Presentar els resultats d’una cerca per sectors

N’hi ha prou amb incloure el bucle de cerca dins d’un bucle de tipus seccions seleccionant les seccions del primer nivell; hem d’afegir llavors, dins del bucle de cerca, el criteri «id_secteur» per limitar-se al sector actual.

<BOUCLE_secteurs(RUBRIQUES){racine}>

<B_recherche>
	<b>#TITRE</b>
	<ul>
<BOUCLE_recherche(ARTICLES){recherche}{id_secteur}{par points}{inverse}{0,5}>
	<li><a href="#URL_ARTICLE">#TITRE </a>
</BOUCLE_recherche>
	</ul><hr>
</B_recherche>

</BOUCLE_secteurs>

Fixem-nos que el títol del sector només es mostrarà si la cerca ha donat algun resultat per aquest sector. D’altra banda, per cada sector només es mostren els cinc articles millor classificats, per ordre decreixent de pertinència.

Però cal estar alerta, ja que la cerca es fa tants cops com sectors hi ha i el càlcul corre el risc de ser lent.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : català, English, Español, français, italiano, Nederlands, svenska, українська