#AIDER

Tag #AIDER{} (od verzie SPIP 2.0) sa používa na zobrazenie ikony pomocníka POMOC vo vašich vlastných šablónach.

Tento tag akceptuje argument vo forme kľúča podmenu, ktorý je zobrazený v ľavom ráme online pomocníka.

Potom vytvorí odkaz na určitý odsek v súbore online pomocníka (ktorý sa otvorí vo „vyskakovacom okne“).

Príklad:
#AIDER{ins_upload} vytvorí klikateľný odkaz (vyskakovacie okno) v online pomocníkovi na odsek o „inštalovaní súborov cez FTP alebo SCP“ .

Ak chcete zistiť, aké sú všetky „vstupné body“ (možné argumenty), ktoré môžete použiť, prečítajte si, prosím, článok article 5489.

Pozor: tag #AIDER definitívne musí mať argument. Samostatný #AIDER spôsobí chybu; ak chcete len vyvolať menu online pomocníka a pravý rám nechať prázdny, musíte napísať: #AIDER{' '} (medzi apostrofmi vynechať voľný úder ako argument).

  
  
  

Pozri aj článok article 5489

Autor jaro Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands, slovenčina