Els fulls d’estil d’SPIP

El codi generat per SPIP està dotat de certs estils que convé definir.

A l’article precedent, hem vist quins eren els beneficis dels fulls d’estil CSS. Vegem ara quin ús específic fa SPIP dels fulls d’estil.

Els estils definits per SPIP

A dins d’SPIP, certs estils juguen un paper important: serveixen per modificar les propietats gràfiques d’elements que no son definits en el vostre HTML (el del vostre esquelet), però a dins del codi generat per SPIP. En efecte, SPIP associa per ell mateix diversos estils al codi que ell genera.

D’aquesta manera, quan s’utilitzen les dreceres SPIP en els articles (permetent, per exemple, posar negreta, cursiva, crear enllaços, subtítols, taules, etc.), SPIP produeix les etiquetes HTML necessàries per aquests efectes, dotant-les a cadascuna d’un seleccionador CSS.

Per exemple, la següent drecera:

Aquest és un [enllaç->http://www.uzine.net]

es transforma així en codi HTML:

Aquest és un <a href="http://www.uzine.net" class="spip_out">enllaç</a>

Quin interès té? Aquestes etiquetes porten un nom específic a dins de l’atribut class: aquest nom defineix a quina «classe» pertanyen, és a dir un conjunt d’elements HTML que hereteran les mateixes propietats gràfiques definides al full d’estil.
En el nostre exemple, el codi HTML es completa amb el selector CSS anomenat «spip_out». Per tant, el webmestre pot determinar la personalització de la seva interfície gràfica dels enllaços de sortida modificant la definició de l’estil de «spip_out» (color diferent, fons acolorit, fonts utilitzades, etc.).

L’aparença de la major part de les dreceres SPIP pot així ser parametritzada a dins dels fulls d’estil. Això val també pels formularis automàtics (respondre a un fòrum, signar una petició...) i molts d’altres. Alguns d’aquests estils són molt útils, fins i tot indispensables, altres es reserven per aquells webmestres que vulguin obtenir efectes exòtics.

On es troben aquestes definicions d’estil?

Les propietats gràfiques aplicades a les pàgines HTML estan agrupades en els fitxers css que acompanyen els esquelets. A partir d’SPIP 1.8, els esquelets i els seus fulls d’estil s’agrupen a dins de la carpeta dist/. En versions anteriors, es trobaven a l’arrel.

-  Les definicions d’estil pròpies a SPIP es troben a dins el «full d’estil extern» anomenat spip_style.css. Aquest agrupa les definicions d’estils associats al codi general per SPIP (revisats a dins d’aquesta secció).

-  Un altre full d’estil, spip_admin.css (disponible a partir d’SPIP 1.8), permet controlar l’aparença dels botons d’administració («recarregar aquesta pàgina», etc.).

Podeu modificar-los (tanmateix és aconsellat: «Poseu-hi el vostre estil! »), però fixeu-vos que no els hi podeu canviar el nom. Aquests estils són indispensables i han d’estar definits necessàriament per una bona presentació dels vostres esquelets.

Històric: En les versions anteriors a SPIP 1.9, certes definicions d’estils (pel que fa a les imatges o als formularis) no es troben disponibles en els fulls d’estil externs i, per tant, són difícilment personalitzables.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, українська