Gebruiksvoorwaarden

Uitleg van de licentie

SPIP is gratis software verdeeld onder de licentie GPL.
Deze licentie garandeert de volgende vrijheden:

-  de vrijheid om SPIP te installeren en te gebruiken voor welk doel dan ook;
-  de vrijheid om de werking van SPIP te bestuderen en aan te passen aan eigen behoeften door het wijzigen van de broncode (die direct toegankelijks is, aangezien SPIP volledig is geprogrammeerd in PHP);
-  de vrijheid om aan iedereen kopieën te verspreiden, op voorwaarde dat de licentie niet wordt gewijzigd of verwijderd;
-  de vrijheid om SPIP te verbeteren en die verbeteringen publiekelijk te verspreiden, zodat de hele gemeenschap kan profiteren, op voorwaarde dat de licentie niet wordt gewijzigd of verwijderd.

Het begrip gratis software moet niet worden verward met public domain software. Het belang van de GPL (gratis software licentie) is zorgen voor een niet-verbeurdverklaring van de software, terwijl public domain software kan worden omgezet in eigen software. De gebruiker profiteert van de bovengenoemde vrijheden in overeenstemming met de GPL licentie. Wanneer (gewijzigde) SPIP software wordt geherdistribueerd kunnen daarop geen licentie-voorwaarden van toepassing zijn die in tegenspraak zijn met de GPL (bijvoorbeeld het recht op wijziging van de broncode ontzeggen).

Praktische opmerkingen

SPIP wordt geleverd en gratis verspreid door de auteurs. Zij bieden ze geen enkele garantievan welke aard ook voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

SPIP mag worden gebruikt voor alle soorten activiteiten (met inbegrip van persoonlijke, professionele of commerciële). Voor het uitvoeren van die activiteiten mag in voorkomend geval een vergoeding worden gevraagd, maar de voorwaarden mogen de GPL-licentie verbonden aan SPIP niet verstoren (een cliënt bijvoorbeeld mag niet worden verboden de software te wijzigen).

De tekst van de GPL wordt in het Engels met SPIP meegeleverd en is opvraagbaar vanaf de onderzijde van iedere pagina in het privé gedeelte.

SPIP, Publicatiesysteem voor het Internet
Copyright © 2001-2019, Arnaud Martin, Antoine Pitrou, Philippe Rivière en Emmanuel Saint-James.

Dit programma is gratis software; je mag het herverdelen en/of aanpassen conform de Leneral Public Licence GNU, zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2 van de licentie, of (naar keuze) elke latere versie.

De programmatuur wordt verdeeld in de hoop dat ze nuttig is, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Meer details zijn te vinden in de General Public Licence GNU.

Een exemplaar van deze licentie moet met de software worden meegeleverd. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan worden geschreven met Free Software Foundation Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

De software kan worden gedownload op het adres http://www.spip.net/. Op dezelfde site is ook een complete gebruiksaanwijzing en aanvullende informatie beschikbaar.

In het Franse recht valt SPIP onder de bepalingen van het Wetboek van Intellectueel Eigendom, de code de la propriété intellectuelle (CPI). De SPIP kernel is een gezamenlijk werk van de hierboven aangegeven auteurs (artikel L 113-1 van de CPI). Het gehele SPIP project geldt als een collectief werk krachtens de artikelen L 113-2 en L 113-5 van de CPI. De auteurs stellen hun werk ter beschikking in lijn met alle rechten en verplichtingen, zoals gedefinieerd door de GNU General Public License.

De ikonen in de interface zijn van Diala Aschkar en Jakub « Jimmac » Steiner.

De vertalingen van de interface zijn het werk van een groep vertalers, verzameld op de spip.net website.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 14/04/19

Vertalingen: عربي, català, corsu, Kréol réyoné, Deutsch, English, Esperanto, Español, فارسى, français, italiano, Lëtzebuergesch, Nederlands, òc lengadocian, polski, Português do Brasil, Türkçe