Rubrika

alebo Ako vytvárať zoznamy pomocou databázy

predchádzajúcej lekcii sme sa naučili, ako si zobraziť prvky podľa kontextu. V tejto lekcii uvidíme, ako sa tento kontext mení v závislosti od spôsobu, akým sa použijú cykly, po francúzsky BOUCLES.

Upravme našu šablónu "tutorial.html" takto:

<BOUCLE_article(ARTICLES)>
#TITRE<BR>
</BOUCLE_article>

Tu sme úplne vymazali podmienku {id_article}. Pozor, tento cyklus môže vytvoriť veľmi dlhú stránku, ak je vo vašej databáze veľa článkov; je dobré sa tomu vyhnúť tak, že pridáte {0,10}, aby sa cyklus obmedzil na prvých 10 článkov.

<BOUCLE_article(ARTICLES){0,10}>

A výsledok jednoducho zadajte http://www.vasastranka.sk/spip.php?page=tutorial [*] (odteraz vôbec netreba id_article, keďže táto podmienka bola vymazaná zo šablóny), zobrazia sa nadpisy prvých 10 publikovaných článkov, každý na samostatnom riadku. Na tomto príklade môžete vidieť, ako sa dá vytvoriť výpis článkov rubriky. Teraz si nechajme zobraziť 10 najnovších článkov v tejto rubrike:

<BOUCLE_article(ARTICLES){id_rubrique}{par date}{inverse}{0,10}>
<a href="#URL_ARTICLE">#TITRE</a><br>
</BOUCLE_article>

Rozoberme si tento kód kúsok po kúsku:
-  id_rubrique: zahŕňa len články, ktoré patria do rubriky id_rubrique (pozrite sa nižšie, že táto premenná je definovaná v kontexte nášho BOUCLE_article);
-  {par date}{inverse}: budú zoradené podľa dátumu, pričom najnovšie články budú prvé.
-  {0,10}: ... a vyberie sa len prvých 10 výsledkov.
-  nakoniec, kód <a href="#URL_ARTICLE">#TITRE</a> zobrazí nielen nadpisy článkov, ale vytvorí aj odkazy na tieto články.

Už zostáva len zavolať šablónu s prenesením kontextu id_rubrique=1:

http://www.vasastranka/spip.php?page=tutorial&id_rubrique=1 [*]

Čaro SPIPu je v spojení týchto typov nastavenia, aby ste získali komplexnejšie alebo presnejšie výsledky. Ak už rozumiete tomuto bodu, máte dobre našliapnuté na ceste k veľkému úspechu!

Poznámky

[*Majte na pamäti, že vo verziách pred SPIP 1.9 je adresa na zobrazenie takáto: http://www.vasastranka.sk/tutorial.php3. A ak chcete, aby preniesla parameter, zadajte tento kód: http://www.vasastranka.sk/tutorial.php3?id_rubrique=1, atp.

Autor jaro Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, corsu, Deutsch, English, Español, français, italiano, 日本語, Nederlands, polski, Português, русский, slovenčina, Türkçe, українська