Volledige karakteristieken

Installatie

De installatie van SPIP is bijzonder eenvoudig in vergelijking met andere systemen:

-  Geen enkele specifieke technische kennis is vereist (noch PHP, noch MySQL) om de installatie uit te voeren.

-  De configuratie gebeurt direct online vanuit een zeer eenvoudige grafische interface (er hoeft dus ook geen configuratiebestand met cryptische codes te worden aangepast).

-  Er wordt slechts één versie van SPIP gedistribueert; deze kan ontwikkelen in de loop van de tijd met verbeteringen, maar er wordt in het bijzonder op gelet dat geen «patches» moeten worden geïnstalleerd die links en rechts moeten worden opgezocht (om bijvoorbeeld SPIP te laten voldoen aan specifieke eisen van de hosting provider).

Publieke site

De door SPIP gebouwde site die door de bezoekers wordt bezocht heeft de volgende eigenschappen:

-  Een interface die door de webmaster volledig kan worden aangepast zonder specifieke kennis van PHP of MySQL; de interface van SPIP laat zich programmeren in HTML, waaraan een relatief eenvoudige programmeertaal is toegevoegd; SPIP vereist dus geen harde updates.

De klassieke HTML interface is niet het enige formaat wat de bezoekers van de site kan worden aangeboden. Dezelfde informatie (dezelfde inhoud) kan in volledig andere formaten worden aangeboden. Zo kunnen bijvoorbeeld naast de klassieke web navigatie worden aangeboden:
— syndicatiebestanden in XML/RSS formaat,
— een kalender in iCalendar formaat,
en ieder ander formaat wat je maar kunt bedenken (XML, JSON, YAML...).

-  SPIP bevat een eigen cache systeem voor iedere afzonderlijke pagina: de pagina’s worden individueel berekend (op basis van de gegevens in de database) en opgeslagen in een cache-bestand. Zo wordt de server niet vertraagd bij een groot aantal MySQL opvragingen en blijft de site altijd toegankelijk, zelfs als de database door een serverstoring niet toegankelijk is.

-  SPIP bevat een kleine zoekmachine gebaseerd op indexering van woorden.

-  SPIP bevat een mdoule voor de compressie van JavaScript en CSS stylesheets, waardoor een pagina sneller beschikbaar komt.

De structuur van de site

De structuur van een met SPIP gebouwde website bestaat uit een hierarchie van rubrieken. Het aantal rubrieken is onbeperkt. Een rubriek kan zijn onderverdeeld in subrubrieken die op hun beurt opnieuw kunnen worden opgesplitst, enz. De site wordt dus gestructureerd door het aanmaken van rubrieken en subrubrieken.

De artikelen

Het belangrijkste object om gegevens op een SPIP-site te publiceren is het artikel. Ze kunnen in iedere willekeurige rubriek worden geplaatst.

-  Het aanmaken en bezerken van deze artikelen gebeurt eenvoudig via een grafische web-interface.

-  Een artikel wordt gestructureerd door het bestaan van verschillende elementen: titel, boventitel, ondertitel, omschrijving, koptekst (introductie), hoofdtekst en een post-scriptum.

-  Automatisch worden (afhankelijk van de taal) bepaalde typografische regels toegepast.

-  Met speciale tags of shortcuts kan de tekst typografisch worden verrijkt, er kunnen hyperlinks in worden opgenomen, voetnoten worden geplaatst... Een artikel plaatsen in SPIP is zo eenvoudig als het schrijven van een e-mail.

-  Met de grafische interface kunnen eenvoudig afbeeldingen worden ingevoegd in artikelen en ieder artikel kan een eigen logo krijgen.

-  Aan ieder artikel kunnen één of meerdere trefwoorden worden toegewezen.

-  De publicatiedatum wordt automatisch ingesteld, maar kan desgewenst handmatig worden aangepast. Een tweede datum kan aan een artikel worden gekoppeld om bijvoorbeeld een oorspronkelijke publicatiedatum (van een artikel dat ook in een tijdschrift verscheen) aan te geven.

-  Redirections (spookartikelen): in SPIP kunnen spookartikelen worden opgenomen, bijvoorbeeld om in een bepaalde rubriek te verwijzen naar een artikel dat in een andere rubriek terug te vinden is. Maar het mag ook een artikel op een andere website zijn! Deze functie maakt een overschakeling naar SPIP heel eenvoudig, omdat zo naar reeds bestaande statische artikelen kan worden doorverwezen.

De forums

SPIP bevat een forumsysteem.

-  Een forum kan worden gekoppeld aan een artikel (dus één forum per artikel), aan een rubriek of aan een nieuwsbericht. De webmaster bepaalt of ieder artikel een forum krijgt, of dat meerdere artikelen in eenzelfde rubriek hetzelfde forum delen, enz.

-  SPIP laat verschillende types van forums toe: een "open" forum wat achteraf gemodereerd kan worden (de bijdragen staan dus onmiddellijk online, maar kunnen nadien worden verwijderd); vooraf gemodereerde forums (pas na goedkeuring komt een bijdrage online); forums op abonnement (iedereen die een bijdrage wil leveren, moet zich eerst aanmelden.

SPIP kent ook een systeem van privé-forums bestemd voor discussies tussen redacteurs van de site. Deze forums zijn toegankelijk in het privé-gedeelte (het niet-publieke deel) van de site.

Petities

Een artikel kan eenvoudig worden omgezet in een online petitie.

-  Petities van SPIP worden automatisch per email gevalideerd: een ondertekenaar ontvangt op zijn emailadres een bericht waarin staat dat hij zijn ondertekening moet valideren.

-  Het type petitie kan eenvoudig worden geconfigureerd, zoals: één enkele ondertekening per emailadres, voorschrijven dat een website moet worden aangegeven (waarna de URL automatisch wordt gevalideerd), wel of niet begeleidende berichten bij de ondertekening accepteren.

Statistieken

SPIP bevat een eenvoudig systeem voor statistieken waarmee de populariteit van artikelen en rubrieken kan worden gemeten.

Redacteurs/administrateurs

Een SPIP-site kan redactioneel worden beheerd door één persoon, maar er kan ook sprake zijn van een groep redacteurs.

-  SPIP biedt twee toegangsniveaus:

  • de administrateurs die de structuur van de site beheren en de redactionele inhoud valideren,
  • de redacteurs die artikelen aanbieden.

-  Het aantal administrateurs en redacteurs is onbeperkt.

-  Gebruikers van de site kan worden aangeboden zich als redacteur in te schrijven (SPIP zorgt automatisch voor de inschrijvingsprocedure).

-  Iedere auteur kan een eigen logo uploaden via de interface (bijvoorbeeld een pasfoto).

Syndicatie

Sites die met SPIP, Wordpress of andere systemen zijn gebouwd, leveren een dynamisch bestand dat de laatste publicaties bevat. SPIP kan deze bestanden analyseren en zo nieuwtjes afkomstig van andere site weergeven:
-  een onbeperkt aantal sites kan worden gesyndiceerd;
-  de gesyndiceerde sites zijn aan rubrieken van de site gekoppeld; zo kan dus een thematische koppeling worden verzorgd.

Grafische interface van de publieke site

SPIP heeft een soepele grafische interface voor de bezoekerssite. Dankzij een eenvoudige programmeertaal (eigen aan SPIP) kan nagenoeg iedere grafische interface worden gerealiseerd.

Hiervoor is kennis van PHP en MySQL niet noodzakelijkerwijs vereist.

Interface van de privé-site

Het privé-gedeelte, waarin het beheer van de site plaats vindt, beschikt over een volledig grafische interface die gemakkelijk te gebruiken is.

-  De interface past zich aan aan de activiteit van de gebruiker. Zo heeft iedere auteur gemakkelijk toegang tot zijn eigen artikelen, en die welke ter publikatie zijn aangeboden aan alle gebruikers. Hoe de interface er uitziet is afhankelijk van of een redacteur of een administrateur zich aanmeldt.

-  Iedere gebruiker kan "zijn" interface personaliseren. Hij kan voor een eenvoudige interface kiezen die slechts de basisfuncties biedt, of voor een volledige interface. Ook kan de grafische weergave van de interface worden aangepast.

-  Wanneer een site meerdere redacteurs heeft, wordt SPIP een tool voor collaboratie: discussies tussen auteurs rond een artikel, validatie, samenwerking aan hetzelfde artikel, enz.

Instellingen van de site

Hoewel de grafische weergave van de publieke site in SPIP strikt gescheiden is van het beheer van de inhoud (zo kan de achtergrond van de publieke site niet vanuit het privé-gedeelte worden aangepast), is het toch mogelijk bepaalde elementen vanuit het privé-gedeelte te configureren:
-  bepaalde inhoud toestaan of blokkeren: zo kan bijvoorbeeld het gebruik van boven- of ondertitels worden geblokkeerd, of de antidatering van artikelen onmogelijk worden gemaakt;
-  het gebruik van trefwoorden in- of uitschakelen;
-  configureren (of desactiveren) van de publieke forums;
-  aangeven of een artikel voor de publicatiedatum moet worden weergegeven (zo kan een artikel al enkele dagen tevoren klaar worden gezet);
-  het systeem van nieuwsberichten uitschakelen (wat soms de keuze voor de redacteurs kan vereenvoudigen...);
-  statistieken in- of uitschakelen;
-  de zoekmachine in- of uitschakelen.

Editoriale opvolging

Voor de editoriale opvolging worden verschillende opties geboden:

-  het doorsturen van forumbijdragen naar de auteurs van de artikelen, waardoor de auteur snel kan reageren;

-  wanneer de site wordt gevoed door een team van redacteurs kunnen belangrijke aankondigingen automatisch aan een emailadres worden gemeld (en dat kan ook een distributielijst zijn). Wanneer een artikel wordt voorgesteld of gepubliceerd wordt, maakt een email dit kenbaar;

-  nieuwsbrief; SPIP kan automatisch in een door de administrateur bepaalde regelmaat een elektronische nieuwsbrief genereren met de laatste publicaties van de site.

Backup en exporteren van de database

De webmaster kan een backup van de database maken (in een bestand); als de server dit toelaat kan dit bestand worden gecomprimeerd. En natuurlijk bevat SPIP ook de mogelijkheid om zo’n bestand weer te importeren.

Plugins

De functionaliteit van SPIP kan met plugins worden uitgebreid. De installatie en update van deze plugins gebeurt direct vanuit het privé-gedeelte.

Het is ook mogelijk om zelf een plugin te schrijven en aan de site toe te voegen.

Revisies

SPIP bevat een revisie-module die het mogelijk maakt de geschiedenis van aanpassingen aan publicaties te raadplegen. Zo kunnen eenvoudig toevoegingen, weglatingen en andere bijdragen van redacteurs aan een artikel of een ander object worden weergegeven.

Keuze van URL’s

Op compatibele servers biedt SPIP een keuze aan adresformaten voor de publieke site. Deze URL’s kunnen handmatig of automatisch worden aangemaakt.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 14/04/19

Vertalingen: عربي, català, corsu, Kréol réyoné, Deutsch, English, Español, فارسى, français, italiano, Nederlands, Nederlands, òc lengadocian, polski, Português do Brasil, Türkçe, українська