Els fitxers backend

SPIP crea automàticament fitxers en format XML/RSS que permeten a un altre lloc Web sindicar-ne el contingut, i als visitants del lloc «subscriure-s’hi» amb un lector de missatges (newsreader).

El format XML/RSS ha estat concebut per «exportar» la llista dels darrers articles publicats per un lloc Web. D’aquesta manera, diferents eines poden automàticament recuperar i publicar els títols i descripcions de les últimes actualitzacions d’un lloc Web.

El primer ús d’aquest format és la sindicació del contingut: un lloc Web publica (automàticament) les últimes actualitzacions d’un altre lloc Web. A aquest tipus d’ús se l’anomena sindicació del contingut. SPIP, com la gran majoria de les eines de gestió de continguts (CMS), permet publicar fàcilment les informacions publicades en altres llocs (via la funcionalitat «Referenciar/sindicar un lloc Web»).

Un ús més recent d’aquest format consisteix en permetre als usuaris d’internet de «subscriure’s» a un lloc Web recuperant de forma regular i automàtica la llista de les darreres actualitzacions del lloc. Utilitzant un programari adaptat (un newsreader), l’usuari ja no tindrà necessitat de visitar tots aquells llocs que són del seu interès per comprovar si hi ha actualitzacions: el mateix programari li indica directament quines són les novetats dels diferents llocs als que s’ha «subscrit». Aquest ús és sobretot molt útil per seguir l’activitat de diversos llocs al mateix temps.

SPIP crea automàticament els diferents fitxers en format XML/RSS permetent a un altre lloc sindicar el contingut del seu propi lloc, i/o als visitants del lloc de «subscriure-s’hi» amb un newsreader. Aquests fitxers s’anomenen fitxers «backend».

«Subscriure’s» a un lloc Web

Per treure profit de la sindicació de continguts i fer-li arribar la informació, l’usuari ha d’utilitzar un programari específic anomenat «newsreader», «lector de notícies» ou «afegidor d’informació». N’hi ha varis:

  • els «lectors de notícies» en línia, com Agregaweb, Bloglines ou rss4you;
  • les extensions que s’afegeixen a un client Web (Mozilla ou Microsoft Explorer generalment); d’aquesta manera les funcions de newsreader són integrades directament a la interfície del client Web habitual. El funcionament és molt simple (sovint lligat a la gestió dels marcadors - bookmarks - del navegador);
  • els programaris independents, no lligats a un navegador Web.

La solució més senzilla és la d’instal·lar una extensió del seu navegador Web. Trobarem diverses extensions d’aquest tipus per l’excel·lent Mozilla FireFox (habitualment amb el nom de «News», o «RSS Reader»; veure, per exemple, RSS Reader Panel).

Exemple de lector RSS a Mozilla FireFox

Habitualment, les newsreaders es presenten d’aquesta manera:

  • a dalt a l’esquerre, la llista dels llocs als que un s’ha subscrit (s’ha indicat el títol del lloc i l’adreça del fitxer «backend» corresponent);
  • per cadascun d’aquests llocs (a baix a l’esquerre), la llista dels últims articles publicats, acompanyats d’una curta descripció;
  • a la finestra principal s’hi mostra l’article pròpiament dit quan es clica damunt del títol d’un dels articles referenciats.

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, italiano, Nederlands, Türkçe