Het gebruik van spip_loader

Het script «spip_loader» maakt een automatische installatie of upgrade van een SPIP-site mogelijk zonder het handmatig overzetten (via FTP) van de benodigde bestanden.

Huidige versie van de spip_loader: 6.1.6

Het gebruik van spip_loader voor een automatische installatie van SPIP

  1. Download het script http://www.spip.net/spip-dev/INSTAL...
  2. Plaats het met behulp van FTP op de server in de map waar je SPIP wil installeren (in het algemeen is dat de root van de server)
  3. Roep het script aan vanuit je webbrowser: http://www.mijnsite.com/spip_loader.php
  4. Het script controleert of je hosting provider een compatibele omgeving beschikbaar heeft gesteld en geeft vervolgens aan welke versie van SPIP zal worden geïnstalleerd.
  5. Start de automatische installatie.

Wanneer SPIP is geïnstalleerd, kun je het script spip_loader.php zonder risico op de server laten staan. Alleen beheerders met de juiste rechten kunnen het uitvoeren. Het voordeel is dat je in probleemsituaties eenvoudig een upgrade van SPIP kan doen.

Het gebruikt van spip_loader voor een upgrade

Voor een update van SPIP gebruik je dezelfde procedure:

  1. Plaats het script op de server (voor zover dat al niet is gedaan)
  2. Roep het aan vanuit je webbrowser: http://www.mijnsite.com/spip_loader.php
  3. Start de automatische installatie.

Voordat je het script aanroept, moet je je wel eerst aanmelden in je SPIP-site.

Normaal gesproken kan alleen auteurnummer 1 (de webmaster) deze upgrade uitvoeren.
Wanneer je andere auteurs wilt toevoegen, moet de volgende regel van het script worden aangepast:
define('_SPIP_LOADER_UPDATE_AUTEURS', '1');

Wil je bijvoorbeeld de auteurs 5, 6 en 8 autoriseren om spip_loader te gebruiken, dan wordt de regel alsvolgt aangepast:
define('_SPIP_LOADER_UPDATE_AUTEURS', '5:6:8');

Attentie:
Wanneer je spip_loader wil gebruiken om je SPIP-site te upgraden naar de meest recente stabiele versie van versie 2.1, lees dan eerst onderstaande paragraaf.

Installatie in een andere versie

Standaard voert het script een installatie uit naar de meest recente stabiele versie van SPIP.

Wanneer je een andere versie wilt installeren of upgraden, moet de volgende regel van het script worden aangepast:
define('_CHEMIN_FICHIER_ZIP', 'spip/stable/spip-3.1.zip');
door het vervangen van (bijvoorbeeld):
'spip/stable/spip-3.1.zip'
in:
'spip/stable/spip-2.1.zip' .

En wat als het mis gaat?

Het laden van de bestanden door spip_loader kan vastlopen. Meestal heeft het te maken met onvoldoende rechten op de server. In dat geval moet SPIP worden geïnstalleerd

  • ofwel door middel van een handmatige transfer via FTP
  • ofwel door get gebruik van subversion (bepaalde gebruikers)

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 27/01/23

Vertalingen: English, français, Nederlands, Português, українська