#VAL

Tag #VAL akceptuje parameter, ktorý sa vráti nezmenený.

Napríklad umožňuje použiť filtre na konštanty.

Napríklad [(#VAL{<:chaine_de_langue:>}|image_typo)] (čo je ekvivalentné k <:chaine_de_langue|image_typo:>)

alebo

Ak chcete používať nejaký súbor so štýlmi (.css) v určitý deň v týždni, môžete postupovať takto:

[<link rel="stylesheet"
href="squelettes/styles/jour_(#VAL{w}|date{#DATE|strtotime}).css"
type="text/css" />]

Súbory so štýlmi sú pomenované jour_0.cssjour_6.css (t. j. den_nedela.css až den_sobota.css)

Autor jaro Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands, slovenčina