Aké prvky sa dajú riadiť v SPIPe?

Keďže SPIP bol pôvodne vyvinutý na správu internetovej stránky časopisu uZine 2, je určený na správu stránok podobného typu ako internetové časopisy (webziny), v podstate stránok s hierarchiou rubrík, v ktorých sa nachádzajú články. Systém dokáže riadiť aj diskusné fóra a novinky (napr. prehľady tlače).

Pozrime sa bližšie na rôzne prvky, ktoré môžeme riadiť v SPIPe, čo nám pomôže aj ujasniť si slovnú zásobu, ktorá sa v tejto súvislosti používa.

1. Hierarchia rubrík

Rubrika je miesto určené na to, aby tam boli články, novinky a pod. Nič jednoduchšie. Môžete ju tiež volať priečinok alebo adresár (ako v počítači; vaše dokumenty sú usporiadané v adresároch alebo priečinkoch).

Rubriky sa dajú vytvoriť v iných rubrikách, a tak sa vytvorí hierarchia (štruktúra). Rubrika je buď v inej rubrike, alebo je na najvyššej úrovni, a preto predstavuje východiskový bod stránky (takéto rubriky nazývame rubriky najvyššej úrovne alebo sektory). Usporiadanie rubrík v iných rubrikách vytvára štruktúru vašej stránky a v tejto štruktúre sa uložia rôzne prvky vašej stránky (syndikované články, novinky, stránky a pod.).

Na obrázku nižšie sú sektormi rubriky 1 a 2. Tieto rubriky logicky vymedzujú najširšie tematické okruhy stránky.

Naozaj jednoduché. Rubriky 11, 12, a 13 na obrázku vyššie sú v rubrike 1. Rubriky 221 a 222 sú v rubrike 22, ktorá je v rubrike 2.

„Logická cesta“, ktorá „vedie“ k rubrike, sa nazýva hierarchia. Čiže hierarchia rubriky 221 je: rubrika 2, potom rubrika 22.

Hierarchická štruktúra sa veľmi jednoducho riadi. Stačí len určiť pomocou rozbaľovacieho menu, v ktorej rubrike sa každá rubrika nachádza.

Na obrázku vyššie vidno, ako sa presúva rubrika. Keď sa presúva rubrika, všetky podrubriky, ktoré obsahuje, ju "nasledujú" do nového umiestnenia. Napríklad, ak presunieme rubriku 22 do rubriky 12, rubriky 221 a 222 ju budú nasledovať (rubriku 22 sme takisto mohli ľahko dať do koreňového adresára stránky alebo napríklad do rubriky 23). Na druhej strane systém zamedzí tomu, aby ste rubriku 22 dali do rubriky 221: ak by to nerobil, vznikol by cyklus, s ktorým by si systém nevedel poradiť.

Na tomto mieste musíme zdôrazniť jediné veľké obmedzenie SPIPu. SPIP dokáže riadiť iba jeden typ štruktúry, a to je hierarchická štruktúra, ktorú sme práve opísali. Predovšetkým:
-  nie je možné, aby (pod)rubrika patrila do dvoch rôznych rubrík (napríklad na stránke s filmami sa nedá vytvoriť rubrika "Orson Welles", ktorá by patrila aj do rubriky "Producenti", aj do rubriky "Herci".); SPIP taktiež zamedzuje vytváraniu krížových hierarchií,
-  SPIP nedokáže riadiť cyklické štruktúry (rekurzívne štruktúry).

Tieto obmedzenia tu nie sú z technických príčin. Našou požiadavkou bolo zachovať jednoduché používanie systému a najmä jednoduchosť používateľského rozhrania (vytvoriť rozhranie pre takú hierarchiu je ľahké, lebo sa často používa inde; na druhej strane súčasné riadenie niekoľkých úrovní hierarchie alebo cyklické štruktúry nastoľujú veľké otázky ohľadom ergonómie).

Ku každej rubrike môže byť pripojené samostatné diskusné fórum (pozri nižšie).

Zakončme túto kapitolu o rubrikách vysvetlením pojmu aktívne rubriky. Pri práci na stránke sa často stáva, že niektoré rubriky sú prázdne, alebo že sú v nich iba nepublikované články (buď také, ktoré sa pripravujú, alebo také, ktoré ešte neboli schválené). Predstavte si napríklad, že v rubrike 221 nie sú žiadne publikované články; je jasné, že ak by návštevník stránky prišiel do tejto rubriky, bola by ako slepá ulička, rubrika, ktorá by mu neposkytla žiadne užitočné informácie. To je dôvod, prečo hovoríme o aktívnych rubrikách. Na verejne prístupnej stránke sa za aktívne považujú iba rubriky, v ktorých sú nejaké publikované články (alebo podrubriky s publikovanými článkami), a preto sú zobrazené na verejne prístupnej stránke. Riadenie (ne)aktívnych rubrík je úplne automatické, avšak webmaster si musí byť uvedomiť, že nie všetky rubriky vytvorené v súkromnej zóne stránky v SPIPe sú zobrazené (=uverejnené) na verejne prístupnej stránke.

2. Články

Články, tie sú ešte jednoduchšie. Článok sa nachádza v rubrike. To sa veľmi ľahko ovláda prostredníctvom rozbaľovacieho menu.

Všimnite si, že v rubrike môžu byť podrubriky, v ktorých môžu byť články.

Jediná zložitejšia vec pri článkoch je ich stav. Článok môže byť v stave:

  1. Upravuje sa: autori môžu na článku stále pracovať, a preto sa článok neobjavuje na verejne prístupnej stránke a prístup k nemu je obmedzený na súkromnú zónu.

  2. Odoslaný na schválenie: keď sa autor rozhodne, že článok je dokončený, článok je navrhnutý redakčnej rade (administrátorom a ostatným autorom), aby rozhodla, či môže byť článok publikovaný alebo nie. Článok stále nevidno na stránke, ale všetci používatelia súkromnej zóny ho môžu vidieť a napísať k nemu komentár v súkromnom diskusnom fóre k článku.

  3. Publikovaný online: článok je publikovaný na verejne prístupnej stránke.

  4. Kôš: článok je označený ako vymazaný administrátorom, a preto sa k nemu už nedá dostať.

  5. Zamietnutý: článok nie je publikovaný.

Toto je jediný dôležitý pojem, ktorý treba pri článkoch pochopiť; všetko ostatné je veľmi jednoduché a dá sa dobre ovládať prostredníctvom internetového rozhrania.

Obmedzenie: článok sa môže nachádzať iba v jednej rubrike (je to kvôli problémom s dizajnom používateľského rozhrania, ktoré už boli spomenuté predtým).

Ku každému článku môže byť pripojené samostatné diskusné fórum (pozri nižšie).

3. Novinky

To sú menej dôležité "články" ako skutočné články a nie sú podpísané. Na druhej strane je veľmi jednoduché do nich pridať odkaz na článok alebo inú internetovú stránku. Novinky sú tak ideálne pre online prehľady tlače alebo na iné účely.

Novinky sa ovládajú ľahšie ako články:
-  môžu sa nachádzať iba v sektoroch (rubriky v koreňovom adresári stránky), v našom príklade by to boli rubriky 1 a 2,
-  nie sú podpísané a ich publikovanie je veľmi ľahké v zjednodušenom rozhraní a dajú sa schváliť jedným kliknutím.

K novinkám môžu byť pripojené samostatné diskusné fóra (pozri nižšie).

4. Diskusné fóra

SPIP riadi diskusné fóra automaticky. Sú prepojené s redakčným obsahom stránky, a tak môžete otvoriť samostatné diskusné fórum ku každému článku, ku každej rubrike alebo novinke.

Podľa predvolených nastavení sa diskusné fóra kontrolujú po publikovaní (príspevkov). To znamená, že každý príspevok sa okamžite publikuje. Na druhej strane majú administrátori stránky k dispozícii rozhranie, ktoré im umožňuje, aby si prečítali príspevky za posledných týždeň a ak je to potrebné, odstránili ich.

Administrátor stránky sa môže rozhodnúť upraviť nastavenia diskusných fór. Môže rozhodnúť o:
-  úplnom odstránení diskusných fór zo stránky,
-  kontrole príspevkov do diskusných fór pred ich publikovaním (kontrola pred publikovaním príspevkov): príspevky sa zobrazia, až keď ich schváli administrátor,
-  registrácii do diskusných fór: účastníci sa budú musieť predtým zaregistrovať a dostanú (prostredníctvom automatického e-mailu) kód, ktorý im umožní, aby sa mohli zúčastniť diskusie.

Odstránené príspevky sa neodstránia z databázy. Namiesto toho sa uložia spolu s IP adresou odosielateľa a dátumom a časom ich odoslania. Je to bezpečnostné opatrenie pre prípad súdnych sporov (alebo neodbytného spamera).

Keď sú diskusné fóra aktívne, dajú sa nastaviť tak, aby sa nepoužívali samostatne pri každom článku.

5. Autori

V SPIPe sa dajú autori ovládať dvoma spôsobmi: spravovaním ich údajov pre komentáre k článkom (vizitka, e-mailová adresa, životopis, a i.) a riadením ich prístupu do súkromnej zóny. Tieto dve veci sa ovládajú v rovnakom rozhraní, ktoré je vymedzené iba pre administrátorov.

6. Syndikované stránky

Automatické redakčné systémy (SPIP, phpNuke, a i.) automaticky vytvárajú štandardizovaný súbor vo formáte XML, ktorý uvádza najnovšie publikované položky.

SPIP umožňuje získanie takýchto súborov prostredníctvom siete a ich zaradenie do vašej vlastnej navigácie. Takto môžete na vlastnú stránku zaradiť zoznam najnovších publikovaných položiek z ostatných stránok. Keď sa tieto stránky aktualizujú, aktualizácie sa automaticky zobrazia na vašej vlastnej stránke.

V SPIPe sa syndikované stránky zobrazia v rubrikách aby ste syndikované články mohli zobraziť pri svojich vlastných článkoch na rovnakú tému.

7. Petície

K hocijakému článku sa dá pripojiť petícia overovaná e-mailom. Niekoľkými kliknutiami je možné takúto petíciu nastaviť a pozvať ostatných používateľov, aby sa "podpísali" pod jej text.

Podpis sa automaticky overuje e-mailom (podpísaný človek dostane e-mail s internetovou adresou, ktorú má navštíviť, aby "potvrdil" svoj podpis). Takto získate "spoľahlivejšie" petície, lebo každý podpis zodpovedá platnej e-mailovej adrese.

8. Kľúčové slová

Dajú sa vytvoriť také kľúčové slová, ktoré sa týkajú článkov. Napríklad by sa článok mohol týkať kľúčových slov "Francúzsko", "politika", atď. Použitie kľúčových slov umožňuje prechádzať medzi rôznymi článkami, ktoré sa týkajú rovnakých tém; obzvlášť to umožňuje prekonávať obmedzenie SPIPu, že článok môže patriť iba do jednej rubriky.

Autor jaro Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, Kréol réyoné, English, Español, français, italiano, Nederlands, Português do Brasil, română, slovenčina, Türkçe