Estils dels logotips, les imatges i els documents

Els estils CSS associats als logotips, a les imatges i als document permeten controlar la seva presentació.

Els estils CSS associats per SPIP als logotips, a les imatges i altres documents permeten controlar la seva presentació a la pàgina.

Estils dels logotips

Els logotips dels elements (seccions, articles, breus, autors, llocs) estan dotats sistemàticament de l’estil .spip_logos, situat a l’etiqueta HTML <img>. Aquest estil pot ser molt útil per, per exemple, determinar la posició del logotip.

D’aquesta manera, per alinear a la dreta els logotips col·locats en el cartutx, per exemple, tot tenint cura de crear un espai entre la imatge i el text, simplement fareu:

.cartouche .spip_logos {
    float: right;
    margin-left: 1em;
}

Estils de les imatges i els documents

Des d’SPIP 1.8, la inserció amb les dreceres <docXX|left> i <imgXX|right>, de documents i d’imatges al cos del text d’un article (o d’una breu), està controlada pels estils CSS.

Tres definicions d’estil permeten personalitzar la visualització dels documents, dels seus títols i llegendes:
-  .spip_documents afecta la caixa que conté la miniatura i les dades del document (<docXX|left>) o la imatge inserida sense títol ni descripció (<imgXX|right>);
-  .spip_doc_titre controla la presentació del títol del document,
-  .spip_doc_descriptif modifica la visualització de la descripció del document.

Tres estils són utilitzats com a complement, indispensables per a definir la posició del document o de la imatge a la pàgina:
-  .spip_documents_center quan el document està centrat (<docXX|center>) ;
-  .spip_documents_left quan el document està aliniat a l’esquerra (<docXX|left>) ;
-  .spip_documents_right quan el document està aliniat a la dreta (<docXX|right>).

Fixeu-vos bé que aquests estils afecten de la mateixa manera les imatges (<imgXX>) i els documents (<docXX>).

NB: Abans de modificar radicalment aquestes definicions d’estil, noteu que aquestes regles són igualment emprades a les plantilles per defecte (a partir d’ SPIP 1.9)] , per donar estil als elements del portafoli i a les llistes de documents adjunts (als articles i/o seccions).

Imatges amb o sense contorn

A partir d’SPIP 1.9 és possible aplicar un contorn a les imatges. Per exemple: .spip_documents img { border: 1px solid #666; } enmarcarà les vostres imatges d’un fi contorn gris.

Inversament, per no veure els vostres logotips enmarcats amb aquest horrible contorn blau que assenyala tradicionalment les «imatges clicables» en alguns navegadors (com FireFox), no oblideu posar el seu contorn a zero: .spip_logos { border: 0; }.

Autor laura, merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, italiano, Nederlands