Consells generals per a la traducció d’aquest lloc

El lloc Web www.spip.net ha canviat la seva presentació el gener del 2007. Aquí hi trobareu algunes recomanacions relatives a la manera com aquests nous esquelets organitzen i presenten el contingut d’aquest lloc Web.

Les seccions de www.spip.net

El conjunt de les seccions del sector francès « Documentation en français» serveix de referència. És visible extensament a la pàgina «plan de site». Convé, per tant, reproduir-lo a dins de cada sector de llengua.
No obstant, els sectors poc traduits contenen pocs articles: llavors val més situar aquests articles directament a l’arrel del sector, sense carregar-se de seccions.

A la part pública, les seccions i subseccions estan classificades pels seus números de títol.
Les quatre primeres seccions a l’arrel del sector constitueixen les pestanyes de la barra de navegació.

Només les seccions principals poden tenir logotips. Aquests no contenen textos, el que permet que pugin ser utilitzats per totes les llengües. És aconsellable, per tant, recuperar les icones de la versió francesa per instal·lar-les a la secció corresponent de les altres llengües. El lloc no utilitza «logotips canviants».

Al la part pública del lloc Web, les seccions i subseccions estan classificades pel seu número del títol, excepte les subseccions de « L’espace des traducteurs» que estan classificades per llengua.

Classificació dels articles en les seccions

Hi ha dues maneres de «classificar» els articles a spip.net:

-  (par num titre) en algunes seccions, és necessari «forçar» la classificació dels articles segons una certa lògica (per exemple en els tutorials i el manual de referència), que és el d’una explicació que es desenvolupa en diversos articles successius; en tindrem prou amb numerar els títols dels articles («1. Primer article», «2. Segon article»...);

Els traductors de la versió espanyola han adoptat una numeració de 10 en 10 que resulta molt pràctica: «10. Primer article», «20. Segon article». És aconsellable procedir d’aquesta manera, això facilitarà que es puguin intercalar articles posteriorment dins d’aquesta classificació.

-  (par date inverse) en les seccions que no necessiten una lectura «per ordre» dels articles (FAQ, trucs i astúcies... i «Evolució i actualitzacions») , els articles no es numeren, el que permet presentar al començament de la llista els últims articles publicats i els més antics al final.

En els esquelets, la presentació s’adapta automàticament segons la presència o no de la numeració.

Donar ritme a la pàgina d’inici d’una llengua

El lloc està dotat d’una pàgina d’inici principal i d’una pàgina d’inici per a cadascuna de les llengües. Aquestes no són més que una llista de seccions i d’articles: contenen uns requadres que donen ritme a la pàgina i posen de relleu alguns elements per tal de presentar SPIP, però també les novetats de cada llengua.

El primer text mostrat és el de la secció-sector de la llengua. Presenta SPIP i l’assumpte d’aquest lloc. Per a modificar-lo: «modificar la secció», camp «text».

Fer referència de recursos externs

Els principals llocs de referència són presentats a dins les seccions del sector francès « Documentation en français», i són visibles en aquesta pàgina «Liens utiles». Encara que siguin principalment francesos, es pot (però no és obligatori) referenciar llocs, traduint les seves descripcions, als altres sectors de llengua.
No obstant, val més referenciar els recursos disponibles en la vostra llengua.

Cada llengua disposa d’una llista de discussió (spip-#lang@rezo.net). Aquestes llistes s’indiquen, una a una, a dins la secció «Preguntes i respostes» de la llengua referida. Han d’estar dotades amb paraula clau «spip-#lang@rezo.net» per tal que sigui presentat a l’indret adequat a la pàgina d’inici.
Els fòrums disponibles en cada llengua són referenciats a la mateixa secció, i dotats de la paraula clau «Forum».

Per fer un enllaç a dins d’un text, és preferible que fem servir la drecera SPIP corresponent als llocs referenciats. Per exemple, més que escriure [SPIP Contrib->http://www.spip-contrib.net], escriurem [->site57] (que es mostrarà d’aquesta manera: SPIP - Contrib).

El glossari

Els bucles, etiquetes, filtres, etc. d’SPIP es llisten en forma de paraules clau, que són associades als articles que els documenten en francès, per tal de formar un glossari complet del llenguatge SPIP. En les altres llengües, aquestes paraules clau són inútils, ja que l’esquelet del glossari proposa automàticament les traduccions disponibles.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, corsu, English, Español, français, italiano, Nederlands, Türkçe