SPIP 1.7, 1.7.2

[SPIP 1.7.2]

[SPIP 1.7.2] yeni kriterler ve komutlar ekliyor ve hata düzeltmeleri içeriyor...

[SPIP 1.7.2] yeni kriterler ve komutlar ekliyor ve hata düzeltmeleri içeriyor, özellikle :

Çince SPIP

Çince mevcut dil listesini tamamladı : arapça, bulgarca, créole réyoné, danca, almanca, ingilizce, esperanto, ispanyolca, farsça, fransızca, galce, italyanca, hollandaca, oksitan (7 sürüm), polonyaca, portekizce, vietnamca... ve çince !

Otomatik ikon oluşturulması

— GD yerine eğer hizmet biriminde bu kütüphane «imagick» php modülü olarak mevcutsa veya komut satırında «convert» komutu ile ImageMagick kullanılabilir. (NB: eğer fink (Mac OS X) kullanıyorsanız inc_version.php3 dosyasında erişim yolu belirtilmelidir /sw/bin/convert). ImageMagick genellikle daha iyi grafik sonuçlar verir.
— GD veya ImageMagick kütüphanesi olsun ikonlar gerektiğinde yeniden oluşturulur (yani eğer oluşturma yöntemini veya boyutunu değiştirirseniz bunları silebilirsiniz).
— Dikkat: Tercih ettiğiniz ikon oluşturma yöntemini belirlemek için sitenin ileri konfigürasyonlarını öğrenmeniz gerekir. Eğer bir çok yöntem varsa resmin üzerine tıklayınız ; eğer «imagick» mevcutsa onu «convert»’e yeğleyiniz: çağrı yöntemi daha «temizdir».

Seçime bağlı kriterler

Seçime bağlı kriterler bir çok kullanımı olan döngülere izin verir : bir kritere soru işareti eklemek onun dikkate alınmamasına yeter. Bu da backend-dist.html döngülerinin «sadece arapça makaleler» (backend.php3?lang=cpf) veya «7. başlık ve ve alt-başlıkları» (backend.php3?id_rubrique=7)özelliklerini koruyarak inanılmaz derecede kolaylaşmasını sağlar.

Döngü şu biçimi alır :

<BOUCLE_backend(ARTICLES){lang?}{branche?}{par date}{inverse}{0,10}>

Çokdillilik cephanemizi tamamlayan ipuçları :

— {lang_select} kriteri (AUTEURS) döngüsü için normalde yapılmayan dil seçimine zorlar, (tersine, {lang_select=non} kriteri (ARTICLES), (RUBRIQUES) ve (BREVES) döngülerine dil seçimini yapmamalarını söyler).

— $forcer_lang kişiselleştirme değişkeni SPIP’e ziyaretçinin bir dil kurabiyesine sahip olup olmadığını kontrol etmesini ve eğer sahipse ilgili sayfaya göndermesini söyler. SPIP’te standart olarak gelen özel alana bağlantı sayfası tam olarak bu görevi gerçekleştirir.

— #MENU_LANG (ve #MENU_LANG_ECRIRE) komutları ziyaretçiye «bu sayfa şu dildedir...» biçiminde bir seçim yapması için bir dil mönüsü sunar. İlk komut sitedeki dil listesini sunar; ilincisi özel alandaki dil listesini sunar (özel alana bağlantı sayfasında kullanılan dil).

— son olarak, seçimlik kriterler sitenin ister tüm makalelerini tüm dillerde göstermek için, ister URL’de belirtilen dildeki makaleleri aynı döngüyü (aslında aynı iskeleti) kullanmaya olanak tanırlar. Bu, örneğin, arama döngülerinde faydalı olabilir:

<BOUCLE_recherche(ARTICLES){lang?}{recherche}{par points}{inverse}{0,10}>

Ufak şeyler

— SPIP 1.7.1 önündeki paragraf atlama işaretine uymayan bir imge hatası getirmişti.
— istatistiklerin gösterilmesi esnasında (site ziyaretleri için) ve bir makalenin popülerliği için (bir makalenin ziyaretleri için) gün sonundaki sonucun ortalamaya dayalı bir «previzyonu» verilir. Olabildiği kadar...

* *

SPIP 1.7.1 şu yenilikleri getirmişti :

Arama motoru :

-  Forumların ve dilekçelerin endeklenmesi. Dikkat, forumlar "thread" başına endekslenir, mesaj başına değil.

-  Sıralamanın geliştirilmesi {puan sıralaması ile} : belirtilen sözcükleri içeren makaleler (belirtilen sözcükle başlayan sözcüklere içeren makalelere göre) daha çok puan kazanırlar; aynı biçimde, eğer bir aramada birçok sözcük varsa tüm sözcükleri içeren makaleler liste başında yer alırlar. Yani arama motoru daha tutarlı sonuçlar üretmektedir.

-  Almance ve Vietnamca makaleler için motorda geliştirme :

  • Almancada «über», «ueber» veya «uber» yazılarak bu üç sözcüğün birincisinin («über») bulunması sağlanabilir; «ueber» bunun «karmaşık» bir transliterasyonudur ve «uber» ise «basit» bir transliterasyonudur.
  • Vietnamca’da çok sayıda aksan vardır : «Người» sözcüğünü bulabilmek için şunlar denenebilir
    • doğru aksanları kullanmak
    • aksan kullanmadan «nguoi» biçiminde yazmak
    • «ngu7» biçiminde aksanları rakamlarla kodlayarak yazmak
    • Teknik not: «ngu+» biçiminde arama yapabilmek için (yani direkt olarak Internet’teki alışılagelmiş transliterasyonu kullanarak), bunun için bir ön-işlem yapmak gerekir $_GET['recherche'] burada '`?~.^+(- işaretleri 123456789 ile değiştirilir; tabii ki SPIP standart olarak bu işlemi yapmaz çünkü bu işlem sadece Vietnamca aramalarda geçerlidir.

-  Arama sonuçlarının üzerlerinin çizilmesi utf-8 ile uyumludur.

İskeletlerde :

-  {HER ŞEY} kriteri eğer bir (BAŞLIKLAR) döngüsünde kullanılırsa boş başlıkları da gösterir

-  Başlık veya makale listelerinde bir makaleye giden yolu #EXPOSER komutu ile vurgulamak (Bakınız belge).
-  «backend» dosyaları için yeni bir filtre : |texte_backend
-  Forum cevaplarındaki sayı-başlıklarının sistemli olarak silinmesi
-  Bir iskeletei bir parametre yardımıyla lang=... çağırmak olasıdır
-  Aynı şekilde <INCLURE(...){lang}> veya <INCLURE(...){lang=xx}> komutları da çalışır ve bir iskeleti arayıp bulabilir (dosya makale.xx.html).
-  (FORUMS) döngülerinde id_auteur eklenmesi
-  (SYNDIC_ARTICLES){url==...} döngülerinde kriter uygulama seçeneği
-  #URL_AUTEUR komutu
-  |couper{} filtresi daha zeki, özellikle çok kısa olanlar için ([(#TITRE|couper{5})] 5 karakter verecektir).
-  |reduire_image filtresi ister gd kitaplığı (veya gd2) ister width=... height=.... komutu ile üretilen HTML dosyada resimleri kolayca küçültme olanağı tanır Typographie:

-  <poesie>...</poesie> komutunun eklenmesi : bu komut şarkı sözlerini veya şiir satırlarını satır atlama özelliği ile birlikte kullanmamıma olanak tanır.
-  Daha esnek tipografi yönetimi (Fransızca’da) (Whoah!??!!).

Özel alanda :

-  ecrire/articles.php3?id_article=x «ayrılamaz bölümlerin gözden geçirilmesi (révision des insécables)» gri olarak göstererek kolaylık getirir (bu ayar ecrire/mes_options.php3 dosyasında yapılmalı).
-  yazar listesindeki mesajlaşma düğmelerinin geri gelşmesi

Deneysel işlevler :

-  typo() ve propre() fonksiyonlarında özel yamalar için giriş noktasının yaratılması
-  $cookie_path seçeneğinin eklenmesi (dış skriptlerle Spip’te gezinebilmek için Spikini).

* *

SPIP 1.7 (3 Ocak 2004) SPIP’in (Sıklıkla istenen çok-dilli site oluşturmayı gerçekleştirerek)uluslararasılaştırılmasını tamamlıyordu. http://www.spip.net adresindeki resmi sitenin kendisi de çok-dillidir (istekliler çevirilerine devamedebilirler : http://www.spip.net/rubrique4.html).

Veritabanını yedeklemek

SPIP’i güncellemeden önce veritabanını yedeklemeniz önerilir. Bunun için, Özel Alan’ın « Site Yönetimi» bölümüne ve sonra « Site Bakımı » bölümüne gidiniz, « Veritabanı Yedekleme »’ye tıklayınız. Yedekleme tamamlandığında (bunun için ecrire/data dizininde ozel bir isimle bir dosya yaratmalısınız), sonuçta oluşan dosyayı kullanabilirsiniz (dump.xml veya dump.xml.gz).

Bu yedeklemeden sonra SPIP’i aşağıda anlatılan biçimde güncelleyebilirsiniz.

Eğer bir problem oluşursa ve yukarıda oluşturduğunuz yedek geri yüklenecekse : yedek aldığınız SPIP uyarlamasını yükleyin (ÇOK ÖENMLİ) ! Sakın 1.7 altında (örneğin) 1.6 uyarlaması ile aldığınız yedeği geri yüklemeyin ! Doğru SPIP uyarlamasını yüklediğinizde aldığınız yedeği geri yükleyebilirsiniz.

Tam bir yedek almak için IMG/ dizininin de tamamen kopyalanması gerektiğini unutmayın. Bu dizin logoları, resimleri, yazım arayüzü ile yüklediğiniz dosyaları içerir.

Önemli: bu yedek sadece basit bir önlemdir. Her şey doğru biçimde çalışıyorsa bu yedeği geri yüklemeniz gerekemez. Güncellemeyi yapmadan önce veritabanını silmeyin, bu hem gereksiz hem de tehlikelidir !

Güncellemek

Güncelleme yordamı her zamanki gibidir. İki seçeneğiniz vardır :

-  Otomatik spip_loader.php3 kurulum dosyasını kullanmak : bu dosyayı http://www.spip.net/spip-dev/INSTALL, adresinde bulabilirsiniz. Otomatik olarak sizdeki uyarlamanın yerine kurulacaktır.

Not: eğer otomatik kurulum sizin sisteminizle uyumlu değilse spip_loader.php3 sizi uyaracak ve aşağıda anlatılan biçimde el ile kurmanızı isteyecektir.

-  SPIP 1.7’yi el ile sitenize indirin. Bunun için, şunları yapmalısınız :

1. http://www.spip.net/spip-dev/DISTRIB dizinindeki arşivlerden birini seçiniz; tüm dilleri içeren tam uyarlamayı veya tek dilli ve daha az yer kaplayan uyarlamalardan birini seçiniz.

2. Bu arşivi kendi makinenize indiriniz. Uygun bir program yardımıyla dosyaları açınız. (örneğin Windows için Winzip).

3. Açılan dosyaları FTP ile hizmet biriminize yollayınız. Tabii ki bu yeni dosyaları da eski uyarlamadaki dosyalarınızı yolladığınız dizine koymalısınız.

Yeni uyarlama hazır olduğunda sisteme veritabanını güncelleme olanağı tanımalısınız. Bunun için size ecrire/data dizininde özel bir isimde bir dosya yaratmanız söylenecektir. Bu güvenlik önlemi güncellemeyi yapan kişinin gerçekten bu işlemi yapma yetkisinin olup olmadığını sınamak içindir.

Not : eğer herhangi bir sebepten ötürü özel alana ulaşamaz duruma düşerseniz ecrire dizinindeki inc_connect.php3 dosyasını silerek kurulum işlemini baştan başlatabilir ve yeni bir hesap açabilirsiniz.

SPIP güncellendikten sonra 1.7 uyarlamasının getirdiği yeniliklerden yararlanabilirsiniz. Bunlar daha ileride detaylandırılmıştır.

İyi şanslar ve iyi yayınlar

SPIP ekibi.

Çok-dilli siteler

1.6 uyarlaması SPIP’e bir çok dilde çeviri olanağı tanımış ve farklı dillerden yazar olanağı vermişti. 1.7 uyarlaması halka açık bölümün de fazla çaba harcamadan çok-dilli olabilmesini ekledi (bir kaç seçeneği değiştirerek). Bu büyük işlev (tarih ve form yayınına izin veren, tipografi seçimine olanak tanıyan, makale çevirilerini yöneten) ayrık dokümantasyon makalelerinin konusunu oluşturuyor.

Çok-dillilik bir çok aleti de beraberinde getiriyor :

-  Özel konfigürasyon seçenekleri
-  Makaleler arası çevirilerin yönetimi
-  Her dilde çevirilerin yönetildiği sayfalar
-  Halka açık bölüm için bir çok dilde hazırlanmış önceden-çevrilmiş zincir paketleri

Uluslararasılaştırmanın devamı

Dil paleti genişledi, SPIP şu dillere çevrildi :
-  Fransızca
-  İngilizce
-  Hollandaca
-  Vietnamca
-  İspanyolca
-  Arapça
-  Farsça
-  Kreolce
-  Almanca
-  Danimarkaca
-  Esperanto
-  İtalyanca
-  Bulgarca
-  Polonyaca
-  Katalanca
-  Portekizce
-  Oksitan’ın 7 varyantı

Siteniz SPIP’le birlikte gelen metinler sayesinde bu çevirilerden yararlanabilir. Bu sistemi SPIP 1.7’de varsayılan olarak yüklenen iskeletlerde çalışırken görebilirsiniz : sitenin veya bir makalenin dilini değiştirin, sayfayı ve bağlı ortak metinleri yeniden oluşturun (gezinti, tarihler, formlar...). Hepsi seçilen dilde görüntülenecektir !

Yeni sitemizde dokümantasyon da çeşitli dillere çevrilmekte(http://www.spip.net). Bütün bunlar çok önemli bir çalışmayı temsil ediyor ve çok sayıda yeni katılımcı var (randevu yeri « çevirmenlerin alanı »).

Diğer önemli değişiklikler

Özel Alan :

-  Önemli düzenleme alanlarının üstünde kısayol grafiklerini içeren bir çubuk bulunuyor (makale metni, kısa haberi forum). Bu çubuk yeni başlayanlara düğmeler yardımıyla klavye kullanmadan temel kısayolları öğrenme olanağı tanıyor.

-  Login ekranında bir kaç gün tanınm aolanağı var, böylece sürekli olarak şifre girmekten kurtuluyoruz.

-  Kişisel takvim (ajanda)

Calendrier mensuel
L’interface du calendrier différencie davantage les éléments éditoriaux (publication d’articles et de brèves) et les rendez-vous (annonces à tous les participants et messages personnels).
Affichage d’une journée
La colonne principale affiche l’intégralité des rendez-vous. Le code couleur permet de repérer les pense-bêtes (bleu), les rendez-vous avec d’autres participants (verts) et les rendez-vous qui concernent tout le monde (jaune).
Dans la colonne de gauche, un bouton permet de revenir à aujourd’hui, et des calendriers réduits facilitent la navigation d’un jour à l’autre.
Dans la colonne de droite (non montrée dans cette copie d’écran), on trouve l’affichage graphique de la journée suivante.

-  Site yaşamını takip etmek için bir sayfa var. Bu sayfa öneri adreslerini (RSS) elde etme ve sitedeki olayları takvime ekleme (iCal formatında) olanağı tabıyor.

-  Sitenin tamamında yeni gezinti sistemi.

Le nouveau système de navigation

Halka açık site :

-  DOCUMENTS döngüsü için #DATE komutunun eklenmesi.

Ufak düzeltme ve eklemeler

Özel Alan :

-  Site için bir gönderici adresi belirtilebilir (eğer boş bırakılırsa, daha önceden olduğu gibi göderenin adresi gönderilen ile aynıdır).

-  Veritabanının güncellenmesi esnasında SPIP önce veritabanına erişim haklarının var olup olmadığını kontrol eder, aksi halde hata mesajı verir.

-  Gelinen adreslerin (referrer) görüntülenmesi tamamen gözden geçirildi.

-  mes_options.php3 için 2 ek konfigürasyon değişkeni eklendi: SPIP’in REMOTE_USER (.htaccess) kullanıcısının ve/veya http tanımlaması(authentification) bağlantılarını kanul etmemesi istenebilir.

-  Şifreler aksan içerebilir (iso-8859-1 tipinde 8 bitlik bir yelpazede, ama utf-8 olmaz...)

Halka açık site, iskeletler :

-  Halka açık bir forumda bir mesaj yollandığında kullanılan isim ve adres bellekte tutulur ve aynı oturumda başka mesajlar gönderilmek istendiğinde otomatik olarak doldurulur. Bu, foruma sıklıkla katılıyorsak sürekli olarak aynı isim ve şifreyi defalarca yazmamızı önler.

-  Yayınlanmayan bir makaleye karşı düşen sayfalar artık önbelleğe alınmıyor

-  Hizmet birimi sayfayı haırlayamadığında veya sayfa önbellekte bulunamadığında boş sayfa yerine hata mesajı verir (örneğin arama motorunda MySQL hazır değilse).

-  İskeletlerde MySQL hatalarının daha net verilmesi.

-  Halka açık forumlarda küçük bir hatanın giderilmesi : bazı durumlarda sayfa yorum eklendiğinde otomatikman hazırlanamıyordu.

-  Hiyerarchie döngüsünde tekrar (doublon) hatasının giderilmesi.

-  Ziyaretçiler için : #INTRODUCTION komutunun mes_fonctions.php3 dosyasının içine yeni bir giriş fonksiyonu eklenerek yeniden tanımlanabilmesi (...). Başlamak için inc-calcul.php3 dosyasındaki calcul_introduction fonksiyonu kullanılabilir.

Site içeriği ve diğerleri :

-  makalelere nom_site ve url_site alanlarının eklenmesi (site konfigürasyonunda «lien hypertexte», ile etkinleştirilmesi). #NOM_SITE ve #URL_SITE komutları bu değerlerin gösterilmesini sağlar.

-  Arap harflerinin gösterilmesine destek (windows-1256 ve iso-8859-6)

-  Dış kütüphane kullanımı için URL konfigürasyonu ( «[?aranan sözcük]» tipindeki kısayollar için) şimdi daha basit bir yazım biçimini kabul ediyor ("url_glossaire_avec_des_%s" biçiminde. %s "aranan sözcük" ile yer değiştiriyor).

-  MySQL 4.1.0 uyumluluğu

-  Yük işletim mekanizmasının eklenmesi (daha ziyade servis sağlayıcılara yönelik) : SPIP ecrire/data/ dizininde lock isimli dosyanın var olduğunu görürse ve bu dosya çok eski değilse (10 dakikadan yeni), çok gerekli olmayan hesaplamaları yapmaz : endeksleme, istatistik vs.

-  Yeni tipografik kısayol «<quote> ... </quote>», bir metinden alıntı yapmak için (halka açık forumlarda).

-  ve çeşitli düzeltmeler ve iyileştirmeler.

Yazar : mega Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, Türkçe