[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Stiahnuť

Filtre

Nuansy šablón

Júl 2013

Všetky verzie tohto článku:


Ak CYKLY umožňujú štrukturovať stránku logicky, ostáva už len esteticky upraviť jej obsah. SPIP vám sám nevie vytvoriť takú stránku, ale môžete na to použiť niektoré z jeho filtrov.

Text uložený v databáze existuje ako blok textu, a tak ho budete chcieť upraviť predtým, ako bude zobrazený na obrazovke. Na to slúžia filtre:

-  najpoužívanešie filtre (používajú sa automaticky) sú |typo|propre; prvý slúži ako kontrola typografie, ktorého hlavnou úlohou je vložiť pevné medzery tam, kde sú potrebné (prečítajte si internetového pomocníka SPIPu); druhý sa stará o formátovanie odsekov a používanie štýlov v texte označenom skratkami SPIPu (kurzíva, tučné písmo, dolný index, atď.) – podľa predvolených nastavení sa používa iba na dlhé texty (#TEXTE, #CHAPO, atď.)

-  veľmi užitočné sú aj ostatné filtre: napríklad |majuscules (zmení text na veľké písmená), |justifier (zarovná text do bloku), |aligner_droite (zarovná text doprava), alebo "ezoterický" |saison (ročné obdobie – ktorý vypíše "leto", ak je premenná dátum od 21. júna do 20. septembra).

Na to, aby sme mohli použiť filter, treba dať premennú do okrúhlych a hranatých zátvoriek (dôsledky uvidíme neskôr): [bla bla (#VARIABLE|filter) bla bla]

Filtre sa dajú zreťaziť [1] takto: [(#DATE_REDAC|saison|majuscules)] zobrazí "ZIMA"

Cvičene, ktoré sa týka všetkých lekcií až doteraz: Skúste zobraziť veľkými písmenami nadpisy 10 najnovších článkov v rubrike odoslanej v kontexte a do hornej časti stránky nechajte vypísať aktuálne ročné obdobie (tzn. ročné obdobie, v ktorom bol najnovší článok publikovaný).

...

Prečo tie zátvorky? Predpokladajme, že v databáze sú články s dátumom a niektoré bez dátumu. Premenná #DATE sa rovná "2003-07-01 10-53-01" (formát MySQL) v prvom prípade, a "0000-00-00 00-00-00" v druhom prípade. Na to, aby sa dátum zobrazil v peknej forme, použijeme v šablóne tieto riadky:

Tu filter |affdate vypíše dátum písmenami (v podobe "1. júl 2003"), ale ak je dátum neznámy, vypíše nulový reťazec (rovný "0000..."). Hranaté zátvorky sú v texte, na oboch stranách dátumu, ktorý sa má zobraziť, ak výsledok v zátvorkách nie je nulový reťazec.

Výsledok: dátum z tabuľky sa zobrazí iba pri článkoch, ktoré majú uvedený dátum. Dobre navrhnutá šablóna presne definuje, čo sa má a čo sa nemá zobraziť podľa obsahu. Na toto sú filtre veľmi užitočné.

P.S.

Majte na pamäti, že niektoré filtre vzhľadu sa dajú nahradiť štýlmi. Teda|majuscules je rovnaké ako značka CSS "text-transform: uppercase" a |justifier je to isté ako v CSS "text-align: justify".

Viac podrobností o CSS štýloch, ktoré ponúka SPIP môžete nájsť v článku SPIP a štýly CSS.

Poznámky

[1čo nazývame "pipeline – potrubie"


Zobraziť šablónu tejto stránky Stránka vytvorená pomocou SPIPu | Prekladateľská zóna | Súkromná zóna