Klávesové skratky SPIPu

Na uľahčenie formátovania vášho textu systém ponúka "skratky SPIPu", ktoré sú zamerané na:
-  uľahčenie života používateľom, ktorí neovládajú kód HTML,
-  uľahčenie automatického formátovania obsahu stránky.

Potom aké sú to?

Tieto skratky sa opierajú o znaky, ktoré sa v bežnom texte používajú zriedka, najmä množinové zátvorky napríklad na rýchle vytvorenie kurzívy a tučného písma.

Kurzíva a tučné písmo sa tvorí týmito skratkami SPIPu, ktoré sa zadávajú priamo do textových polí v súkromnej zóne:

"Nejaký text {v~kurzíve}, nejaký text {{tučným písmom}}"

čo vytvorí tento výstup, ktorý sa zobrazí na verejne prístupnej stránke:

"Nejaký text v kurzíve, nejaký text tučným písmom"

Tieto skratky umožňujú pripraviť formátovaný obsah online skoro tak jednoducho ako pri písaní e-mailu.

Automatická francúzska typografia

SPIP automaticky dodržiava bežné pravidlá pre medziznakové medzery, ktoré sa uplatňujú vo francúzskej typografii. Pevné medzery sú teda automaticky pred týmito znakmi " : ", " ; ", " ! ", " ? ", pred "francúzskymi" úvodzovkami a za nimi (tieto medzery sa nevkladajú v textoch napísaných v iných jazykoch).

Slovenská typografia

Podľa typografických pravidiel by predložky k, ku, v, vo, s, so, z, zo, u, o, spojky a, i, aj nemali byť oddelené od nasledujúceho slova na konci riadka. Dá sa to zariadiť tak, že namiesto "bežnej" medzery použijeme pevnú medzeru. V SPIPe sa pevná medzera označuje vlnovkou (~). Prípadne sa dá použiť aj HTML tag <br>.

Zoznam skratiek

K dispozícii je množstvo skratiek, ktoré sa dajú ľahko využiť na vytváranie podnadpisov, hypertextových odkazov, zoznamov, tabuliek, citátov a poznámok pod čiarou, a na jednoduché vkladanie multimediálnych súborov do textu.

Tento výpočet netreba pokladať za vyčerpávajúci zoznam, pretože všetky skratky sú uvedené a vysvetlené v elektronickom pomocníkovi vášho systému SPIP. Tu sú uvedené príklady, hoci ide o skratky, ktoré redaktori stránok v SPIPe používajú častejšie:

Niektoré bežné skratky
FunkciaSkratkaVzorka
Text kurzívou {text kurzívou} text kurzívou
Text tučným písmom {{text tučným písmom}} text tučným písmom
Podnadpis {{{podnadpis}}}

podnadpis

Zoznam
-* položka,
-* položka,
-* položka.
  • položka,
  • položka,
  • položka.
Externý hypertextový odkaz [Hypertextový odkaz.->http://www.spip.net] Hypertextový odkaz.
Interný hypertextový odkaz na článok [->1578] Les raccourcis SPIP
Interný hypertextový odkaz na preklad článku v aktuálnom jazyku [{}->1578] Klávesové skratky SPIPu
Odkaz na Wikipédiu [?SPIP]
[o~SPIPe->[?SPIP]]
SPIP
o SPIPe
Obrázok <img12>

Môžem aj tak používať kód HTML?

Ak chcete, môžete, samozrejme, používať kód HTML priamo v svojich textoch. My ale odporúčame používať namiesto neho tieto skraty po prvé preto, lebo sa ľahšie pamätajú a po druhé sú súčasťou veľmi výhodných zautomatizovaných procesov: SPIP ich nahrádza správnym a overeným kódom HTML, používa správne typografické pravidlá a priradí im konvertor tried CSS a parametre, ktoré webmasterovi uľahčujú graficky ich zobraziť, čo neplatí vždy pre kód HTML, ktorý zadáte sami.

Autor jaro Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, български, català, corsu, English, Español, français, italiano, Nederlands, Português do Brasil, slovenčina, Türkçe, українська