Com traduir SPIP ?

Si voleu traduir SPIP, hi ha dues maneres de procedir:

Amb la interfície de traducció en línia

El mètode que preferim és el de treballar en línia en el lloc on hi ha la documentació de SPIP, per mitjà de la interfície de traducció. Per poder fer servir aquesta interfície us heu de registrar primer com a redactors en aquest lloc Web. A continuació, heu de mirar si la vostra llengua es troba ja en procés de traducció. En aquest cas, us haureu d’afegir a l’equip de traducció corresponent (a l’espai privat, o per mitjà de la llista spip-trad) ; en cas contrari, podeu crear la llengua en qüestió i començar de seguida.

Alerta: quan una variable es troba a l’interior d’una cadena, s’anota entre dues «@». Haureu de traduir, per exemple, la cadena 'Erreur dans la sauvegarde (@type@ @id_objet@) !'. No heu de modificar els caràcters entre les @, ja que seran substituïts per tal de formar la cadena final: «Error en la còpia de seguretat (article 7)».

És d’alguna manera tot allò que us cal saber per a traduir SPIP. Per la resta, les qualitats de la traducció són les que s’esperen d’SPIP: que sigui llegible, accessible al públic no iniciat (evitar tan com sigui possible l’argot), correcció de la llengua (evitar les errades de sintaxi o d’ortografia), etc. I, evidentment, heu de comprendre i conèixer un mínim SPIP i traduir sempre en relació al context en el qual us trobeu, ja que sinó es podria donar un sentit erroni...

En total hi ha a l’entorn d’un miler de línies per traduir (però es fa més de pressa del que podríem pensar...).

Sense connexió, directament als fitxers de llengua

Si aquest funcionament en línia us suposa problemes i preferiu fer tota la traducció a casa vostra, sense connexió, podeu fer-ho descarregant SPIP i treballant a partir dels fitxers de llengua que podreu editar amb un simple editor de text; després ens ho haureu d’enviar-ho per correu electrònic per a la seva integració al sistema de desenvolupament.

La distribució de SPIP conté un directori ecrire/lang/ on hi ha, per a cada llengua, tres fitxers spip_xx.php, ecrire_xx.php i public_xx.php, on «xx» és el codi de la llengua. spip_xx.php s’utilitza pel propi programa informàtic, ecrire_xx.php per les cadenes utilitzades només a l’espai privat i public_xx.php pels esquelets de la distribució.

Aquests fitxers estan organitzats de manera relativament senzilla: cada cadena de caràcters disponible per a ser traduïda està representada per una línia del tipus:
'avis_chemin_invalide_1' => 'Le chemin que vous avez choisi',
que cal traduir com:
'avis_chemin_invalide_1' => 'El camí que heu triat',
etc.

Hi ha algunes particularitats que són dignes de la vostra atenció:

  • com per a la traducció en línia, quan una variable es troba a l’interior d’una cadena, s’anota entre dues «@». Per exemple: 'avis_erreur_sauvegarde' => 'Error en la còpia de seguretat (@type@ @id_objet@) ! '. No heu de modificar els caràcters entre les @, donat que són substituïts per formar la cadena final: "Error en la còpia de seguretat (article 7)".
  • Els caràcters accentuats s’escriuen o bé com a entitats HTML (é) o bé com a entitats unicode (é) ;
  • El caràcter apòstrof (') ha de portar al davant una barra invertida o «backslash» (\').

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, English, Esperanto, Español, فارسى, français, italiano, Nederlands, Português, slovenčina, Türkçe