#EDITABLE

Uvádza, či používateľ musí zadať údaje do formulára.

Tag #EDITABLE, ktorý sa používa v súboroch šablón, ktoré obsahujú formuláre CVT, uvádza, či návštevník stránky musí zadať údaje do formulára.

Po otestovaní hodnoty tagu šablóna môže schovať časť formulára na zadávanie údajov, keď je vyvolaná po overení.

Pomocou príkladu z Formulaires CVT par l’exemple:

[<p class='formulaire_ok'>(#ENV*{message_ok})</p>]
[<p class='formulaire_erreur'>(#ENV*{message_erreur})</p>]
[(#EDITABLE|oui)
	<form action='#ENV{action}' method='post'>
		#ACTION_FORMULAIRE{#ENV{action}}
		<label>Vaša e-mailová adresa</label>
		[<span class='erreur'>(#ENV**{erreurs}|table_valeur{email})</span>]
		<input type='text' name='email' value='#ENV{email}' />
		<br />
		<label>Vaša správa</label>
		[<span class='erreur'>(#ENV**{erreurs}|table_valeur{message})</span>]
		<textarea name='message'>#ENV{message}</textarea>
		<input type='submit' name='ok' value='OK' />
	</form>
]

Ak boli údaje od používateľa spracované, potom ho možno takto informovať:
-  ak je tam chyba, zobrazí sa,
-  ak sa návštevník nachádza v režime zadávania údajov, zobrazí sa HTML formulár.

Autor jaro Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands, slovenčina