Les auto-referències multilingües de la documentació

Aquest article explica perquè és necessari utilitzar sistemàticament la drecera [{}->artN] per referenciar l’article N de la documentació siguin quines siguin les llengües de l’article cridat i del text que crida.

Al haver introduït la versió SPIP 2.0 la possibilitat de sobrecarregar el tractament del hreflang de les dreceres, aquest lloc dedicat a la documentació multilingüe d’SPIP ofereix actualment un mètode molt simple per referenciar els seus propis articles.

Abans, quan un article A referenciava un article B de la documentació, els traductors es trobaven davant d’una situació insatisfactòria i propicia a l’oblit. Primer traduïen A i obtenien un article, anomenem-lo C, en el que hi deixaven la referència a B, sense tenir encara lURL de la traducció de B, ja que encara no existia. Durant el temps que aquesta traducció, anomenem-la D, era feta i publicada, la possibilitat de recordar-se que C contenia una referència a B, que s’havia de substituir per D tenia moltes probabilitats d’oblidar-se.

Actualment, els redactors de la documentació han d’emprar imperativament la notació [{}->artN] per referenciar l’article N de la documentació, i els traductors poden tornar a copiar aquest recurs sense haver-lo de modificar en un futur. En efecte, si l’article N no existeix en la llengua del text que fa servir aquesta drecera, aquest produirà l’URL de l’article N (és el millor que podem fer), però si una traducció existeix, serà automàticament l’URL d’aquesta traducció la que es produirà. Més concretament, aquest comportament serà estrictament observat sempre que es faci una referència, a partir de l’espai privat, mentre que a l’espai públic s’afegeix la condició suplementària que la traducció estigui publicada, per produir un URL disponible a l’instant.

Com és possible? De fet, des de fa molt temps les dreceres d’SPIP autoritzaven a emprar claus per especificar el valor de l’atribut hreflang. Però SPIP 2.0 interpreta a més un parell de claus buides com un hreflang igual a la llengua del text on figura la drecera. La sobrecarrega introduïda per aquest lloc consisteix simplement en buscar si l’article designat per la drecera existeix en la llengua indicada pel hreflang. Si aquest és el cas, la drecera ->artN és substituïda per ->artP, on P és la traducció de N.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, corsu, English, Español, français, Nederlands