L’abonament al calendari

SPIP permet exportar calendaris en format iCal. Aquest format permet als programes de calendari mostrar una llista d’esdeveniments per data i una llista de tasques, recuperant-los automàticament i regular a la Web.

SPIP 1.7 introdueix una novetat molt eficaç per seguir el moviment d’un lloc Web: la sincronització de les informacions privades i públiques del lloc en els calendaris.

SPIP permet l’exportació de calendaris en format iCal. Aquest format permet als calendaris mostrar una llista d’esdeveniments datats i una llista de tasques, recuperant-les de forma automàtica i amb regularitat a la Web.

Aquesta funció és particularment útil per seguir l’activitat de diversos llocs que funcionin sota SPIP. D’aquesta manera, per exemple, es pot mostrar en una mateixa pàgina d’un calendari:
— la llista dels últims articles publicats a la pròpia Web,

  • la llista de les activitats editorials dels diversos llocs SPIP als que es participa,
  • les diferents cites personals (per exemple les cites personals que s’anoten a la pròpia web, els anuncis de les trobades de l’espai privat d’una associació, etc.),
  • la llista dels darrers articles referenciats pel Portail des Copains,
  • les dates de les properes cites i trobades SPIP,
  • les dates de les properes vacances escolars,
  • els horaris dels propers partits del seu equip de bàsquet preferit...

Els programaris de calendari que permeten fer servir aquests fitxers són, actualment, poc nombrosos. Per MacOSX, el programari iCal, amb una potent ergonomia, resulta indefugible. Per les altres plataformes, el principal programari actualment disponible és l’extensió Mozilla Calendar que s’instal·la molt fàcilment i que podeu trobar a Mozilla o a FireFox. Esmentem també el servei en línia Google Calendar.

A continuació n’hi ha prou fent un clic als enllaços proposant la sincronització del calendari. Un nou calendari es mostrarà al programari. A continuació, la gestió i la navegació d’aquests calendaris és molt senzilla.

La publicació de diversos calendaris amb Mozilla Calendar

La còpia de pantalla que hi ha més amunt (feu un clic damunt la vinyeta per engrandir-la) mostra un exemple d’un calendari funcionant sota Mozilla Calendar. Hi podem trobar:

  • a dalt a l’esquerre, la llista dels calendaris als que l’usuari està subscrit: a més dels calendaris de les cites personals, l’activitat editorial de diversos llocs Web, les publicacions públiques d’altres llocs... Uns codis de colors ens permeten localitzar les cites de cada calendari;
  • a l’esquerre, una llista de les tasques a fer: hi trobem, sobretot, l’anunci dels articles i breus proposats en els diferents llocs web;
  • a la dreta, dins la finestra principal, les «cites» presentades en un calendari gràfic (en aquest cas, en publicació mensual): en gris els últims articles seleccionats per rezo.net, en rosa les cites personals, en groc els articles proposats en un altre lloc web...
  • fent un doble-clic damunt d’una cita, hem obtingut la seva fitxa (finestra a baix a l’esquerre); hi trobem el títol, un recordatori de la data i la introducció de l’article (eventualment, l’últim missatge d’una discussió privada o el text d’una cita personal) i, de molta utilitat, l’adreça Web (URL) on es podrà consultar o modificar aquesta informació.

N.B. La «sincronització» no és possible en els dos sentits:
-  es pot recuperar les informacions d’un calendari realitzat a partir d’un lloc sota SPIP al calendari propi, actualitzat regularment,
-  no es poden enviar cap al lloc Web SPIP esmentat les modificacions que s’hagin fet a partir del calendari.

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, italiano, Nederlands