No mostrar els articles publicats des de fa més d’un any

Això s’aconsegueix amb el criteri «age», que és l’antiguitat de l’article (calculada a partir de la seva data de posada en línia a l’espai públic) en número de dies.

D’aquesta manera, per conservar tots els articles de menys d’un any a dins la secció actual, farem servir el criteri {age < 365}:

<B_articles_recents>
	<ul>
<BOUCLE_articles_recents(ARTICLES){id_rubrique}{age < 365}{par titre}>
	<li>#TITRE</li>
</BOUCLE_articles_recents>
	</ul>
</B_articles_recents>

Per tenir en compte el temps respecte la data de la primera publicació en lloc de la data de posada en línia, ens caldrà utilitzar el criteri «age_redac» en lloc del criteri «age». L’antiguitat s’indica en número de dies. Podem veure: «La gestió de les dates».

Fixem-nos que aquesta manipulació és possible amb tots els tipus de dades que tinguin una data associada (breus, fòrums...).

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : català, English, Español, français, italiano, Nederlands