SPIP - een overzicht van de kenmerken

Installatie

SPIP installeren is erg eenvoudig als je het vergelijkt met andere systemen:

-  Geen enkele bijzondere technische kennis is vereist (PHP noch MySQL) om de installatie te voltooien.

-  De configuratie gebeurt rechtstreeks online met een eenvoudige grafische interface. Je hoeft dus geen enkele instelling te wijzingen met obscure code in een tekstbestand.

-  De gedistribueerde versie van SPIP is uniek; ze zal in de toekomst nog verder evolueren maar we letten er goed op dat de installatie niet wordt bemoeilijkt met allerhande « patches » die je links en rechts moet gaan zoeken, bijvoorbeeld om SPIP compatibel te maken met een bepaalde provider.

Publieke website

Een website die met SPIP is gebouwd, heeft de volgende eigenschappen :

-  De layout is volledig aanpasbaar door de webmaster, zonder enige kennis van PHP of MySQL. De site wordt volledig in HTML ontworpen; daaraan wordt een eigen SPIP-code toegevoegd die niet zo moeilijk is aan te leren. Met SPIP hoef je je dus niet te houden aan een strakke layout zoals de zo typische 3 kolommenstructuur van phpNuke.

-  SPIP hanteert een buffersysteem voor elke pagina afzonderlijk: pagina’s worden individueel ververst (op basis van informatie uit de database) en bewaard in een bufferbestand. Hierdoor loopt de server geen vertraging op bij een hoog aantal aanvragen op de database. Bovendien blijft de site ook beschikbaar als de database mocht wegvallen.

-  SPIP heeft een eigen zoekmotor die is gebaseerd op indexering van woorden.

Structuur van de website

Een website die met SPIP wordt gebouwd, krijgt een rubriekenstructuur. Op het aantal rubrieken staat er geen beperking: een rubriek kan zoveel subrubrieken bevatten als je nodig hebt. De subrubrieken kunnen op hun beurt verder onderverdeeld worden, enz. Door rubrieken in een logische volgorde bij elkaar te zetten, komt de structuur van je website tot stand.

Artikelen

Het belangrijkste element in je site is het artikel omdat je hiermee informatie publiceert. Ook op het aantal artikelen staat geen beperking. Je plaatst ze in de rubriek van jouw keuze.

-  Een artikel schrijven is heel makkelijk en gebeurt volledig via de grafische webinterface.

-  Een artikel bevat meerdere elementen zodat je er structuur in kunt aanbrengen: titel, boventitel, ondertitel, beschrijving, kop, tekst, post-scriptum.

-  Mnemotechnische snelkoppelingen (geheugensteuntjes) vergemakkelijken het opmaken van tekst, het maken van een koppeling of het opstellen van voetnoten. Een artikel opmaken is met SPIP even makkelijk als het schrijven van een e-mail.

-  Via de grafische interface kan je op een eenvoudige manier beelden of documenten toevoegen aan de artikelen; elk artikel kan een eigen logo hebben.

-  Voor elk artikel afzonderlijk kun je één of meer trefwoorden opgeven.

-  De datum van online publicatie wordt automatisch aangemaakt (je behoudt de mogelijkheid de datum nadien te wijzigen); een tweede datum kan aan een artikel worden toegevoegd, bijvoorbeeld om een datum van eerdere publicatie aan te geven (handig bij overname van eerder gepubliceerde artikelen).

-  Doorverwijzingen (« spookartikelen »): met SPIP kan je ook spookartikelen opnemen in je site en weergeven bij de inhoudsopgave. In realiteit verwijzen deze artikels naar een internetpagina die de redacteur heeft opgegeven (op de eigen site, maar even goed op een andere site). Op deze manier kan de overschakeling van een bestaande site naar SPIP worden vergemakkelijkt. Je kunt immers eerder gemaakte statische pagina’s opnemen in je nieuwe SPIP-site.

Nieuwsberichten

In aanvulling op de artikelen biedt SPIP de mogelijkheid om met nieuwsberichten te werken, om nieuwsflitsen of persberichten te publiceren.

-  Deze nieuwsberichten kunnen uitsluitend in de hoofdrubrieken geplaatst worden. Dit om de structuur te behouden en de berichten sneller te kunnen situeren.

-  De nieuwsberichten zien er heel eenvoudig uit en bevatten een titel, een tekst en eventueel afbeeldingen. Elk bericht kan gemakkelijk worden aangevuld met een koppeling.

-  Een nieuwsbericht publiceren is ook al eenvoudig. Twee keuzeknoppen zijn voorzien : publiceren of weigeren.

-  Ook een nieuwsbericht kan een eigen logo krijgen.

-  De beheerder van de site kan ervoor kiezen het gebruik van nieuwsberichten voor de gehele site uit te schakelen.

Forums

SPIP heeft ook een mogelijkheid om forums te beheren.

-  Forums kunnen worden gekoppeld aan artikelen (één forum per artikel), aan rubrieken en aan nieuwsberichten. De webmaster kan er bij het ontwerp van de site voor zorgen dat elk artikel een eigen forum heeft, of dat artikelen van eenzelfde rubriek een forum delen, enz.

-  Je hebt de keuze tussen verschillende types forums :

« vrije » forums (met a posteriori moderatie): de bijdragen verschijnen meteen online, beheerders kunnen nadien een (ongewenst) bericht altijd verwijderen;

forums met a priori moderatie: bijdragen verschijnen pas online nadat een beheerder ze heeft goedgekeurd;

forums met inschrijving: elke deelnemer dient, om te kunnen deelnemen, een geldig e-mailadres op te geven waarnaar automatisch een wachtwoord wordt gestuurd. Inloggen is op deze forums dus noodzakelijk.

-  SPIP maakt ook gebruik van afgeschermde forums in het privé deel van de site. Deze zijn bedoeld voor discussies tussen de verschillende redacteurs.

Petities

Met enkele klikken kan je van een artikel een petitie maken.

-  Petities worden bij SPIP automatisch via e-mail geverifieerd. Iemand die een petitie ondertekent, ontvangt een bevestigingsmail om de geldigheid van de ondertekening na te gaan.

-  Het type van petitie kan makkelijk worden gekozen:

ofwel maximaal één ondertekening per e-mailadres; eisen dat een website-adres wordt ingevuld (in dit geval wordt de URL automatisch gecheckt) ; commentaar van de ondertekenaars van de petitie al dan niet toelaten.

Statistieken

SPIP heeft een eenvoudig systeem om statistieken bij te houden wat toelaat de populariteit van artikelen en rubrieken bij te houden.

Redacteurs/beheerders

Een SPIP-website kan door één enkele persoon of door een groep mensen onderhouden worden.

-  SPIP hanteert twee toegangsniveau’s: enerzijds dat voor de beheerders die de structuur van de rubrieken beheren en artikelen goedkeuren en anderzijds een voor redacteurs die artikelen schrijven.

-  Het aantal redacteurs en beheerders is onbeperkt.

-  Je kan bezoekers van de site de mogelijkheid geven redacteur te worden. De procedure voor inschrijving wordt dan automatisch door SPIP afgehandeld.

-  Een auteur kan een persoonlijk logo of een identiteitsfoto opladen via de webinterface.

Syndicatie

Sites die met SPIP of phpNuke of gelijkaardige systemen gemaakt zijn, bieden een dynamisch bestand aan waarin de laatst gepubliceerde artikelen staan. SPIP kan, door deze bestanden te bekijken, de laatste nieuwtjes van andere sites tonen. Dit heet syndicatie of nieuwsovername.

-  er is geen beperking op het aantal sites waarvan je syndicatie wil

-  gesyndiceerde sites horen bij een rubriek van je eigen site; op deze manier kan je thematisch nieuws van andere sites toevoegen aan je eigen thematische rubrieken.

Grafische interface van de publieke website

De grafische interface van de publieke site is erg soepel. Met behulp van enkele eenvoudige codes (eigen aan SPIP) kan je elk denkbaar ontwerp realiseren.

Kennis van PHP of MySQL is absoluut niet vereist om een originele site met SPIP te ontwerpen.

Toch is het buffersysteem volledig compatibel met PHP: een webmaster die PHP-functies of CGI-scripts aan de sjablonen wil toevoegen, kan dit doen. Ook kun je SPIP eigenhandig aanvullen of wijzigen met scripts die nieuwe of ontbrekende functies aanroepen (zoals een teller, een andere zoekmachine, enz.).

Interface van het privé gedeelte

In het privé gedeelte vindt het beheer van de site plaats, met behulp van een grafische en erg volledige interface die eenvoudig is in gebruik.

-  De interface past zich aan de activiteiten van de redacteur of beheerder en in functie van de activiteit van de site. Zo heeft een auteur snel toegang tot zijn artikelen en worden artikelen voor commentaar aan alle redacteurs getoond. De interface is ook verschillend naargelang je redacteur of beheerder bent.

-  Elke gebruiker kan de interface personaliseren. Je kan kiezen tussen een eenvoudige interface met een beperkt aantal functies of een volledige interface. Een gebruiker kan ook het aanzicht van zijn interface kiezen.

-  Wanneer een site meerdere redacteurs heeft, wordt SPIP een instrument dat de samenwerking sterk bevordert: discussie over artikels, systeem van goedkeuring van artikelen, met meerdere auteurs werken aan één artikel...

Instellingen van de site

Hoewel het publieke en privé gedeelte van een SPIP-site sterk gescheiden zijn (je kan bijvoorbeeld de achtergrondkleur van je publieke site niet in het privé gedeelte instellen), kunnen sommige opties van de site toch in het privé deel ingesteld worden:

-  opnemen of weigeren van sommige inhoudelijke elementen: zo kan de webmaster het gebruik verbieden van boventitel, ondertitel, beschrijving, kop, post scriptum, datum van eerdere publicatie en trefwoorden.

-  instellen (of uitschakelen) van publieke forums;

-  aangeven of je artikelen wilt publiceren vóór hun publicatiedatum (met deze optie kan je bijvoorbeeld tijdens je vakantie artikelen laten verschijnen die je vóór je afwezigheid hebt gemaakt;

-  het systeem van nieuwsberichten uitschakelen;

-  statistieken aan- of uitzetten;

-  de zoekmotor aan- of uitzetten.

Redactiewerk

Om de redactie van je site te vergemakkelijken, biedt SPIP meerdere opties :

-  versturen van een forumbijdrage naar de auteurs van het artikel; wanneer een websitebezoeker een bericht onder een artikel post, worden de auteurs via e-mail ingelicht. Zo kan iedere redacteur via e-mail de activiteit rond zijn artikel volgen;

-  opvolgen van redactiewerk; wanneer de site door meerdere redacteurs wordt onderhouden, kan men automatisch belangrijke meldingen van redactionele aard aan elkaar doorgeven via mail (ideaal via een mailinglist) ; ook indien een artikel voorgesteld of gepubliceerd wordt, ontvangt deze mailinglist hiervan bericht.

-  aankondigen van nieuwigheden: SPIP kan automatisch, volgens een zelf gekozen frequentie, een e-mail sturen waarin de nieuwste artikelen van de site vermeld worden.

Bewaren en exporteren van de database

Als webmaster kan je een reservekopie nemen van de database in een afzonderlijk bestand. Als de server het toelaat, wordt dit bestand gecomprimeerd. Via FTP kan je het binnenhalen. En deze backup kan met SPIP natuurlijk opnieuw worden geïmporteerd.

Auteur gerbrand Gepubliceerd op: Aangepast: 17/01/16

Vertalingen: عربي, català, corsu, Kréol réyoné, Deutsch, English, Español, فارسى, français, italiano, Nederlands, Nederlands, òc lengadocian, polski, Português do Brasil, Türkçe, українська