Emplenar els meta-tags HTML de les pàgines d’article

L’objectiu d’aquest exemple és instal·lar als meta-tags de la nostra pàgina, la llista de paraules clau associades a l’article i, a més, els noms dels autors.

Si es vol optimitzar el referenciament del lloc web pels motors de cerca, es pot utilitzar etiquetes HTML especials, anomenades « Métas NAME », situades a l’encapçalament del document HTML. Amb SPIP, podeu omplir aquestes etiquetes de manera automàtica, utilitzant per exemple la descripció de l’article, les paraules clau associades, així com el nom del o dels autors. Aquí podeu veure com fer-ho.

Exemples de Métas NAME omplerts per SPIP
PaperSintaxi HTML/SPIP
Títol de la pàgina <title>[(#NOM_SITE_SPIP|textebrut)]</title>
Descripció [<meta name="description" content="(#INTRODUCTION|couper{200}|attribut_html)" />]
Paraules clau
<B_keywords>
<meta name="keywords" content="<BOUCLE_keywords(MOTS) {id_article} {","}>[(#TITRE|attribut_html)]</BOUCLE_keywords>" />
</B_keywords>
Autors [<meta name="author" content="(#LESAUTEURS|attribut_html)" />]
Nom del programari <meta name="generator" content="SPIP[ (#SPIP_VERSION)]" />
Correu del webmestre [<meta name="reply-to" content="(#EMAIL_WEBMASTER|attribut_html)" />]

No oblideu passar els filtres textebrut i attribut_html a les etiquetes SPIP per suprimir els tags, paràgrafs i espais que no tenen res a fer aquí. Limiteu també el nombre de caràcters, conforme a les limitacions pròpies a cada meta-tags, amb el filtre couper.

Observem que per les paraules clau s’utilitza un bucle imbricat per anar a cercar aquestes informacions a partir de l’id_article en curs. A més, s’especifica una coma com a separador per tal que el contingut del meta-tag sigui comprensible (fins i tot per un motor de cerca).

Aquests meta-tags no són indispensable per assegurar que un lloc estigui ben referenciat. Per contra, no oblideu el títol de la pàgina, que és important, sobretot perquè permet identificar clarament cada pàgina del vostre lloc a dins del resultat de la cerca.

Aquí teniu, per tant, l’exemple complet per l’esquelet article.html (per situar a dins d’un bucle ARTICLES, entre les etiquetes head de la pàgina):

<head>
<title>[(#TITRE|textebrut) - ][(#NOM_SITE_SPIP|textebrut)]</title>
[<meta name="description" content="(#INTRODUCTION|sinon{#DESCRIPTIF_SITE_SPIP}|couper{200}|attribut_html)" />]
<B_keywords><meta name="keywords" content="<BOUCLE_keywords(MOTS) {id_article} {","}>[(#TITRE|attribut_html)]</BOUCLE_keywords>" /></B_keywords>
[<meta name="author" content="(#LESAUTEURS|attribut_html)" />]
<meta name="generator" content="SPIP[ (#SPIP_VERSION)]" />
[<meta name="reply-to" content="(#EMAIL_WEBMASTER|attribut_html)" />]
</head>

Podeu adaptar aquest exemple a cada tipus diferent d’element: seccions, breus, etc.

Autor laura Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, English, Español, français, italiano, Nederlands, українська