Funkcie "autorov" v SPIPe

Ak máte prihlasovacie údaje na stránku v SPIPe, potom ste považovaný za "autora" tej stránky.

Podľa predvolenej inštalácie SPIPu existujú tri odlišné druhy "autorov": návštevníci, redaktori a administrátori.

 • Návštevník je niekto, kto jednoducho vstúpi do častí verejne prístupnej stránky, kde je obmedzený prístup, alebo tiež na diskusné fóra, na ktoré je tento návštevník prihlásený. Návštevník nemá prístup do súkromnej zóny stránky (/ecrire) .

 • Redaktor je niekto, kto má prístup do súkromnej zóny stránky a môže iba tvoriť obsah stránky a navrhovať ho na schválenie (multimediálne súbory a text vo všeobecnosti). Táto funkcia sa pri riadení stránok v SPIPe používa najbežnejšie.

 • Administrátor je niekto, kto má prístup do súkromnej zóny a aj "všetky práva" v rámci stránky: pridávať, meniť alebo odstraňovať obsah, vykonávať korektúry a opravy v textoch, ktorých autormi sú ostatní redaktori, meniť hierarchiu rubrík a presúvať články do nových rubrík, atď. a najmä má právomoc publikovať položky na verejne prístupnú webovú stránku.

  Administrátor nesie morálnu zodpovednosť za obsah stránky.

 • Administrátor s obmedzeniami je administrátor, ktorý má svoje bežné práva obmedzené na jednu konkrétnu rubriku alebo viac rubrík.

Príklady typických práv "autorov" v SPIPe

Návštevník

presný popis funkcie:

6forum

Redaktor

presný popis funkcie:

1comite

Administrátor

presný popis funkcie:

0minirezo
môže:

 • navštevovať verejne prístupnú webovú stránku, • zúčastňovať sa na diskusiách v diskusných fórach po prihlásení prostredníctvom verejne prístupnej stránky [1].
môže robiť všetko to, čo návštevník, ako aj:

 • vytvárať nový obsah: napísať nový článok alebo novú novinku [1], pridávať obrázky a súbory, odkazovať na stránky na internete [1], atď. • navrhovať takýto nový obsah na kontrolu pred publikovaním, • pokračovať v písaní a opravovať články, ktoré "sa upravujú" alebo ktoré sú "navrhnuté na publikovanie", • upravovať novinku, ktorá "čaká na schválenie" [1], • opravovať a komentovať články, ktoré na publikovanie navrhli ostatní redaktori, • prezrieť si ukážky článkov "navrhnutých na publikovanie" na verejne prístupnej stránke [1], • pozrieť si zoznam autorov, • pozrieť si zoznam kľúčových slov [1].Redaktor však nemôže:

 • upravovať publikovaný článok, i keď ho sám napísal, • vytvoriť novú rubriku.
môže všetko to, čo redaktor a ešte:

 • publikovať obsah na verejne prístupnej stránke: schváliť a publikovať článok, novinku, odkaz na stránku, atď., • upravovať obsah, ktorý už bol publikovaný, • kontrolovať diskusné fóra, • priradiť k článku nového autora, • zmeniť práva a funkcie ostatných "autorov", • zapisovať nových autorov; • meniť všeobecné parametre nastavenia stránky, • (de)aktivovať a nastavovať doplnkové funkcie.

Podľa prvotných nastavení SPIP ponúka len tri rôzne funkcie: tie väčšinou stačia na riadenie webových stránok. Je však možné rozšíriť zoznam funkcií a rozlíšiť práva, ktoré sú im pridelené, obzvlášť po pridaní alebo zavedení určitých zásuvných modulov.

Poznámky

[1ak táto funkcia bola aktivovaná.

Autor jaro Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, English, Español, فارسى, français, Nederlands, Português do Brasil, slovenčina, Türkçe, українська