Tekst, strings bewerken

Personaliseren

-  _AUTOBR wijzigt het gedrag van sinds SPIP versie 3.0 waarbij een HTML-tag <BR /> wordt gebruikt voor een regelterugloop.

Filters

-  |charset2unicode vormt een tekenreeks om in unicode ( bv. &#129;);
-  |concat voegt twee tekenreeksen samen;
-  |couper snijdt een tekst af na een gegeven aantal tekens;
-  |liens_ouvrants transformeert SPIP links die naar een externe site verwijzen in een «popup», die opent in een nieuw venster (of nieuw tabblad);
-  |lignes_longues onderbreekt te lange woorden in een zin waardoor een regelterugloop in dat woord mogelijk wordt;
-  |PtoBR zet de sprong naar een nieuwe paragraaf om in een eenvoudige regelterugloop, wat bijvoorbeeld bij een overzichtspagina een rustiger beeld geeft;
-  |paragrapher deelt een tekst in paragrafen in ala de globale optie is uitgeschakeld;
-  |propre past opmaakcodes en paragraafindeling toe op een tekstbaken;
-  |replace gebruikt een rationele uitdrukking (regexp) voor het verwijderen of vervangen van een bepaald gegeven in de tekst;
-  |singulier_ou_pluriel laat de weergegeven tekst afhangen van de waarde van een baken;
-  |supprimer_numero dient voor het verwijderen van een numerieke prefix in bijvoorbeeld een titel, waar we door middel van deze prefix artikelen willen sorteren;
-  |texte_backend converteert een tekst in een foraat dat bruikbaar is in XML, zoals een RSS feed;
-  |texte_script maakt de inhoud van een tekstbaken geschikt voor de opname in PHP of JavaScript;
-  |textebrut transformeert de inhoud van een baken waarop het wordt toegepast door vervanging van de tags <p> en <br /> door een eenvoudige regelterugloop;
-  |typo voert (Franse) typografische correcties toe.

Onderstaande filters voor de pagina-indeling worden niet langer aanbevolen. De voorkeur moet worden gegeven aan het gebruik van de overeenkomende CSS stijlen.
-  |majuscules zet de tekst in hoofdletters;
-  |justifier past een volledige uitlijning toe;
-  |aligner_droite lijnt een teksts rechts uit;
-  |aligner_gauche lijnt een tekst links uit;
-  |centrer centreert de tekst.

Artikelen

-  De opmaakcodes in SPIP
-  Styling van citaten in SPIP
-  Een voetnoot toevoegen
-  Tekstfilters
-  Typografische afbeeldingen

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: