Mostrar els últims articles dels vostres redactors per secció

SPIP us ofereix, per defecte, una pàgina d’autors que us permet mostrar la llista dels autors/redactors que participen en el vostre lloc Web, així com les seves últimes col·laboracions.

Però el problema sorgeix quan hi ha molts redactors i aquests participen activament al lloc Web. En aquest cas la pàgina d’autors acabaria per ser interminable.

No obstant això hi ha una manera de mostrar les últimes contribucions de tots i cadascun dels vostres autors/redactors.

Com fer-ho?

En primer lloc crearem un fitxer:

myauteur.html

Creació del fitxer myauteur.html

En el fitxer hi posarem el codi següent:

-  Just després de l’etiqueta <body>, hi posem

<BOUCLE_principale(AUTEURS){id_auteur}{unique}>

-  Just abans de l’etiqueta </body>, hi posem

</BOUCLE_principale>

-  I aquest és el codi que hem d’instal·lar al cos de la pàgina HTML (per defecte, no es pot determinar la secció ja que l’autor no està associat a una secció sinó a un article, el codi pot semblar una mica retorçat però recuperarem la secció en relació a l’article):

Codi per mostrar l’últim article

<B_appel_article>

Últim article escrit per 
<BOUCLE_nom_auteur(AUTEURS){id_auteur}>[(#NOM)]</BOUCLE_nom_auteur><br>

<BOUCLE_appel_article(ARTICLES){id_auteur}>
	<BOUCLE_appel_rubrique_article(RUBRIQUES){id_rubrique}{par titre}{doublons}>
		[(#TITRE|majuscules)]
		<ul>
		<BOUCLE_rappel_article(ARTICLES){id_rubrique}{par date}{inverse}{doublons}{0,15}>
		    <li><a href="#URL_ARTICLE">[(#TITRE)<br></a>]
		</BOUCLE_rappel_article>		
		</ul>
	</BOUCLE_appel_rubrique_article>	
</BOUCLE_appel_article>
</B_appel_article>

De moment, aquest autor no ha escrit cap article

<//B_appel_article>

Codi per mostrar un article escollit a l’atzar

<B_appel_article>

Últim article escrit per <BOUCLE_nom_auteur(AUTEURS){id_auteur}>[(#NOM)]</BOUCLE_nom_auteur><br>

<BOUCLE_appel_article(ARTICLES){id_auteur}>
	<BOUCLE_appel_rubrique_article(RUBRIQUES){id_rubrique}{par titre}{doublons}>
		[(#TITRE|majuscules)]
		<ul>
		<BOUCLE_rappel_article(ARTICLES){id_rubrique}{par hasard}{doublons}{0,15}>
		    <li><a href="#URL_ARTICLE">[(#TITRE)<br></a>]
		</BOUCLE_rappel_article>		
		</ul>
	</BOUCLE_appel_rubrique_article>	
</BOUCLE_appel_article>
</B_appel_article>

De moment, aquest autor no ha escrit cap article

<//B_appel_article>

I, finalment

El que hem de fer ara és configurar la pàgina d’autors (la pàgina on es llisten els diferents autors) per tal que, clicant damunt de l’enllaç de l’autor, aquest ens dirigeixi cap a la pàgina myauteur on es trobaran els últims articles escrits per aquest autor.

L’enllaç hauria d’estar escrit d’aquesta manera:

<a href="#URL_PAGE{myauteur, id_auteur=#ID_AUTEUR}">nom de l'enllaç</a>

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : català, English, Español, français, italiano, Nederlands