Filtre

Nuansy šablón

Filtre zmenia obsah databázy na pekne urobený kód HTML

Ak CYKLY umožňujú štrukturovať stránku logicky, ostáva už len esteticky upraviť jej obsah. SPIP vám sám nevie vytvoriť takú stránku, ale môžete na to použiť niektoré z jeho filtrov.

Text uložený v databáze existuje ako blok textu, a tak ho budete chcieť upraviť predtým, ako bude zobrazený na obrazovke. Na to slúžia filtre:

-  najpoužívanešie filtre (používajú sa automaticky) sú |typo|propre; prvý slúži ako kontrola typografie, ktorého hlavnou úlohou je vložiť pevné medzery tam, kde sú potrebné (prečítajte si internetového pomocníka SPIPu); druhý sa stará o formátovanie odsekov a používanie štýlov v texte označenom skratkami SPIPu (kurzíva, tučné písmo, dolný index, atď.) – podľa predvolených nastavení sa používa iba na dlhé texty (#TEXTE, #CHAPO, atď.)

-  veľmi užitočné sú aj ostatné filtre: napríklad |majuscules (zmení text na veľké písmená), |justifier (zarovná text do bloku), |aligner_droite (zarovná text doprava), alebo "ezoterický" |saison (ročné obdobie – ktorý vypíše "leto", ak je premenná dátum od 21. júna do 20. septembra).

Na to, aby sme mohli použiť filter, treba dať premennú do okrúhlych a hranatých zátvoriek (dôsledky uvidíme neskôr): [bla bla (#VARIABLE|filter) bla bla]

Filtre sa dajú zreťaziť [1] takto: [(#DATE_REDAC|saison|majuscules)] zobrazí "ZIMA"

Cvičene, ktoré sa týka všetkých lekcií až doteraz: Skúste zobraziť veľkými písmenami nadpisy 10 najnovších článkov v rubrike odoslanej v kontexte a do hornej časti stránky nechajte vypísať aktuálne ročné obdobie (tzn. ročné obdobie, v ktorom bol najnovší článok publikovaný).

...

Prečo tie zátvorky? Predpokladajme, že v databáze sú články s dátumom a niektoré bez dátumu. Premenná #DATE sa rovná "2003-07-01 10-53-01" (formát MySQL) v prvom prípade, a "0000-00-00 00-00-00" v druhom prípade. Na to, aby sa dátum zobrazil v peknej forme, použijeme v šablóne tieto riadky:

[<table border="1"><tr><td>
(#DATE|affdate)
</td></tr></table>]

Tu filter |affdate vypíše dátum písmenami (v podobe "1. júl 2003"), ale ak je dátum neznámy, vypíše nulový reťazec (rovný "0000..."). Hranaté zátvorky sú v texte, na oboch stranách dátumu, ktorý sa má zobraziť, ak výsledok v zátvorkách nie je nulový reťazec.

Výsledok: dátum z tabuľky sa zobrazí iba pri článkoch, ktoré majú uvedený dátum. Dobre navrhnutá šablóna presne definuje, čo sa má a čo sa nemá zobraziť podľa obsahu. Na toto sú filtre veľmi užitočné.

Poznámky

[1čo nazývame "pipeline – potrubie"

Majte na pamäti, že niektoré filtre vzhľadu sa dajú nahradiť štýlmi. Teda|majuscules je rovnaké ako značka CSS "text-transform: uppercase" a |justifier je to isté ako v CSS "text-align: justify".

Viac podrobností o CSS štýloch, ktoré ponúka SPIP môžete nájsť v článku SPIP a štýly CSS.

Autor jaro Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, corsu, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, Português, русский, slovenčina, Türkçe, українська