eraan herinnerd tot aan die datum (en de daarop volgende 24 uur) en verschijnt hij op de kalender van SPIP.

Let op: Ook dit type berichten is privé, wat wil zeggen dat ook een beheerder ze niet kan zien. Toch is de vertrouwelijkheid beperkt: een beheerder kan met behulp van een database-tool altijd de inhoud ervan bekijken.

messcalen/De kalender

De kalender

De kalender van SPIP toont twee soorten informatie:

-  gedeelde informatie over de site: gepubliceerde artikelen en nieuwsberichten - zo zijn de publicaties in functie van hun publicatiedatum terug te vinden;

-  privé informatie: berichten tussen gebruikers en geheugensteuntjes die een «afspraakdatum» hebben.

Iedere dag op de kalender is voorzien van een blauw logo: hiermee kan een geheugensteuntje worden aangemaakt voor die datum (en je kunt vervolgens een meer precies tijdstip aangeven via de interface van het bericht).

messconf/Persoonlijke configuratie van het interne berichtensysteem

Persoonlijke configuratie van het interne berichtensysteem

Iedere gebruiker kan zelf beslissen of hij mee wil doen aan het interne berichtensysteem.

Let op: De beheerders kunnen beslissen het interne berichtensysteem niet te gebruiken voor de gehele site.

-  Het interne berichtensysteem niet gebruiken

Wanneer het interne berichtensysteem op de site beschikbaar is, kan iedere gebruiker individueel besluiten het niet te gebruiken (en dus geen berichten te kunnen uitwisselen met andere gebruikers van de site).

-  De lijst van aangemelde redacteurs niet gebruiken

Wanneer de beheerders de lijst van aangemelde redacteurs hebben ingeschakeld en een redacteur gebruik maakt van het interne berichtensysteem, kan deze redacteur beslissen niet opgenomen te willen worden in de «lijst van aangemelde redacteurs».

Deze functie toont in het privé gedeelte welke redacteurs zijn aangemeld en met wie dus snel intern kan worden gecommuniceerd. Niet iedere redacteur stelt dit op prijs, misschien omdat hijn niet wenst te worden «gestoord» als hij online is. Door deze optie uit te schakelen, verschijn je niet bij andere gebruikers in de lijst. Je ziet zelf nog wel de lijst!

Forums opvolgen

suiviforum/Forums opvolgen

Het opvolgen van forums

De pagina voor het opvolgen van de forums is een belangrijk onderdeel van je site, als je tenminste het gebruik ervan toelaat in <a href="./?exec=aide_index&aide=confforums" target="_top">de configuratie van publieke forums). Hier wordt de moderatie van de forums uitgevoerd.

-  Presentatie van de berichten

De bijdragen worden hier niet op een hiërarchische wijze gepresenteerd, maar in omgekeerd chronologische volgorde (de nieuwste eerst). Maar iedere bijdrage gaat vergezeld van de naam van het object waaraan het is gekoppeld.

-  Een bijdrage verwijderen

Een bijdrage kan worden verwijderd. Let op: deze handeling is onomkeerbaar. Een verwijderd bericht kan niet opnieuw online gezet worden. Toch wordt het bericht niet uit de database verwijderd: op de beheerpagina verschijnt het rood omkaderd met de datum van verzending en het IP-adres van de verzender.

-  Heb je een forum geconfigureerd voor moderatie vooraf, dan zijn de wachtende bijdragen geel omkaderd, waarbij twee knoppen ter beschikking staan: Verwijderen en Valideren.

Configuratie van de site

confnom/Naam en adres van de site

Naam en adres van de site

De naam en het adres (URL) van je site worden, in het bijzonder, gebruikt voor het aanmaken van het bestand «backend» wat syndicatie van de site (nieuwsovername, of RSS-feeds) mogelijk maakt.

Het adres van je site moet de URL zijn van de map waarin zich de homepage bevindt en niet die van het HTML-bestand. Het adres eindigt dus met een «/». Is het adres van je site:

http://www.mijnsite.net/index.html

dan is de URL:

http://www.mijnsite.net/

confart/Inhoud van artikelen

Inhoud van artikelen

Een artikel is opgebouwd uit een aantal elementen: een titel, boventitel, ondertitel, beschrijving, introductie, post-scriptum... Maar niet alle sites hebben al deze elementen nodig: de redacteurs zien geen toepassing ervoor, of de grafische weergave laat het niet toe.

De webmaster kan aangeven dat bepaalde elementen op de site niet gebruikt worden. In de configuratie geeft hij precies aan welke elementen moeten worden gebruikt en welke niet.

N. B. In tegenstelling tot de keuze <a href="./?exec=aide_index&aide=intersimple" target="_top">eenvoudige/uitgebreide interface, heeft deze instelling invloed op alle gebruikers van de site. Dus besluit de webmaster geen boventitel te gebruiken, dan kan geen enkele auteur dit veld gebruiken.

De interface past zich ook aan op de instelling en zal het veld verborgen houden.

confdates/Artikelen postdateren

Publicatie van artikelen met postdatering

Beheerders hebben de mogelijkheid de <a href="./?exec=aide_index&aide=artdate" target="_top">publicatiedatum van een artikel aan te passen (de datum dat het artikel voor het eerst «online gepubliceerd» wordt).

Hoe zal SPIP zich gedragen als deze datum in de toekomst ligt? Gaat SPIP dit artikel tonen voordat die publicatiedatum is bereikt of niet?

-  Het algemene belang van deze handeling is om de publicatie van een artikel (of serie artikelen) vooraf te plannen. Stel dat de webmaster een maand met vakantie gaat. Hij kan zo alvast vooruit werken en een publicatiedatum aangeven in de periode van zijn afwezigheid. Zo blijft de site dynamisch, ondanks de afwezigheid van een auteur.

-  Een wetenschappelijke site kan al vooraf een publicatie van een artikel aankondigen en een maandblad kan wachten met de publicatie van online artikelen tot de volgende editie is uitgekomen.

confforums/Functioneren van de forums

Werking van de publieke forums

De wijze waarop de forums op een website worden beheerd, varieert enorm en hangt af van het doel en de behoeftes waarin de site voorziet. Sommige webmasters willen geen forum, anderen willen een gemakkelijk toegankelijk forum en weer anderen willen het vooraf modereren en slechts na goedkeuring berichten van bezoekers weergeven.

SPIP geeft jou de keuze. Naast de interne (voor alle redacteurs toegankelijke) forums, kun je de publieke forums naar jouw wens instellen.

-  Publieke forums uitschakelen

Wanneer het gebruik van forums is uitgeschakeld, is ook de interface voor bijdragen aan het forum niet zichtbaar en eerdere bijdragen zijn niet langer zichtbaar (ze worden niet gewist). Dee optie onderbreekt het functioneren van de forums, zelfs wanneer de weergave ervan is voorzien in de pagina-indeling (skeletten) van de site.

Je kunt de optie permanent kiezen (en dus nooit discussieforums toelaten), of tijdelijk onderbreken (bijvoorbeeld omdat je veel last van spammers hebt).

-  Achteraf gemodereerde forums

Wanneer een forum achteraf wordt gemodereerd, worden bijdragen van bezoekers direct weergegeven. Via de pagina voor de opvolging van forums kan een bericht alsnog worden verwijderd. Deze optie is de standaardinstelling voor forums in SPIP.

-  Vooraf gemodereerde forums

Wanneer een forum vooraf wordt gemodereerd, wordt een bijdrage opgeslagen, maar nog niet onmiddellijk weergegeven op de site. Via de pagina voor het opvolgen van forums kunnen berichten worden goedgekeurd (of geweigerd). Pas na goedkeuring zijn ze op de site te zien.

-  Forums op abonnement

Wanneer een forum alleen toegankelijk is op abonnement, moet een gebruiker zich aanmelden voordat hij iets op het forum kan plaatsen. Het inschrijven gebeurt met een formulier waarop hij zijn pseudoniem en emailadres moet aangeven, waarna hij zijn inloggegevens krijgt toegestuurd. Redacters gebruiken hiervoor dezelfde inloggegevens als voor het privé gedeelte.

Gebruikers die het forum misbruiken kunnen worden uitgesloten en komen dus op de (black-list). Via het pagina voor opvolging van forums kan een bericht worden verwijderd, maar kan ook een deelnemer «in de prullenbak» plaatsen: zijn login werkt niet meer en hij kan zich ook niet onder een ander pseudoniem inschrijven, tenzij hij ook van emailadres verandert.

Let op: in verband met de emailuitwisseling bij het inschrijven moet je provider wel het verzenden van email ondersteunen.

confbreves/Systeem van nieuwsflitsen

Het systeem van nieuwsflitsen in- of uitschakelen

Op bepaalde sites bestaat geen behoefte aan nieuwsflitsen, korte artikelen zonder auteur. En de webmaster zal ze dan ook niet opnemen in het ontwerp van de publieke site.

In dat geval is het ook het beste om de functionaliteit uit te schakelen, waardoor de redacteurs de mogelijkheid ook niet wordt aangeboden en hun interface wordt vereenvoudigd.

confmessagerie/Intern berichtensysteem

Intern berichtensysteem

SPIP biedt een intern berichtensysteem (waarover je alles kunt lezen in de rubriek berichten tussen gebruikers, over herinneringen en over agenda’s).

Je kunt ervoor kiezen een of meerdere opties van dit systeem te activeren.

-  Het interne berichtensysteem in- of uitschakelen

Een reden om het interne berichtensysteem niet te gebruiken kan de benodigde hoeveelheid opslagruimte zijn: deze bijdragen worden (net als de forumbijdragen) opgeslagen in de database en nemen dus plaats in bij je provider. Ook betekenen ze extra werk voor je server (opvragingen van de database): bij een minder krachtige server kun je deze beter zo weinig mogelijk belasten en het berichtensysteem niet gebruiken.

-  De lijst van redacteurs die online zijn weergeven

Activeer je deze functie dan zie je in het privé gedeelte welke gebruikers zich hebben aangemeld. Dit kan handig zijn voor een snelle uitwisseling van berichten.

Maar ook deze functie is een extra belasting voor de server en niet iedereen is op deze informatie gesteld.

Let op: Wanneer deze functies zijn ingeschakeld, kan iedere gebruiker deze functies voor zichzelf uitschakelen.

confstat/Bezoekersstatistieken

Bezoekersstatistieken

Een eenvoudig systeem laat je het aantal bezoeken van je site en van ieder artikel bijhouden. Je ziet ook waar die bezoekers vandaan komen (van welke site en naar welk artikel).

-  Het aantal bezoeken

SPIP identificeert iedere dag de «unieke bezoekers» van je site in functie van hun IP-adres. Het systeem werkt snel en is relatief betrouwbaar (het gaat om een relatief correcte schatting van het aantal bezoekers van de site en niet de «hits» of de «bekeken pagina’s»; een bezoeker die meerdere malen dezelfde pagina bezoekt wordt geletd als één «unieke bezoeker»).

-  Een direct bezoek, of referers

We noemen een «direct bezoek» wanneer een bezoeker op de site komt vanaf een andere website die een hyperlink naar jouw site weergeeft (die andere site wordt dan de «referer» genoemd).

Voor de gehele site en voor ieder artikel toont SPIP de lijst van de belangrijkste «referers», samen met het aantal «directe bezoeken» (het aantal bezoekrs dat die link volgde).


-  Een «relatief» betrouwbaar systeem

Een volledig analysesysteem van het verkeer op je site vereist een uittgebreide, veeleisende, complexe software; het systeem in SPIP is zeer eenvoudig om zo snel mogelijk te kunnen werken en weinig opslagruimte te vereisen. De telling van «unieke bezoekers» baseert zich op het IP-adres van een bezoeker en per dag, waardoor het niet volledig juist is. Toch beschouwen we de verkregen informatie relatief betrouwbaar.

Voor een volledig juiste analyse zul je op zoek moeten naar een gespeialiseerd systeem.

-  Een dagelijkse telling

Het systeem voert een dagelijkse telling uit (en dus niet real time). Daardoor lijken sommige gegevens niet altijd coherent, omdat ze de bezoekers van de dag zelf niet meenemen. De pagina met statistieken geeft de meest betrouwbare en meest gedetailleerde informatie. De statistieken van een nieuw artikel zijn pas na één dag beschikbaar.

-  Statistieken verzamelen in- of uitschakelen

De telling van het aantal unieke bezoekers vereist niet veel capaciteit. Alleen bij zeer langzame servers zou je de optie kunnen uitschakelen.

Het bijhouden van de referers en de directe bezoeken vraagt iets meer van de server. Daarom is de optie standaard niet geactiveerd. Heb je de indruk dat je server het wel aan kan (kan deze goed omgaan met hele lange artikelen), dan zou je deze optie kunnen inschakelen.

N.B. De hoeveelheid ruimte die voor deze functies benodigd is, hangt natuurlijk volledig af van het aantal bezoekers.

confmails/Automatisch verzenden van emails

Automatisch verzenden van emails

Van de redacteurs en beheerders van de site kan niet worden verwacht dat zij permanent zijn ingelogd om de site te beheren. Om hun werk te vereenvoudigen kan het systeem ze per email informeren bij bepaalde gebeurtenissen...

Let op: niet alle providers staan het automatisch verzenden van emails toe. Afhankelijk daarvan moet je deze functies dus uitgeschakeld houden.

-  Opvolgen van de publieke forums

Om de discussies naar aanleiding van een artikel te kunnen volgen, kan de auteur (of kunnen de auteurs) van een artikel automatisch per email worden geïnformeerd over een bijdrage in het forum.

Is deze optie geactiveerd dan wordt automatisch een email verstuurd aan de auteur(s) van het artikel. De email bevat de inhoud van de reactie en een link naar het forum, waardoor snel kan worden gereageerd.

-  Opvolging van redactionele activiteit

Wordt een artikel ter evaluatie aangeboden of gepubliceerd, dan kan SPIP dit door middel van een email aangeven en worden de deelnemers aan de site geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen.

Op een coöperatieve site (meerdere redactuers) raden we je aan een externe distributielijst op te bouwen (SPIP voorziet hier niet in).

-  Nieuwsbrief

Met deze functie kan op regelmatige basis per email een overzicht worden gestuurd van de laatste artikelen en nieuwsberichten.

Het werkt heel eenvoudig: Geef je een interval aan van 7 dagen dan zal SPIP om de zeven dagen een email verzenden met de artikelen en nieuwsflitsen die in de laatste zeven dagen werden gepubliceerd.

Met een knop «Nu verzenden» kun je voor een onmiddellijke verzending zorgen, waarna de aangegeven interval opnieuw ingaat.

Ook hier kun je weer van een externe distributielijst gebruik maken, of de email alleen aan de webmaster sturen, die hem op zijn beurt (aan een distributielijst in zijn email client) kan doorsturen.

confmoteur/Geïntegreerde zoekmachine

De geïntegreerde zoekmachine in- of uitschakelen

SPIP heeft een eigen zoekmachine. Is deze ingeschakeld dan wordt alle tekstinhoud van de site geïndexeerd. Vervolgens kan op de gevonden woorden worden gezocht. Het systeem vraagt veel van de server en zal in geval van een trage server moeten worden uitgeschakeld.

Bij een grote site raden we het gebruik van de zoekmachine af en kun je beter een externe oplossing kiezen, zoals Sphinx.

Configuratie van de persoonlijke interface

intersimple/Eenvoudige of uitgebreide interface

Eenvoudige of uitgebreide interface

Iedere gebruiker van SPIP kan zijn weergave van de interface wijzigen (zonder dat dit de «algehele configuratie» of die van andere gebruikers beïnvloedt).

Diverse functies worden door sommige auteurs zelden of nooit gebruikt. Met «vereenvoudigde interface» krijgen zij een meer overzichtelijke en begrijpelijke werkomgeving, waarin alleen de daadwerkelijk noodzakelijke elemenen zijn opgenomen. Zo is bijvoorbeeld de «<a href="./?exec=aide_index&aide=artdate_redac" target="_top">antidatering van de redactiedatum » niet opgenomen.

N.B. Vooral bij beheerders die over veel functies beschikken zal het verschil in interface duidelijk merkbaar zijn.

Je zult wel cookies moeten accepteren om dez instellingen toe te kunnen passen.

cookie/Beheerscookie

Beheerscookie

Beheerders kunnen voor zichzelf een cookie activeren die zorgt voor de weergave van extra informatie op de publieke site. Dze informatie vergemakkelijkt het beheer van de site.

-  Herberekenen

Op alle pagina’ op de publieke site verschijnt een knop waarmee de pagina kan worden herberekend. Omdat SPIP gebruikt maakt van een eigen cache, worden sommige aanpassingen niet onmiddellijk online weergegeven. (De pagina’s van de publieke site worden altijd weergegeven vanuit de cache en pas na een vastgestelde periode herberekend.)

Met de knop herberekenen forceert de beheerder de vernieuwing van de informatie van die pagina in de cache.

-  Bewerken...

De pagina’s (van artikelen, rubrieken en nieuwsberichten) bevatten ook een knop om ze te kunnen aanpassen. SPIP schakelt over naar het privé gedeelte en meer specifiek, naar de pagina waarmee het object kan worden bewerkt. Zo kan een beheerder snel ingrijpen wanneer hij een onvolkomenheid op de site vindt.

-  Aantal bezoeken

Wanneer het geïntegreerde systeem voor statistieken is ingeschakeld, wordt ook informatie weergegeven over het (geschatte) aantal bezoeken en het aantal verwijzingen (referers).

-  Identificatie van de verbinding

Dankzij de cookie herkent SPIP ook de verbinding met je browser en hoef je je niet iedere keer opnieuw aan te melden om naar het privé gedeelte te kunnen gaan.

(NB: Wordt de verbinding door middel van een cookie geïdentificeerd, dan zal deze cookie worden geplaatst op het moment dat je het privé gedeelte betreedt.)

deconnect/Afmelden

Afmelden

De knop «Afmelden» verbreekt je identificatie met het privé gedeelte en het systeem «vergeet» jouw authenticatie. SPIP zal je voorstellen opnieuw in te loggen of naar de publieke site te gaan.

Het belang van deze functie is beveiliging. Iemand anders zou op dezelfde computer op het privé gedeelte kunnen komen en daar allelei handelingen uitvoeren.

-  Je werkt vanuit huis en kaan als enige bij de computer.

In dit geval lijkt afmelden overbodig. Toch raden we je aan uit te loggen, ondanks dat het risico klein is.

-  Je werkt op een computer die door meerderen gebruikt wordt (op je werk, in een internetcafe,...)

In dit geval moet je je systematisch afmelden. Zo voorkom je dat iemand anders ongevraagd gebruik maakt van het privé gedeelte van je website.

-  Meerdere inlogcodes voor dezelfde site

Soms moet je van meerdere identiteiten gebruik maken op je site. In dat geval gebruik je de afmeldfunctie om van gebruiker te veranderen.

Geavanceerde toepassing

artmodif/Artikelen in bewerking

Artikelen in bewerking

Wanneer een redacteur een artikel heeft geopend om het te bewerken, worden anderen die dit artikel benaderen, geadviseerd om het artikel niet aan te passen.

Feitelijk bestat het risico dat wanneer twee auteurs tegelijkertijd aan hetzelfde artikel werken, de modificaties door een van hen die van de ander teniet zullen doen.

Zie je dus de melding «Opgelet, een redacteur werkt aan dit artikel», dan wordt je afgeraden het artikel aan te passen. Keer later terug nadat de andere auteur zijn aanpassingen heeft opgeslagen.

Omgekeerd zullen anderen deze melding krijgen wanneer je zelf aan een artikel werkt. Ze zullen die melding gedurende één uur krijgen. Wanneer je je aanpassingen hebt afgerond, kun je het artikel «vrijgeven». De melding zal dan verdwijnen voor de andere auteurs en zij kunnen hun aanpassing aan het artikel doorvoeren.

suivimodif/Revisies opvolgen

Revisies opvolgen

Lijst van aanpassingen

Het opvolgen van revisies van artikelen laat toe de aanpassingen die zijn aangebracht weer te geven.

Alleen gepubliceerde en te valideren artikelen zijn in de lijst zichtbaar. Door op de titel te klikken kom je op een pagina waar de verschillen tussen de laatste en oorlaatste versie worden getoond.

Weergave van de aanpassingen

Je kun de huidige versie vergelijken met een vorige door te klikken op de overeenkomstige link «vergelijking».
Je kunt ook de weergegeven versie aanpassen door te klikken op de datum van de versie die je wilt weergeven.

Een eenvoudige kleurcode geeft de wijzigingen aan:

previsu/Vooruitblik

De vooruitblik

Wordt een artikel «ter evaluatie» aangeboden dan kunnen (afhankelijk van de configuratie) beheerders en redacteurs kijken hoe dit artikel grafisch op de site zal worden weergegeven.

Op deze manier kan worden gekeken of naast de inhoud ook de layout voldoet aan de eisen van de site. Deze functie is beschikbaar voor artikelen, rubrieken en nieuwsberichten.

latex/Wiskundige formules

Wiskundige formules

SPIP maakt de weergave van wiskundige formules mogelijk dankzij de LaTeX notatie die de formule automatisch omzet in een afbeelding die in de tekst wordt opgenomen.

De formule wordt in de tekst opgenomen tussen de opmaakcodes <math> en </math>. De LaTeX code van een formule staat tussen twee dollartekens («$»).

Deze tekst:

<math>de formule $a = \sqrt{b^{2} + c^{2}}$ is een afgeleide van de Stelling van 
Pythagoras: $a^{2} = b^{2} +c^{2}$</math>

wordt als volgt weergegeven:

de formule $a = \sqrt{b^{2} + c^{2}}$ is een afgeleide van de Stelling van Pythagoras: $a^{2} = b^{2} +c^{2}$

Alle details over deze functie lees je in een apart artikel van deze documentatie.

confurl/Type van URL-adressen

Keuze van een set URL’s

SPIP biedt een keuze aan verschillende URL’s die kunnen worden gebruikt om de verschillende bladzijdes aan te roepen. Je maakt je keuze op de configuratie-bladzijde. (Je zult de variabele $type_urls in het bestand mes_options.php moeten verwijderen om deze tabel in de configuratie-pagina weer te geven.)

Om te zorgen dat je site met het gekozen type URL werkt, moet je in de meeste gevallen een htaccess bestand gebruiken of aanpassen:
Je kunt je laten inspireren door het bestand htaccess.txt te lezen dat standaard met SPIP wordt meegeleverd en moeten controleren of je provider het gebruik van dat bestand toestaat.

Om het bestand te gebruiken moet je het kopiëren naar de root van je site en hernoemen als .htaccess. Open dit bestand voordat je enige aanpassing doet ( let op: een aanpassing van het bestand .htaccess kan de werking van je site beïnvloeden.)

Vervolgens test je het URL-type door te klikken op «Online bekijken» van een artikel, auteur, nieuwsbericht, rubriek, enz.

Je vindt meer informatie op «het gebruik van aangepaste URL’s» in de documentatie.

SPIP, vrije software

licence/Licentie en gebruiksvoorwaarden

Licentie en gebruiksvoorwaarden

SPIP, Système de publication pour l’internet

Copyright © 2001-2015, Arnaud Martin, Antoine Pitrou, Philippe Rivière en Emmanuel Saint-James.

Dit programma is vrije software; je mag het herverdelen en/of aanpassen conform de voorwaarden van de GNU General Public License, zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2 of (naar keuze) iedere hogere versie.

Dit programma wordt verdeeld in de hoop dat het nuttig is, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van COMMERCIALISATIE of AANPASSING VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. Lees vor meer details de GNU General Public License.

Een exemplaar van de GNU General Public License moet met dit programma zijn meegeleverd; is dat niet het geval, schrijf dan naar de Free Software Foundation Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Deze software kan worden gedownload op het adres http://www.spip.net/; je vindt op deze site tevens een complete gebruikershandleiding en aanvullende informatie.

In het Franse recht valt SPIP onder de beschikkingen van de wet op het intellectueel eigendom (CPI). De core van SPIP is een gemeenschappelijk werk van een collectief van auteurs (artikel L 113-1 van de CPI). Het gehele SPIP project is een collectief werk zoals bedoeld in de artikelen L 113-2 en L 113-5 van de CPI. De ateurs stellen hun werk ter beschikking volgens de rechten en verplichtingen die zijn bepaald in de GNU General Public License.


De iconen in de interface zijn van Diala Aschkar en Jakub «Jimmac» Steiner.


De vertalingen van de interface zijn het resultaat van het werk dat wordt gerealiseerd door een team van vertalers verenigd op de site spip.net.


GNU General Public License:
— tekstversie;
— HTML versie.