SPIP 1.9

1 Temmuz 2006 : ilk sürümden beş yıl sonra SPIP 1.9’un çıkışı.

Bu sürümü şu adresten indirebilirsiniz :
http://www.spip.net/fr_download

veya yeni spip_loader’ı kullanarak zip paketini kendi hizmet biriminize indirip kurulumu oradan başlatabilirsiniz.

* *

Bu yeni sürümdeki yeniliklerin başlıcalarını görelim (SPIP 1.8.3).

1. Kamusal alan

Yeni standart iskeletler

Varsayılan iskeletler yenilendi ve W3C standartlarına ve erişim kritrlerine daha fazla uyum sağladı. Gezinti yöntemleri tekrar gözden geçirildi. CSS stil sayfaları giydirme kişiselleştirmeleri için basitleştirildi.

Bu iskeletler inclusionslarla oluşturuldu: başlıklara göre gezinti için her sayfada tekrarlanan 3 (makale, antet, dipnot) ve forumlar ve dilekçe imzaları için 2.

SPIP formları da elden geçirildi. Daha iyi bir erişim için her bilgi giriş alanı bir <label> ile etiketlendi ve bu farklı elemanlar <fieldset> ve <legend> komutları sayesinde, dikkatli biçimde « mantıksal bloklar » halinde gruplandı. Ayrıca CSS aracılığıyla grafik giydirilmeleri çok kolaylaştırıldı : Ils sont beaux, mes formulaires !

İleri Haber paylaşımı

Haber paylaşım akısı (backend) artık RSS 2.0 formatında. Sitenin ayarlarında yapılacak basit bir düzenleme, RSS akılarında makale içeriklerinin tamamının mı yoksa özetlerinin mi gösterileceğini belirtmeye izin veriyor. Haber paylaşımı akısı aynı zamanda makalenin başlığı, anahtar sözcükler ve bağlı dosyalar hakkında bilgi içerir (podcasting). Okuma esnasında eğer SPIP siteniz zengin bir akıya sahip başka bir siteyle haber paylaşımı yapıyorsa bu verileri analiz etmeyi de bilir. La syndication de contenus numaralı makaleyi okuyunuz.

Ek dosyaların biçemleri

FireFox tarafından baştan itibaren, Opera tarafından da az bir süredir yorumlanabilen SVG (Scalable Vector Graphics) biçemi bir metin dosyasına entegre edilebilecek yeni doküman tipi olarak kabûl edilmektedir ( kısayolu aracılığı ile). Bu biçem javascript içerir ve yüklenmesi şu biçimde güvenli hale getirilmiştir :
-  basit bir yazar tarafından yüklenmesi halinde, SPIP tüm javascript kodlarını ve bir javascript dosyaya olan atıfları siler;
-  bir yönetici tarafından yüklenmesi halinde, SPIP dokümanı olduğu gibi kabûl eder.

Başka biçemler de dikkate alınır : Abiword (abw), Blender (blend), Flash Video (flv), truetype yazı tipleri (ttf), OpenOffice.org dosyaları.

Sayfa adresleri

Makale iskeletini çağırmak için sitenin kök dizinine yüklenen article.php3 vb dosyalar artık gerekli değildir ve iptal edilmişlerdir.

Bu dosyalar artık URL’lerde görülmezler, isimleri « url sayfalarıdır » ve şu biçimdedirler /spip.php?article12 (12 no’lu makale için) veya /spip.php?page=plan (plan için !).

Lütfen not ediniz : - bu eski adresleri tanıyan ziyaretçilere (ve arama motorlarına) bir htaccess.txt dosyası sunulmaktadır. Barındırma firmalarının çoğunda bu dosyayı .htaccess (görünmez dosya) ismiyle kopyalamak aktif hale geçmesi için yeterlidir. Bu dosya ayrıca sayfa adreslerinin başka işletim modlarını da kullanmaya yarar. - bir taşınma (migration) halinde, eğer eski article.php3 ve benzeri dosyaları kök dizinde bırakırsanız orada bulunmayan inc-public.php3 dosyası sayesinde çalışmaya debam ederler — ama dikkat, bu uyumluluk SPIp’in bir sonraki sürümünde kaybolacaktır. - önbelleğin geçerlilik süresinin yönetimi ($delais değişkeni) iskelete direkt olarak eklenen #CACHE etiketine yüklenmiştir. ($delais değişkeni eğer mevcutsa çalışmaya devam eder).

Adreslerin bir başka biçimde yönetilmesi için ecrire/mes_options.php dosyasındaki $type_urls değişkeninin değiştirilmesi her zaman olasıdır.

Dosyalar php mi, php3 mü ?

Genel olarak tüm .php3 dosyalar .php olarak adlandırılır ama eski SPIP isimleri de tanınır. Böylece sizin kişisel dosyalarınız (mes_fonctions.php3, ecrire/inc_connect.php3 veya ecrire/mes_options.php3) dikkate alınmaya devam eder.

Ama SPIP 2.0 ile bu durum değişecektir: şimdiden bütün dosyalarınızın isimlerini değiştirmeyi planlayın.

Uyumluluk: SPIP 4.0.8’de daha yeni bir php sürümü ister ve 5.x süsürmleriyle uyumludur. MySQL 4 ve 5 ile uyumluluğu gözden geçirilmiş ve geliştirilmiştir.

Grafik filtreler

Yeni filterlerden oluşan koleksiyon fotoğraf işlemeyi mümkğün kılar.

Hizmet biriminde GD2’nin yüklü olması gerekir.

Bazı filtreler renk içerir (siayah beyaz’a dönüştürmek, sepya yapmak, koyultmak, açmak...), diğerleri döndürme, flulaştırma, ayna etkisi ekleme, yarı şeffaf yapma, şeffaflık «maskesi» ekleme vs.

Bu yeni grafik işleme filtrelerini tanıtan bir makaleyi bu adreste okuyabilirsiniz.

|couleur_extraire filtresi bir fotoğraftan bir renk elde etmeyi (logo, ekli doküman...) ve bunu sayfadaki başka elemanlara uygulamayı sağlar (renk blokları, CSS, tipografik resim vs.). Bu yolla web sayfaları geçişlerinde grafik uyum korunarak renk değişimleri otomatik hale getirilebilir.

Başka bir grup filtre bu rengi değiştirmeyi (açma, koyultma vs.) ve renk paletini tamamlamayı sağlar. Bu filtrelerin kullanımını fotoğraf renkleriyle ilgili filtreler tanıtan bir makaleyi bu adreste okuyabilirsiniz.

Aynı şekilde, tipografik resimler oluşturmaya yarayan |image_typo filtresi görülür, yani tüm gezginlerde hizmet birimi üzerinde bulunan yazı tiplerini kullanarak metin benzetimi yapan resimler yardımıyla tektip görünüm sağlayan ve özel yazı tiplerini desteklemeyen. Bu filtre image_typo filtresinin tam olarak kullanımını açıklayan makaleye ulaşabilirsiniz. GD2 dışında bu filtre Freetype’a da gereksinim duyar (çoğunlukla zaten GD2 ile birlikte yüklenir).

Resim küçültmenin geliştirilmesi

Sitenin konfigürasyonunda «İleri İşlevler» başlığında GD2 yöntemini seçmeniz önerilir (tabii ki hizmet biriminde yüklüyse). Aslında, bu yöntemle gerçekleştirilen küçültme çok daha açıktır : GIF ve PNG resimlerin şeffaf alanlarını korur.

|reduire_image filtresi |image_reduire biçimine dönüşür. (tüm resim işleme filtreleri |image_ ile başlar). Eski adlandırma biçimi de hâlâ geçerlidir.

Yeni bir filtre, |image_reduire_par bir resmin boyutlarını belirli bir çarpana göre (örneğin 2 : |image_reduire_par{2} resmin boyutlarını iki kat küçültür).

Yeni etiketler

 • #CACHE. Sayfalardaki $delais iskeletlerin içinde #CACHE{duree} koduyla sabitlenmiş olabilir (dikkat : burada daha önce olduğu gibi 24*3600 tipinde bir ifade kullanılabilir). Bu yeni yazım biçiminin ek avantajı istemciyi sayfanın belli bir süre güncellenmeyeceği konusunda bilgilendirmesidir.
 • #HTTP_HEADER sayfanın HTTP başlıklarının tanımlanmasını sğalar. Örnek #HTTP_HEADER{Content-Type: text/css}. ÖNEMLİ : bu etiketi kullanmak SPIP’in idare düğmelerini kaldırmasına yol açar : yani bu eski genel değişkenin $flag_preserver yerine geçer. (Bu genel değişken SPIP 2.0’da terk edilecektir).
 • #CHEMIN{fichier} (#DOSSIER_SQUELETTE’i geliştirir). #CHEMIN{xxx}, xxx dosyasının tam yolunu verecektir : kök dizinde, squelettes dizininde, dist/ dizininde vb.
 • #DESCRIPTIF_SITE_SPIP isminden de anlaşılacağı gibi, sitenin genel konfigürasyon sayfasında tanımlanan site açıklamasını belirtir. Meta etiketleri için kullanışlıdır.
 • #LOGO_SITE_SPIP ’in değiştirilmesi : artık varsayılan bölüm logosundan ayrı olarak tanımlanan (rubon0.jpg), #LOGO_SITE_SPIP sitenin logosunu gösterir (siteon0.jpg). Site logosu, başlık ve açıklama gibi sitenin genel konfigürasyon sayfasına eklenir.
 • Haber paylaşımı yapılan siteler : bir portal aracılığıyla orijinal kaynağın isminin ve adresinin gösterilmesini sağlayan #SOURCE ve #URL_SOURCE etiketlerinin oluşturulması. Haber paylaşımı yapılan içeriklerde, #TAGS etiketi, eklenen belgelere verilen bağları, ve başlığın anahtar sözcükleri ni mikroformatlar halinde gösterir.
  Daha fazla bilgi için okuyunuz La syndication de contenus.
 • #CONFIG teknik etiketi spip_meta tablosunda depolanan ayarların o anki değerini gösterir.
 • yine çok teknik bir etiket olan #EVAL{} köşeli parantezler içindeki php ifadeleri hesaplar. #EVAL{2*7} 14 verir, #EVAL{_DIR_IMG_PACK} ise ecrire/img_pack/ dizinine olan yolu gösterir (dikkatli kullanmak gerekir)
 • INCLURE komutlarında daha basit bir yazılış biçimi vardır: eklenecek iskeletin ismi u biçimde verilir <INCLURE {fond=squelette2} {id_article}>.
 • güvenliğe gelince; bir etiketteki güvenlik filtrelerini çift yıldız ekleyerek tamamen kapatmak olasıdır (örneğin, [(#TEXTE**)] bir makaleye eklenen php kodu derlemeye izin verir — eğer bir iskelette bu seçeneği olduğu gibi bırakırsanız başınıza olmadık belâlar açılabilir).
 • argüman içeren etiketler, yani çift köşeli parantezliler, kroşeler ve parantezler artık zorunlu olmadığı için daha basit bir biçimde yazılabilir: özetlersek
  [(#EXPOSE{rouge})]. yerine
  #EXPOSE{rouge} biçiminde yazılabilir.

Döngülerin otomatik sayfalandırılması

SPIP’te bir döngünün sonuçlarını sayfalandıran varsayılan bir sayfalandırma sistemi bulunur : {pagination} kriterini kullanır. (argüman olarak bir sayfada gösterilecek eleman sayısını : {pagination 5}) ayrıca #PAGINATION ve #ANCRE_PAGINATION etiketlerini içerir. Varsayılan iskeletler bir çok sayfalandırma örneği içerir (şu makaleyi okuyunuz Le système de pagination). Not alınız : bu sistem konuyu detaylı biçimde ele alan contrib’ ile uyumsuzdur.

Kriterler

-  {inverse} kriteri sıralamayı dinamik olarak değiştirebilecek herhangi bir etiketi parametre olarak kabûl eder. Şunu yazmak olasıdır : <BOUCLE_ornek(ARTICLES){par #ENV{tri}}{inverse #ENV{senstri}}> : sıralama sütununu ve url ile sıralama yönünü seçer (&senstri=1 veya &senstri=0)

-  bir kriteri koşula bağlama olanağı ({lang?}>) genelleştirilmiştir ve çok iyi derlenmiştir, böylece eksik olması durumunda eklenti oluşması önlenir. (???)

-  {xxx IN 1,2,3} kriteri, URL ile kendisine bir değerler tablosu verilmesine izin verir (bakınız IN kriterinin tanımı).

Önbelleğin iyi yönetilmesi

Önbellek dosyası sadece sayfanın URL’sine değil alan ismine, $dossier_squelettes değerine, serbesteçe belirlenebilen $marqueur isimli genel değişkene de bağlıdır. Bu, diğer olanakların yanı sıra, önbellekten yararlanarak «anında» iskelet değiştirmeye yarar. (kişiselleştirme, i«var_skel» işlevi...).

Önbellek, bir çok (küçük) eklenti içeren iskeletler üzerindeki etkinliği arttırmak için eğer küçükse sıkıştırılmaz (< 16 kb).

Dil ve karakterler

-  SPIP varsayılan olarak «universel» utf-8 karakter setiyle yüklenir. Özel alanda size sitenizi bu karakter setine çevirmeniz için bir düğme sunar (herhangi bir zorunluluk yok).

Bu dönüşümü kolaylaştırmak için, eğer iskeletleriniz aksanlı harfler içeriyorsa anında (sayfanın tekrar hesaplandığı anda) site için belirlediğiniz karakter setine dönüştürülür.

-  Yeni bir dil öerildi : boşnakça.

-  |direction_css filtresi bir css dosyasını sağdan sola yazılan diller için «ters çevirmeye» yarar. Eğer ters çevrilecek css’in ismi style.css ise bu filtre style_rtl.css isimli yeni bir dosya oluşturur(asıl dil sağdan sola yazılıyorsa) ; eğer böyle bir dosya yoksa otomatik olarak bir RTL sayfası oluşturup tüm left’leri right ile veya tam tersini yaparak değiştirir (ve bu sayfayı IMG/cache-css/ dizinine kaydeder). Genellikle #CHEMIN etiketine uygulanır : [(#CHEMIN{style.css}|direction_css)].

2. Özel alan ve yönetim

AJAX’ın eklenmesi

Özel alan, deneme amaçlı olarak AJAX’ın gezinti elemanlarını (daha doğrusu AJAH : HTML elemanlar direkt olarak hizmet birimi tarafından oluşturulur) içerir (bazı işlevler MSIE’de aktif değildir). Bu işlevler sayfanın tamamını yeniden yüklemeden zengin gezinti olanakları sunar. Bu tip elemanlar özellikle «büyük» sitelere (çok sayıda başlık ve makale içeren sitelere) yöneliktir.

Belirli bir sayıdaki başlıktan sonra, aktif elemanın (örneğin bir makalenin)bulunduğu başlığı seçmeye yarayan kayan mönü, sitenin yapısını gösteren dört sütunlu küçük bir gezgine dönüşür :

Bu küçük gezgin daha konforlu bir gezinti sağlamasının yanı sıra kendi arama motorunu sunar.

Eleman listeleri (özellikle makaleler) AJAX’tan iki biçimde yararlanırlar:
— çok eleman varsa, 10’ar 10’ar gösterim (makaleler önce 1’den 10’a, sonra 11’den 20’ye vb.) sayfanın tamamı tekrar yüklenmeden gerçekleştirilir, sadece liste yenilenir; sağ üstteki küçük «Daha/Plus» düğmesi, sayfanın tamamını yeniden yüklemeden listenin tamamını görüntüler ;
— çok dilli bir sitedeki makalelerde «Mikrofon» işareti çevirilerin durumunu görüntüler.

Görüntüleme hızı

Özel alanın gösterilmesi Internet Explorer 6’da çok yavaştı; bu gezgin için özel bir kod geliştirildi ve diğer gezginlerle karşılaştırılabilir bir hıza ulaşıldı. Bu gelişme sizi FireFox’a geçmekten alıkoymasın !

Daha hızlı işlem için özel alanda sayfaların sıkıştırılma işlevi iptal edildi.

Kısıtlı yöneticilerin statülerinin gözden geçirilmesi

Bu statü bazı tutarsızlıklar içeriyordu ve tamamen gözden geçirildi. Bu yeni niteliklerden yararlanmak için bu statünün, diğer başlıklara verilmesi de mümkün olmasına rağmen özellikle sektörlere (ilk seviyedeki başlıklara) verilmesi önerilir.

Kısıtlı yöneticiler şu anda kendi sektörlerindeki forumları yönetebilir, upload/login dizininden ftp ile dosya indirebilir, kendi başlıklarını XML biçeminde (aynı dizine) yedekleyebilir, istatistikleri görüntüleyebilirler. özel alanın ana sayfasında sağ üstte bir kartuş yönettikleri başlıkların listesini gösterir ve bunun simetriği olarak bir başlığın ana sayfası da bu başlıktaki kısıtlı yöneticilerin listesini gösterir.

Buna karşılık, bir başlığın yatay yönetim olanakları (anahtar sözcük oluşturulması, hesap açılması, önbelleğin boşaltılması) kısıtlı yöneticilere sunulmaz. Böylece site yöneticileri sitenin gelişimini kontrol edebilir (birbirine benzer anahtar sözcükleri elemek, yeni editörleri tanımak).

Yedekleme sisteminin geliştirilmesi

SQL tablolarının XML biçeminde import / export edilmesi dış tablolara dayanır. Bu yöntem, veritabanı çok büyükse yedekleme yordamının kesintiye uğramasına karşı daha dayanıklıdır ve yedekleme işleminin gelişimini daha sık görüntüler.

Geri yükleme işlemi de hızlandırılmıştır ve eski SPIP sürümlerine göre daha dayanıklıdır. Phpmyadmin alınmış bir XML yedeğini direkt olarak geri yükleyebilir.

Endekslemenin geliştirilmesi

idx alanı bulunan her tablonun hesaba katılması için kodlar genelgeçer bir yöntemle yeniden yazıldı : SPIP artık ek tabloları da endeksleyebilir ve döngüler ve {recherche} kriteri yardımıyla yeniden oluşturabilir.

Sözcüklerin endekslenmesinde çeşitli alanların ağırlıkları ayarlanabilir.

Endeksleme tabloları tek bir tabloda birleştirilir.

İstatistik hesaplarının geliştirilmesi

Giren bağların dha hassas analizi daha anlamlı bir sayım sağlar ve her ziyarette veritabanına bağlanmak gerekmez, böylece hizmet biriminin yükü hafifler.

Diğer yandan, yönlendiren sitelerin gösterilmesi esnasında bu sitelerin ana sayfalarına ait ikonlar bulunur (en azından büyük bir kısmı için). Varsayılan olarak, bu ikonların kaynağı Thumbshots.org sitesidir. Tabii ki bu ikonları sunan site aşağıdaki ayarlardan biriyle değiştirilebilir :

$source_vignettes = "http://open.thumbshots.org/image.pxf?url=http://";
$source_vignettes = "http://msnsearch.srv.girafa.com/srv/i?s=MSNSEARCH&r=http://";
$source_vignettes = "http://pthumbnails.alexa.com/image_server.cgi?id=www.monsite.net&size=small&url=http://";

3. Programlama arayüzü

Kodun yeniden yazımı uzun vadede standart bir programlama arayüzü sunmak için sürdürülmektedir. Bu seksiyondaki bilgiler farklı SPIP eklentilerine (özellikle SPIP-Contrib’deki binlerce katılımın) yeni sürümde çalışma olanağı tanımak ve hatta eski süsürmde bile çalışmasını sağlamaktır. Yine de bu bilgiler SPIP’in (programlama arayüzünün tamamen silbaştan gözden geçirileceği) gelecek sürümlerinde şu veya bu işlevselliğin bulunacağını garanti etmez .

Dosyaların ve dizinlerin yeniden düzenlenmesi

Gördüğünüz gibi, SPIP 1.8 ile kullanılan PHP3’e bağlı .php3 ile biten dosyalar kayboldu. Karışıklığı yok etmeye yönelik bu adım dizinlerin tamamen yeniden düzenlenmesine yol açtı.

Kök dizin artık iskelet dosyalarını ve stil dosyalarını içermiyor, şimdi bu dosyalar dist dizininde tutuluyor. Bu dosyalar hem vazgeçilmez hem de silinemiyor.

Kök dizin artık spip.php skriptini de, index.php dosyasını da içermiyor (bir ayar ile URL’lerde spip.php yerine ./ konmasına izin veriyor. : define('_SPIP_SCRIPT', '') ama varsayılan değeri define('_SPIP_SCRIPT', 'spip.php') çünkü sitenin kök dizininin bu skripti çağıracağından emin olunamaz (bu bir karşılama ekranı ile kullanılan index.html dosyası olabilir).

Diğer skriptler ecrire/ dizininin alt dizinlerine talındılar ve yerleşimleri şöyle :

 • exec/ => özel alandaki sayfaları oluşturan skriptler;
 • action/ => istemciye gönderilecek sayfayı yeniden oluşturmadan veritabanını değiştiren skriptler (bir seçenek tarafından emredilen bir durum değişikliği);
 • base/ => veritabanlarını işleyen işlevler;
 • inc/ => SPIp tarafından kullanılan işlev .

Standart dosyaların aşırı yüklenmesi

Yukarıdaki düzenlemeler sayesindei SPIP’in özel alandaki davranışını kaynakları değiştirmeden değiştirmek olası.

Özel alanın tüm skriptleri şu anda ecrire/?exec=s.... biçimindeki bir kodla çağırılabilir. SPIP bu durumda SPIP_PATH sabitinde bulunan dizinlere bakıp exec/s.php dosyasının olup olmadığını kontrol eder. İlk bulunan yüklenir ve uygulanacak exec_s komutunu tanımladığı varsayılır. Son olarak SPIP uygulanacak exec_s_dist işlevinin tanımını içeren standart ecrire/exec/s.php dosyasını yükler.

Bu davranış biçimi action/a.php dosyalarında tanımlanan action_a_dist işlevleri içinde uygulanır.

(Geçersiz" olarak tanınlanan ama çalışmaya da devam eden) include_ecrire işlevi tarafından değil include_spip işlevi tarafından yüklenen standart kütüphaneler yeniden yüklenebilir. Bir include_spip('inc/nom') çağrısı yapıldığında, SPIP dosyayı SPIP_PATH ile belirtilen inc alt dizininde arayacak ve standart dosyanın yerine bu dosyayı yükleyecektir.

Bu arayüzün, SPIP’e kaynaklara hiç dokunmadan skriptler ve kütüphaneler eklemek için kullanılabileceğini anlamışsınızdır.

Bir işlev üzerinden skriptlerin çağırılması genel değişkenlerin adlandırılması avantajını da getirir ki bu da güvenlik açısından çok faydalıdır.

Bu çalışmanın iki önemli amacı var : plugin (eklenti) sisteminin bütnleştirilmesi ve SPIP kaynaklarınınbir çok site arasında mutualiser edilebilme olanağı.

Eklentiler (Plugin)

Eklenti sisteminin kullanılması; sitenin kök dizininde plugins/ isimli bir dizin varsa « Yapılandırma » mönüsünde yeni bir alt mönü açılır. O zaman yüklenmiş olan eklentiler birer birer etkinleştirilebilir. Daha fazla bilgi için eklentileri yüklemek makalesine bakabilirsiniz.

Şu anda bir çok eklenti hazırlanma aşamasındadır ; geliştirilmeleri asıl olarak SPIP Zone üzerinde yapılmaktadır http://zone.spip.org/trac/spip-zone... ve belgelenmeleri SPIP Contrib sitesinden takip edilebilir.

Kaynakların Mutualisation’u

SPIP kodunun büyük kımının yeniden yazılması bugün bize tek bir dağıtımın, kaynakları kopyalamadan bir defada bir çok siteye hizmet edebilmesini sağlıyor. Bu işlevsellik, bir barındırma firmasında bir çok sitesi bulunan (bir çok MySQL hesabı olan ve hatta "table" ön eki sayesinde tek bir MySQL hesabı olan) kişiye de, (disk erişimini optimize etmek için) müşterilerine anahtar teslimi hizmet sunmak isteyen barındırma firmasına da fayda sağlar. Bu tür bir kurulum, bu makalenin son bölümünde tanımlanan üzerine yükleme sistemi sayesinde her bir kullanıcının SPIP’i kişiselleştirmesini engellemez. Ama buna karşılık, barındırma firmasının müşterilere ait .htaccess dosyalarında (Alias veya RewriteRule) gibi bazı direktiflere izin vermesini gerektirir veya bu işi firmaya ait olan httpd.conf dosyasında (directive VirtualHost) komutu ile kendisinin yüklenmesini bekler.

SQL tablolarının ve birleşmelerin otomatik algılanması

BOUCLE_a(xxx) içeren bir iskelette, xxx tablosu SQl hizmet birimi tarafından tanınan herhangi bir SQL tablosu olabilir. SPIP bu durumda SQl hizmet biriminden bu tabloyu tanımlamasını isteyecektir, böylece iskeleti eğer mevcut ise <span class="base64" title="PGNvZGUgY2xhc3M9InNwaXBfY29kZSBzcGlwX2NvZGVfaW5saW5lIiBkaXI9Imx0ciI+eHh4PC9jb2RlPg=="></span>.nom alanına erişim gibi benzer her türlü #NOM etiketi yorumlayarak derleyecektir. Bu alanlar döngü kriterlerinin içinde de algılanırlar.

BOUCLE_a(table table1 ... tablen) döngüsü içeren bir iskelette ek tablolar benzer alanlar üzerinden eklenecek adaylar olarak görüleceklerdir. Bu konuyla ilgili olarak, belgelendirme esnasında daha somut örnekler verilecektir.

Diğer geliştirmeler

-  Gözden geçirmelerin izlenmesi etkinleştirilmişse bir makalenin bir önceki sürümüne geri dönmek olanağı vardır.

-  Kısayolların düzenlenme çubuğu Safaride de mevcuttur.

Kurulum ve güncelleme

spip_loader : SPIP 1.9 otomatik kurulumu için yeni bir spip_loader.php hazırlanmıştır ve şu adrese konmuştur (/spip-dev/INSTALL/). Bu dosya, el ile yapılan kurumla aynı zip dosyayı indirir ve zip dosyanın açılması görevini kendi yüklenir. spip_loader’la ilgili diğer yenilikler : dosya çoklu dillidir, kalıcı sürüm yerine bir geliştirme sürümü (SVN) yüklemesi için düzenlenmesi çok basittir.

SPIP’in eski sürümlerinden yeni sürüme terfi için, SPIP 1.9’un tüm dosyalarını önceden yaptığınız gibi kendi kurulumunuzun istüne kopyalarsınız. Ama, dosyaların derin biçimde yeniden düzenlendiğini dikkate alırsanız sizi pek de tatmin etmeyecek bir karışım elde edebilirsiniz. «Temiz» bir güncellemenin nasıl yapılması gerektiğini açıklayan daha detaylı bir belge için : article 3370.

* *

Tüm yenilikler yavaş yavaş referans dosyalarına eklenecektir. Daha teknik noktalar hakkında çok daha detaylı makaleler şu anda hazırlanma aşamasındadır.

Genel olarak SPIP’in belgelendirilmesini geliştirebilmek için yardıma gereksinimimiz var : yazmaktan, okumaktan, kontrol etmekten veya düzenlemekten çekinmeyin.

Bu yeni sürüme (listelerde veya trac adresinde) sorunları belirterek veya fikiri resim, belge vererek, kullanıcılara destek veye eğitim vererek katılanlara binlerce teşekkürler.

Yazar : mega Publié le : Mis à jour : 05/04/23

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Türkçe