Tüm özellikler

SPIP’in tüm özellikleri

SPIP’in kurulumu, kamuya açık site, önbellek hizmeti, arama motoru, site yapısı, makaleleri kısa haberler, forumlar, dilekçeler, istatistikler...

Kurulum

SPIP kurulumu diğer sistemlere göre çok basittir:

-  Kurulumu yapmak için hiç bir teknik bilgi gerekmez (ne PHP,ne MySQL).

-  Konfigürasyon çevrimiçi olarak çok basit bir arayüz ile yapılır (acaip kodlar içeren bir konfigürasyon dosyasının değiştirilmesi gerekmez).

-  Sadece bir tek SPIP sürümünü dağıtıyoruz; bu sürüm zamanla gelişebilir ama sağda solda arayacağınız «yama dosyaları» geliştirerek işi komplike etmemeye çalışıyoruz (örneğin SPIP’i şu veya bu servis sağlayıcıya uyarlamak için).

Kamusal site

SPIP kullanarak oluşturulan kamusal site şu özelliklere sahip olur:

-  Site yöneticisi tarafından, ne Php ne de MySQL bilgisi kullanmadan tamamen uyarlanabilen arayüz; SPIP’in arayüzü görece basit sayılabilecek bir dil eklediğimiz HTML ile programlanır; SPIP, (phpNuke’ta olduğu gibi) «üç kolonlu» trois colonnes bir sayfa düzeni empoze etmez.

Klâsik HTML arayüzü ziyaretçilere sunulabilecek yegâne yöntem değildir. Aynı içerik ve bilgiler çok farklı biçimlerde sunulabilir. Örneğin:
— sendikasyon dizileri XML/RSS biçiminde,
— bir takvim iCalendar biçiminde,
— Wap gezintisi (WML biçiminde),
— Macromedia Flash gezintisi (ne yazık ki özgür bir biçimle değil)...
ve uğraşmak isteyenler için daha bir çok biçimde (iMode için cHTML, XPressTags, Indesign için XML...).

-  SPIP her bir sayfa için tek tek önbellek sistemine sahiptir: sayfalar tek tek (veritabanı bilgilerinden yola çıkılarak) hesaplanır ve bir önbellek dosyasında saklanır; böylece hizmet birimi çok sayıda MySQL çağrısı alsa bile yavaşlamaz ve site veritabanı hizmet birimi arızalansa bile erişilebilir durumda kalır.

-  SPIP sözcük endeksleme temeline dayanan küçük bir arama motoru içerir.

Site yapısı

SPIP ile çalışan bir sitenin yapısı başlık hiyerarşisi üzerine kurulmuştur. Aslında başlık sayısında sınır yoktur: bir başlık sayısız alt-başlık içerebilir, bu alt-başlıklar da başka alt-başlıklar içerebilir vb. Böylece sitenin yapısı iç içe çok sayıda başlık ve alt-başlıktan oluşturulur.

Makaleler

SPIP ile bilgi yayınlamanın temel elemanı makaledir. Herhangi bir başlık altına istendiği kadar makale yerleştirilebilir.

-  Makalelerin hazırlanması çok basittir. Web üzerinden grafik bir arayüz aracılığıyla gerçekleşir.

-  Bir makale onun yapısını düzenleyen bir çok elemandan oluşur: başlık, üst-başlık, alt-başlık, tanım, "chapeau", ana metin, son not.

-  Fransızca temel yazım kuralları otomatik olarak uygukanır (soru ve ünlem işaretlerinden önce ayrılamaz boşluklar vs.).

-  Belleksel (mnemonik) kısaltmalar yazıyı, hipermetin bağlarını ve dipnotları kolaylaştırırlar... SPIP ile bir makale hazırlamak bir e-posta yazmak kadar kolaydır.

-  Grafik arayüz makalelere basitçe resim eklemeye izin verir ve böylece her makale kendi özel logosuyla işaretlenebilir.

-  Her makale için bir veya birkaç anahtar sözcük belirtilebilir.

-  Çevrimiçi yayınlanma tarihi otomatik olarak yönetilir(gerektiğinde değiştirilebilir); makaleye orijinal yayın tarihi gibi ikinci bir tarih atanabilir (örneğin, bir basılı dergide önceden yayınlanmış bir makale).

-  Yönlendirme («hayalet» makaleler) : SPIP, site yapısına entegre olan ve makalenin içinde görüntülenen hayalet makale yaratmanıza izin verir, ama aslında yazar tarafından belirtilen bir adrese yönlendirir (aynı sitede, hatta başka bir sitede). Bu işlev mevcut bir sitenin var olan statik metinlerinin SPIP’e dönüştürülmesini kolaylaştırır.

Kısa haberler

SPIP, makalelere ek olarak bir de küçük bilgi notları yayınlamayı kolaylaştıran kısa haber sistemi içerir (basılı dergiler veya Web dergileri gibi).

-  Kısa haberlerin yapısını düzenlemeyi ve yerleştirilmesini kolaylaştırmak için, kısa haberler sadece sitenin ana başlıkları (sitenin kök dizinindeki başlıklar) altına yerleştirilebilir.

-  Kısa haberlerin yapıları basittir: bir başlık ve metin; her kısa haber çok basitçe bir hipermetin bağıyla tamamlanabilir.

-  Bir kısa haberin yönetilmesi basitleştirilmiştir (iki düğme: yayınla veya reddet).

-  Her kısa haber kendi logosunu kullanabilir.

-  Site yöneticisi tüm sitede kısa haber kullanımını yasaklayabailir.

Forumlar

SPIP’te bir forum sistemi vardır.

-  Forumlar makalelere (bir makaleye bir forum), başlıklara ve kısa haberlere bağlanabilir. Site yöneticisi kendi arayüzünü, her makalenin kendine ait bir forumu olması için veya aynı başlık altındaki bir çok makalenin bir tek forumu olması için programlayabilir.

-  SPIP bir çok forum tipi arasından seçim yapılmasına olanak tanır: «özgür» forumlar (sonradan kontrol edilir, makaleler anında yayınlanır, yöneticiler istenmeyen mesajları sonradan silerler); önceden kontrol edilen forumlar (katılımlar bir yönetici tarafından onaylandıktan sonra yayınlanırlar); abonelik sistemiyle çalışan forumlar (mesaj göndermek isteyen her katılımcı önce e-posta adresini belirtir ve bi rşifre alır).

SPIP ayrıca, özel alanda redaktörler arası yazışmalar için özel forumlar da içerir.

Dilekçeler

Bir makale bir kaç tıklamayla çevrimiçi bir dilekçe haline getirilebilir.

-  SPIP dilekçeleri e-posta yoluyla otomatik olarak onaylanabilir: imzalayan kişi imzasının geçerliliğini konfirme etmek için bir onay mesajı alır.

-  Dilekçe tipi çok kolayca konfigüre edilebilir: böylece e-posta yoluyla sadece bir imza empoze edilebilir, bir web sitesi dilekçede belirtilebilir (bu durmda URL’Nin geçerliliği otomatik olarak kontrol edilir) ve imzaya eşlik eden mesajlar kabûl veya reddedilir..

İstatistikler

SPIP makalelerin ve başlıkların popülaritesini ölçmek için çok basit bir istatistik sistemi içerir.

Redaktörler/yöneticiler

SPIP ile hazırlanan bir site tek bir kişi veya bir redaktör grubu tarafından yönetilebilir.

-  SPIP iki erişim seviyesi önerir: qui gèrent notamment la structure du site et la validation des articles, et les rédacteurs, qui proposent des articles.

-  Redaktör ve yönetici saysısı sınırsızdır.

-  Kamusal sitenin kullanıcılarına redaktör olmaları için kayıt olmaları önerilebilir (kayıt yordamı SPIP tarafından otomatik olarak kontrol yönetilir.).

-  Her yazar indirilebilir özel bir içerebilir (örneğin bir kimlik fotoğrafı).

Sendikasyon

SPIP, phpNuke veya başka sistemlerle oluşturulan siteler son yayın tarihlerini içeren dinamik bir dosya içerirler. SPIP bu tür dosyaları inceleyebilir ve böylece başka sitelerdeki değişiklikleri belirleyebilir:
-  istendiği kadar sendikalı site eklenebilir;
-  sendikalı siteler kendi sitelerinin başlıklarına bağlıdır; böylece başlığın ana temasını işleyen sitelere bağ verilebilir.

Halka açık sitenin grafik arayüzü

Halka açık sitenin grafik arayüzü çok esnektir. Çok basit (ama SPIP’e özgü) bir dil yardımıyla istenen grafik arayüz oluşturulabilir.

SPIP altında özgün bir grafik arayüz oluşturmak için ne Php ne de MySQL bilmek gerekmez.

Bu arada, önbellek sistemi Php ile tamamen uyumludur: site yöneticisi, eğer isterse, iskeletlerde Php fonksiyonlarını veya Cgi geçişlerini kullanabilir. Yani SPIP özel skriptlerle zenginleştirilebilir veya eksik fonksiyonları tamamlanabilir (örneğin: sayaç, daha güçlü arama motoru vs.)

Özel sitenin arayüzü

Siteyi yönetmeyi sağlayan özel bölüm basit kullanımlı eksiksiz bir grafik arayüz içerir.

-  Bu arayüz her bir redaktörün veya yöneticinin ve sitenin etkinliklerine göre uyarlanır. Böylece her yazar kendi makalelerine hızlı biçimde erişebilir ve önerilen makaleler her kullanıcıya bildirilir. Redaktör veya yönetici olunmasına bağlı olarak arayüz değişiklik gösterir.

-  Her kullanıcı kendi arayüzünü kişiselleştirebilir. Sadece temel işlevler sunan basit bir arayüz ile tam bir arayüz arasında seçim yapabilir. Ayrıca grafik biçimi de biraz değiştirebilir.

-  Bir sitede bir çok redaktör varsa SPIP bir ortak kullanım aracına dönüşür: makaleler üzerinde tartışma, onaylama sistemi, aynı makale üzerinde ortaklaşa çalışma...

Sitenin parametrelerinin ayarlanması

SPIP’te sitenin halka açık bölümü ve içerik yönetimi tamamen ayrılmıştır (örneğin, özel alanda halka açık bölümün ekranının fon rengi ayarlanmaz), ama özel alandaki bazı davranışlar konfigüre edilebilir:
-  makalelerin bazı elemanlarının onaylanması veya reddedilmesi: böylece üst-başlık, alt-başlık, tanımlama, ps, önceki yayın tarihi veya anahtar sözcükler engellenebilir;
-  kamuya açık forumlar konfigüre edilebilir (veya engellenebilir);
-  makaleleri belirtilen tarihlerden önce yayınlamaya izin verilip verilmediğini belirtmek (bu seçenek örneğin tatile çıkmaya olanak tanır, bu arada site makale yayınlamaya devam eder);
-  kısa haber sistemi engellenebilir (aslında bazı siteler bunu hiç kullanmazlar; engellenmesi redaktörlerin arayüzünü basitleştirmeye olanak tanır);
-  istatistikler aktive edilebilir veya engellenebilir;
-  arama motoru aktive edilebilir veya engellenebilir.

Yönetimin izlenmesi

Yönetimin izlenmesini kolaylaştırmak için bir çok seçenek sunulmuştur:

-  makalelerin yazarlarına ait forumlara katılımları göndermek; bir ziyaretçi bir makalenin altına ileti yolladığında bu makalenin yazarı e-posta ile haberdar edilir;

-  yönetim etkinliklerinin izlenmesi; eğer site bir redaktör ekibinin meyvesi ise, yönetim etkinlikleri ile ilgili önemli duyurular bir e-posta adresine otomatik olarak iletilebilir (ideal olanı tabii ki bunun bir e-posta listesi olmasıdır); böylece bir makale yayınlandığında veya yayına önerildiğinde bu listenin üyeleri bilgilendirilmiş olur;

-  yeniliklerin duyurulması; SPIP yöneticiler tarafından belirlenen bir sıklıkla otomatik sitedeki son yayınların listesini olarak bir e-posta ile gönderebilir.

Veritabanının yedeklenmesi ve ihraç edilmesi

Sİte yöneticisi veritabanını yedekleyebilir (bir dosya yaratılır); eğer hizmet birimi izin veriyorsa bu yedek sıkıştırılmış bir dosyaya yapılır, böylece ftp ile indirilmesi kolay olur. SPIP tabii ki bu dosyayı ihraç etmeyi sağlayan fonksiyonu içermektedir.

Yazar : mega Publié le : Mis à jour : 23/08/23

Traductions : عربي, català, corsu, Kréol réyoné, Deutsch, English, Español, فارسى, français, italiano, Nederlands, Nederlands, òc lengadocian, polski, Português do Brasil, Türkçe, українська