Traducció de les imatges

Utilitzar els mateixos fitxers image

Idealment, reutilitzarem el mateix fitxer imatge que hi ha a l’article original. Per exemple, per a la traducció de l’article 3336, les imatges seran les mateixes, és a dir cridades amb les mateixes dreceres (<img2048|center>) que a l’article original. Per tal que puguin ser utilitzades per totes les llengües, no se’ls atribueix ni títol ni descripció.

Traduir el text de les imatges

Sempre que sigui possible, s’evitarà crear imatges que continguin text. Si es necessita una explicació amb text, és millor situar-la a dins dels camps previstos («títol» et «descripció») per tal de facilitar les traduccions. D’aquesta manera si un esquema necessita explicacions serà més fàcil de traduir si només mostra números, i que les explicacions corresponents a aquests números siguin reportades a l’interior del camp descripció: llavors es fa una còpia de la imatge per tal de traduir el títol i la descripció directament a l’espai privat, sense que sigui necessari cap programa de retoc d’imatges.

No obstant, a vegades és necessari «traduir» algunes imatges, quan aquestes contenen text. Per a traduir els textos que hi ha a les imatges de la documentació de SPIP, hem d’utilitzar un programari de retoc d’imatges.

Esquema simplificado del sistema de caché

Per exemple, el document que hi ha més amunt ha estat fet amb Fireworks a partir de la imatge en francès (de l’article Principe général), on els textos han estat traduïts al castellà (perr l’article Principio general).. Podeu agafar aquest document per a fer-ne amb rapidesa una traducció cap a una altra llengua.

Captures de pantalla en la bona llengua

Una gran quantitat d’il·lustracions de la documentació són captures de pantalla de l’espai privat d’SPIP. Quan el text és il·legible, val més fer una nova captura de pantalla en la mateixa llengua que la de l’article que il·lustra, per tal de facilitar la comprensió.

D’aquesta manera la captura de pantalla que hi ha aquí sobre és utilitzada a l’article 3049 (en llengua àrab), per a substituir avantatjosament la de l’article 3024 (en llengua francesa).

Autor merce Publié le : Mis à jour : 27/08/18

Traductions : català, corsu, English, Español, français, italiano, Nederlands, Türkçe