Najčastejšie otázky administrátorov stránok v SPIPe

Začíname

1. Som administrátor, ale mám podozrenie, že nemám prístup ku všetkým funkciám v používateľskom rozhraní. Prečo?

Skontrolujte, či používate kompletné rozhranie. Nastavuje sa to prostredníctvom odkazu na ploche súkromnej zóny. V zjednodušenom rozhraní sú mnohé pokročilé funkcie skryté, aby rozhranie bolo ľahšie pre začiatočníkov.

Odstránenie prvkov

1. Ako odstránim/vymažem článok?

Článok nemôžete odstrániť úplne, ale pomocou rozbaľovacieho menu Stav článku ho môžete dať "do koša". Články v koši budú odstránené z verejne prístupných stránok, ale ostanú 24 hodín prístupné administrátorom; to vám poskytuje bezpečný časový úsek pre prípad, ak bude treba článok obnoviť.

2. Ako odstránim/vymažem novinku?

Rovnako ako článok (pozri vyššie), novinku nemôžete odstrániť úplne; odstránené novinky sú po uplynutí rovnakého času (24 hodín) automaticky neprístupné.

3. Ako odstrániť/vymazať rubriku?

Rubrika musí byť prázdna predtým, ako ju budete môcť odstrániť (tzn., že nesmie obsahovať žiadne podrubriky alebo články – okrem tých v koši). Ak je splnená táto podmienka, rubriku môžete odstrániť tak, že sa k nej presuniete a kliknete na "Odstrániť túto rubriku" v spodnej časti stránky.

Rôzne typy navigácie

1. Aké sú výhody kľúčových slov?

Na väčšine stránok bude najzreteľnejšou navigáciou tá, ktorú tvoria rubriky; prostredníctvom rubrík sa po stránke presúvate hore a dole.

Kľúčové slová vám umožňujú, aby ste mali iný prechod a nezávislú úroveň navigácie. Každému článku môžete priradiť niekoľko kľúčových slov. Na verejne prístupnej stránke môžete zobraziť zoznam kľúčových slov priradených k článku a zoznam iných článkov, ku ktorým je priradené každé z týchto slov. Takáto navigácia sa neriadi stromovou štruktúrou, namiesto toho je oveľa flexibilnejšia a otvorenejšia.

Zosumarizujme si funkčné rozdiely:

-  článok môže byť len v jednej rubrike,
-  rubriky môžu mať toľko podrubrík, koľko treba,
-  ku každému článku možno priradiť ľubovoľný počet (nula, jedno, niekoľko) kľúčových slov a každé kľúčové slovo môže byť priradené k ľubovoľnému počtu (nula, jednému, niekoľkým) článkov,
-  kľúčové slová nemožno vnútorne členiť.

Na praktický príklad využitia kľúčových slov sa pozrite na internetovú stránku Monde diplomatique. Rubriky určujú pevnú štruktúru stránky (súbory, recenzie, mapy, archívy roztriedené podľa dátumu a pod.). Kľúčové slová umožňujú prepojiť články týkajúce sa rovnakej témy; tie sú rozdelené do dvoch skupín – "predmety" a "krajiny".

2. Nerozumiem rozdielu medzi kľúčovými slovami a vyhľadávačom. Nie je to tá istá vec?

Kľúčové slová a vyhľadávač sú dve úplne rozličné veci v SPIPe (v skutočnosti môžete deaktivovať vyhľadávač, pričom stále môžete využívať kľúčové slová a opačne).

Pri kľúčových slovách administrátori vymedzujú vzťahy medzi článkami, ku ktorým priraďujú kľúčové slová. Na verejne prístupnej stránke môžu byť výslovne uvedené tieto kľúčové slová, ako aj zoznam článkov, ktoré sú k ním priradené; bez tohto zobrazenia sa používajú na veľmi málo vecí. To vytvára vlastný navigačný systém nezávislý od rubrík, ale definovaný administrátormi.

Vyhľadávač vykonáva vyhľadávanie hocijakého slova alebo skupiny slov na požiadanie návštevníka. Kľúčové slová sú určite zaradené do polí, ktoré sa využívajú pri vyhľadávaní, ako napr. rôzne polia článkov (úvodný odsek, text a pod.). Vyhľadávač sa používa na nájdenie informácií bez toho, aby ste museli použiť štruktúru navigácie (rubriky a kľúčové slová), ktorú definovali administrátori, ktorí nemuseli myslieť na všetky slová, ktoré návštevníci potrebujú nájsť.

Viac technických informácií o vyhľadávači nájdete v tomto článku (ešte len bude preložený) v Sprievodcovi pre webmasterov a fanúšikov SPIPu z radov programátorov.

3. Môžu kľúčové slová spomaliť moju stránku?

Nie.

4. Môže vyhľadávač spomaliť moju stránku?

Je to možné.

Autor jaro Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, Deutsch, English, Español, فارسى, français, italiano, Nederlands, Português, slovenčina, Türkçe, українська