De stylesheets van SPIP

Door SPIP gegenereerde code krijgt bepaalde stijleigenschappen mee.

In het vorige artikel kon je lezen wat de voordelen zijn van het gebruik van stylesheets. In dit artikel bekijken we enkele specifieke toepassingen in SPIP.

Door SPIP gedefinieerde stijlen

In SPIP spelen bepaalde stijlen een belangrijke rol: ze dienen om de grafische eigenschappen te wijzigen van elementen die niet in jouw HTML (die van jouw skeletten) zijn gedefinieerd. SPIP associeert zelf meerdere stijlen aan de code die het genereert.

Gebruik je bijvoorbeeld de SPIP opmaakcodes in een artikel (om bijvoorbeeld tekst vet of cursief weer te geven om een hyperlink in te voegen, dan produceert SPIP de hiervoor benodigde HTML tags en krijgt ieder een CSS class mee.

Kijk naar het volgende voorbeeld van een opmaakcode:

Dit is een [link->http://www.uzine.net]

wordt door SPIP omgezet in de volgende HTML:

Dit is een <a href="http://www.uzine.net" class="spip_out">link</a>

.

Wat is hiervan het belang? Deze tags dragen een specifieke naam in hun attribuut class: de naam geeft aan tot welke CSS «class» hij toebehoort, aan welke groep HTML-elementen die dezelfde grafische eigenschappen krijgen zoals is bepaald in de stylesheet.
In ons voorbeeld wordt de HTML code dus vervolledigd met een CSS selector die «spip_out» heet. De webmaster kan de grafische eigenschappen van dit element dus aanpassen door die in zijn stylesheet «spip_out» andere eigenschappen te geven (kleur, lettertype en -grootte, enz.).

De weergave van de meeste SPIP opmaakcodes kan in een stylesheet worden bepaald (of gewijzigd). Dit geldt ook voor de automatische formulieren (o.a. forum). Sommige van deze stijlen zijn zeer nuttig, of zelfs onmisbaar, andere zijn voorbehouden aan de grafische eisen van de webmaster.

Waar bevinden zich deze definities?

De grafische eigenschappen van de HTML-pagina’s staan opgeslagen in bestanden met een extensie .css die de skeletten begeleiden. Je vindt beide in de map squelettes-dist/.

-  De definities van SPIP zelf vind je in spip_style.css. Het zijn de stijlen die worden toegepast door de code die door SPIP wordt gegenereerd (en die je vind in deze rubriek).

-  Een andere stylesheet, spip_admin.css beheert de weergave van de administratie-knoppen («herberekenen», enz.).

Je mag ze aanpassen (het wordt zelfs aangeraden: «Pas jouw "style" toe!»), maar je mag ze niet hernoemen. Ze zijn beslist noodzakelijk voor een juiste weergave van je skeletten.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, українська